Thank you for a great Sigfox evening meeting!

Thank you for a great Sigfox evening meeting!

Last week we were invited to an evening meeting, along with IoT Denmark, about the cost of launching a Sigfox product and technical considerations regarding battery life optimization in IoT devices. The 35 participants made the evening enjoyable and even more educational with their insightful questions and comments on both the presentations and the tour in EKTOS’ test laboratory.

The meeting was the first in a series of evening meetings organized by EKTOS and IoT Denmark to mark our collaboration – we hope you will join us for the next one!

 

Competitive IoT solutions with Sigfox

The participants were startled when Lars Andersen, COO of IoT Denmark said that the data packages sent with Sigfox are 12 bytes. An SMS-text message is 140 bytes, so what can 12 bytes be used for? A great deal! Sigfox is used internationally in IoT solutions where the range and battery life need to be long, where the coverage can be critically low, and where simple sensor data is sufficient. Lars presented a case where the company Sensohive uses Sigfox to communicate their data from sensors that measure humidity and temperature in concrete. This helps to ensure the quality of the concrete casting and optimize the time when further work can be done after casting.

 

Sigfox is used internationally in IoT solutions where the range and battery life needs to be long, where the coverage can be critically low and where simple sensor data is sufficient.

Optimal design of battery-powered applications

The participants got startled once more when Alexander Liubimov, Development Manager at EKTOS, presented his slides that were covered with formulas and graphs. Alexander talked about the challenges of designing battery-powered applications. He emphasized that one parameter that is often left out is “shelf storage time”. Both batteries and products with batteries are often stored and transported under only partially known conditions (e.g. temperature and humidity) – conditions that can drain the capacity of the battery. A rule of thumb that tries to take the unknown factors into account, is factor 0.7.

The way Sigfox handles messages makes a much longer battery lifetime, than what you see on other networks, possible.

 

Join us at the next evening meeting on December 3rd!

The next evening meeting will be held on December 3rd at A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV. The theme of the next meeting is “Sigfox Connect – what’s new at Sigfox and in the market?” Sigfox Connect is an international conference by Sigfox, held on November 20th and 21st in Singapore. At the next evening meeting, IoT Denmark will present the highlights of the conference on developments at Sigfox and the latest movements within the world of IoT.

Contact Hjørdis Clemmensen at hjc@ektos.net if you are interested in participating or getting more information about the event.


If you are interested in receiving the presentations from the evening meeting on October 1st contact Hjørdis Clemmensen at hjc@ektos.net.

Tak for et godt Sigfox gå-hjem-møde!

I sidste uge inviterede vi i samarbejde med IoT Denmark til gå-hjem-møde om, hvad det koster at sætte et Sigfox-produkt i verden, samt et teknisk oplæg om optimering af batterilevetid i IoT devices. De 35 deltagere var med til at gøre aftenen hyggelig og endnu mere lærerig med deres indsigtsfulde spørgsmål og kommentarer både til oplæggene og rundvisningen i EKTOS’ test-laboratorium.

Mødet var det første i en række gå-hjem-møder, som EKTOS og IoT Denmark arrangerer sammen for at markere vores samarbejde – vi håber, at du vil deltage næste gang!

 

Konkurrencedygtige IoT-løsninger med Sigfox

Deltagerne rettede sig op i stolene, da Lars Andersen, COO i IoT Denmark fortalte, at datapakkerne sendt med Sigfox fylder 12 bytes. En SMS-besked er på 140 bytes, så hvad kan 12 bytes bruges til? En hel del faktisk! Sigfox bruges internationalt i IoT-løsninger, hvor rækkevidden og batterilevetiden skal være lang, hvor dækningen kan være kritisk lav og hvor enkle sensor-data er tilstrækkelig. Lars viste en case, hvor virksomheden Sensohive anvender Sigfox til at kommunikere deres data fra sensorer, der måler fugtighed og temperatur i beton. Det er med til at sikre kvaliteten af støbningen og optimering af tiden for, hvornår der kan arbejdes videre efter støbningen.

Sigfox bruges internationalt i IoT-løsninger, hvor rækkevidden og batterilevetiden skal være lang, hvor dækningen kan være kritisk lav og hvor enkle sensor-data er tilstrækkelig

 

Optimalt design af batteridrevne applikationer

Det gibbede igen i deltagerne, da Alexander Liubimov, udviklingschef hos EKTOS, viste slides, der var dækket at formler og grafer. Alexander fortalte om udfordringerne i at designe batteridrevne applikationer. Han fremhævede, at en parameter, der ofte udelades, er ”shelf storage time”. Ofte er både batterier og produkter med batterier opbevaret og transporteret under kun delvist kendte forhold (f.eks. temperatur og fugtighed) – forhold, der kan dræne batteriets kapacitet. En tommelfingerregel, der prøver at tage de ukendte faktorer i betragtning, er faktoren 0,7.

Den måde som Sigfox håndterer meddelelser på, muliggør en meget længere levetid for batterierne end hvad man ser på andre netværk.

 

Vær med til næste gå hjem møde d. 3. december!

Næste gå-hjem-møde afholdes d. 3. december på A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Temaet for næste møde er ”Sigfox Connect – hvad er nyt hos Sigfox og på markedet?” Sigfox Connect er Sigfox’ internationale konference, som finder sted i Singapore d. 20. og 21. november. På næste gå-hjem-møde vil IoT Denmark præsentere højdepunkterne fra konferencen om udviklingen hos Sigfox og de nyeste bevægelser indenfor verdenen af IoT.

Kontakt Hjørdis Clemmensen på hjc@ektos.net hvis du er interesseret i at deltage eller få mere information om arrangementet.


Hvis du er interesseret i at modtage aftenens præsentationer, kontakt Hjørdis Clemmensen på hjc@ektos.net.

Contact Us