TRS EKTOS Hosted SPM erfa-gruppe 17, HALT/HASS Meeting in STRUER

TRS EKTOS Hosted SPM erfa-gruppe 17, HALT/HASS Meeting in STRUER

EKTOS’ Testing and Reliability Services -TRS hosted the SPM erfa-gruppe 17, HALT/HASS Meeting on Thursday, October 12, 2023, at its facility in Struer. The erfa experience exchange group members convened to connect and share their experiences about HALT and HASS.

The topics covered by this group include HALT and HASS relationships to other tests, method advantages and limitations, relevant impacts, equipment, error mechanisms, analysis, modification implementation, and practical experience. It’s a valuable knowledge-sharing forum to enhance the utilization of this effective testing technology.

At this meeting, Henrik Brosbøl, Managing Director at TRS alongside Niels Martin Jørgensen, Managing Director, EKTOS Group, shared their experience with HALT at EKTOS. They spoke about the future attitude to HALT testing as a development tool and why HALT is often rejected by younger engineers and companies when HALT can improve product quality. At the meeting, Force presented one of their previous analyses, which gave rise to a good dialogue.

About SPM

Founded in 1967, SPM is an association for electronics companies, suppliers, and businesses using electronics in their products. The association serves as a hub for knowledge exchange, research, and collaboration.

 

Through its Experience exchange groups, specialists from each member firm convene to share their experiences related to a specific theme. These informative meetings, held several times a year and hosted at different member locations, facilitate a dynamic interchange of ideas and insights.

SPM is also actively involved in R&D projects, funded through subscriptions, and often addressing broader industry perspectives. Some of these projects are part of international initiatives, enabling the association to delve into areas of interest that resonate with a majority of its members.

Become an SPM Member!

Join SPM today and become part of a dynamic community that fosters growth, innovation, and collaboration in the electronics industry. As a member, you can look forward to connecting and collaborating with knowledgeable colleagues at upcoming meetings or on projects.

Membership with SPM offers additional benefits, including the opportunity to swiftly assess new components, suppliers, or techniques. This proactive approach allows members to capitalize on emerging opportunities or steer clear of potential pitfalls associated with the adoption of innovative yet problematic solutions.

To learn more about SPM or become a member, visit https://uk-spm.madebydelta.com/

TRS EKTOS holder SPM erfa-gruppe 17, HALT/HASS møde i STRUER

EKTOS’ Testing and Reliability Services -TRS var vært for SPM erfa-gruppe 17, HALT/HASS mødet torsdag den 12. oktober 2023 i Struer afdelingen. Erfa erfaringsudvekslingsgruppens medlemmer mødtes for at drøfte og dele deres erfaringer om HALT og HASS.

Emnerne dækket af denne gruppe omfatter HALT og HASS relationer til andre tests, metodefordele og begrænsninger, relevante påvirkninger, udstyr, fejlmekanismer, analyse, modifikationsimplementering og praktisk erfaring. Det er et værdifuldt vidensdelingsforum til at forbedre udnyttelsen af denne effektive testteknologi.

På dette møde delte Henrik Brosbøl, administrerende direktør hos TRS sammen med Niels Martin Jørgensen, administrerende direktør, EKTOS Group, deres erfaringer med HALT hos EKTOS. Derudover talte de om fremtidens holdning til HALT-test som udviklingsværktøj og hvorfor HALT ofte bliver fravalgt af yngre ingeniører og firmaer, når HALT kan forbedre produktkvaliteten. På møde gennemgik Force en af deres tidligere analyse, hvilket gav en dog efterfølgende dialog.

Om SPM

SPM blev grundlagt i 1967 og er en forening for elektronikvirksomheder, leverandører og virksomheder, der bruger elektronik i deres produkter. Foreningen fungerer som et knudepunkt for viden udveksling, forskning og samarbejde.

 

Gennem deres erfaringsudvekslingsgrupper mødes specialister fra hvert medlemsfirma for at dele deres erfaringer relateret til et specifikt tema. Disse informative møder, der afholdes flere gange om året og afholdes på forskellige medlemssteder, letter en dynamisk udveksling af ideer og indsigter.

SPM er også aktivt involveret i F&U-projekter, finansieret gennem abonnementer, og som ofte adresserer bredere brancheperspektiver. Nogle af disse projekter er en del af internationale initiativer, som sætter foreningen i stand til at dykke ned i interesseområder, der har genklang hos et flertal af dens medlemmer.

Bliv SPM-medlem!

Tilmeld dig SPM i dag og bliv en del af et dynamisk fællesskab, der fremmer vækst, innovation og samarbejde i elektronikindustrien. Som medlem kan du se frem til at forbinde og samarbejde med kyndige kolleger på kommende møder eller om projekter.

Medlemskab med SPM giver yderligere fordele, herunder muligheden for hurtigt at vurdere nye komponenter, leverandører eller teknikker. Denne proaktive tilgang giver medlemmerne mulighed for at udnytte nye muligheder eller styre uden om potentielle faldgruber forbundet med vedtagelsen af innovative, men problematiske løsninger.

For at lære mere om SPM eller blive medlem, besøg https://spm.madebydelta.com/om-spm/

Contact Us