TRS accreditation now includes the EN 50121-3-2:2016 and EN 50121-3-2:2016+A1:2019 standards

TRS accreditation now includes the EN 50121-3-2:2016 and EN 50121-3-2:2016+A1:2019 standards

TRS EKTOS is proud to announce that we have included the EN 50121-3-2:2016 and EN 50121-3-2:2016+A1:2019 standards in our accreditation scope. This enables us to carry out testing that meets the strict standards set out for requirements within the railway industry.

The EN 50121-3-2:2016 and EN 50121-3-2:2016+A1:2019 standards are crucial for railway applications on electromagnetic compatibility. Specifically, they address the compatibility of rolling stock apparatus with other electronic devices.

In simpler terms, these standards ensure that electronic equipment used in trains and other railway vehicles does not interfere with other electronic devices, and vice versa. This is essential for the safety and efficiency of railway operations, as any interference or malfunction could lead to serious consequences.

TRS is already testing according to EN 50121-4:2016+A1:2019 Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4: Emission and immunity of the signaling and telecommunications apparatus.

TRS’ akkreditering omfatter nu også til EN 50121-3-2:2016 og EN 50121-3-2:2016+A1:2019

TRS EKTOS har fået togstandarderne EN 50121-3-2:2016 og EN 50121-3-2:2016+A1:2019 på metodelisten under vores DANAK-akkreditering. Dette beviser, at vi kan udføre test i henhold til de strenge standarder, der fastlægger kravene i jernbaneindustrien.

Standarderne EN 50121-3-2:2016 og EN 50121-3-2:2016+A1:2019 er afgørende for jernbaneapplikationer om elektromagnetisk kompatibilitet. Specifikt omhandler de kompatibiliteten af rullende materiel med andre elektroniske enheder.

I enklere vendinger sikrer denne standard, at elektronisk udstyr, der bruges i tog og andre jernbanekøretøjer, ikke forstyrrer andre elektroniske enheder og omvendt. Dette er afgørende for sikkerheden og effektiviteten af jernbanedrift, da enhver interferens eller funktionsfejl kan føre til alvorlige konsekvenser.

TRS udfører i forvejen test efter standarden EN 50121-4:2016+A1:2019 – Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet.

Contact Us