Mini video about radiated emission

Mini video about radiated emission

We have several EMC chambers in our accredited test labs which are used for verifying that customer products comply with relevant requirements, eg. CE marking and FCC regulations.

 

We will regularly publish short videos about the types of tests and measurements we can perform in our test labs in Copenhagen and Struer. Stay tuned!

Check out Testing & Reliability Services for more information about:

  • what other types of tests we can do
  • which standards we are accredited to
  • contact information

Mini-video om radieret emission

Vi har flere EMC-kamre i vores akkrediterede testlaboratorier, der bruges til at verificere, at kundeprodukter opfylder relevante krav, f.eks. i forbindelse med CE-mærkning og FCC-regulativer.

Vi vil løbende offentliggøre en række korte videoer om de typer af tests og målinger, vi kan udføre i vores labs i hhv. København og Struer.

Tag et kig på Testing & Reliability Services for mere information om:

  • hvilke andre tests, vi kan udføre
  • hvilke standarder, vi er godkendt til
  • kontaktoplysninger
Contact Us