Celebrating TECHTO Electronics at Five

Celebrating TECHTO Electronics at Five

TECHTO Electronics is proud to announce its fifth anniversary, a significant milestone in our company’s history. Reflecting on the past five years, we celebrate the achievements and growth that have transformed us from our humble beginnings into the dynamic organization we are today.

Our journey has been marked by numerous accomplishments, each a testament to the dedication and hard work of our team, the trust of our clients, and the unwavering support of our partners. These have driven us to continually push the boundaries of innovation and excellence in the electronics manufacturing.

Over the past five years, TECHTO Electronics has grown exponentially, expanding our services, enhancing our technological capabilities, and establishing a strong

presence in the market. Our commitment to quality and customer satisfaction remains unwavering.

As we celebrate this milestone, we remain committed to growth and expanding our capabilities. We have tripled our capacity, allowing us to handle even larger orders and meet growing demand more efficiently. We have established a new production unit in Denmark, enhancing our geographic reach and ensuring we uphold our promise of short lead times for clients.  Additionally, we are adding new services and competencies, providing more comprehensive solutions tailored to specific customer needs.

On behalf of TECHTO Electronics, we extend our gratitude to our dedicated employees, our collaborators at EKTOS Group, and our invaluable customers, partners, and stakeholders. Here’s to many more years of innovation, collaboration, and delivering high-quality European electronic assemblies at Far-East prices.

TECHTO Electronics har femårsjubilæum

TECHTO Electronics er stolt over at kunne fejre sit femårsjubilæum, en signifikant  milepæl i virksomhedens historie. I tilbageblikket på de sidste fem år er vi stolte over de præstationer og den vækst, der har forvandlet os fra en ydmyg begyndelse til en dynamisk organisation i dag.

Femårsrejsen har været præget af adskillige milepæle, som alle er vidnesbyrd om vores team’s hårde arbejde, vores kunders tillid og vores partneres støtte. Alt dette har drevet virksomheden til løbende at rykke grænserne for innovation og ekspertise inden for elektronikfremstilling.

I løbet af de sidste fem år er TECHTO Electronics vokset eksponentielt, vi har udvidet

vores tjenester, forbedret vores teknologiske kapaciteter og etableret et stærkt fodaftryk i markedet. Vores stræben efter kvalitet og kundetilfredshed forbliver central.

Vi har tredoblet vores kapacitet, hvilket gør os i stand til at håndtere endnu større ordrer og  effektivt imødekomme voksende efterspørgsel. Vi har også etableret en ny produktionsenhed i Danmark, hvilket styrker vores geografiske rækkevidde og sikrer vores løfte om korte leveringstider for kunderne. Derudover tilføjer vi nye tjenester og kompetencer, hvilket giver mere omfattende løsninger skræddersyet til specifikke kundebehov. 

På vegne af TECHTO Electronics kommer her en stor tak til vores uvurderlige kunder, partnere og interessenter – og naturligvis til vores medarbejdere og samarbejdspartnere i hele EKTOS Group. Vi forpligter os til mange flere år med innovation, samarbejde og levering af europæisk montering og produktion af elektronik af høj kvalitet, men til fjernøstlige priser.

Contact Us