Seminar in Struer and Aarhus: Optimize cost and battery in Sigfox devices

Seminar in Struer and Aarhus: Optimize cost and battery in Sigfox devices

IoT solutions with Sigfox – what do they cost to implement?

How to optimize battery efficiency in an IoT solution?

These are the topics for the free morning and afternoon meetings arranged by IoT Denmark and EKTOS on February 24 in Struer and Aarhus.

The meetings mark the collaboration between IoT Denmark and EKTOS to ensure rapid and professional sparring for companies considering developing IoT solutions with Sigfox. With EKTOS as an electronics partner, IoT Denmark can support customers who are experiencing challenges when the hardware part of their product needs to be estimated and developed.

 

Be among the first five to sign up and win a Sens’it

To the first five people who sign up, we give a little present – the Sigfox-based sensor device Sens’it!

Sign up by sending an email to Hjørdis Clemmensen, Head of Marketing at EKTOS with your name, company, and contact information, to:

hjc@ektos.net

or call on

+45 6169 2281

Registration deadline is Thursday, February 20.

 

The presentations

“How to estimate a business case with Sigfox?” (in Danish): Assessing the costs of developing, testing, and producing IoT products and subscription costs can be a challenge. Jesper Holst, CEO of EKTOS, and Lars Andersen, COO of IoT Denmark, review two examples of how an overview can be created in the estimation phase.

“Battery & power management in Sigfox enabled devices”: The second presentation deals with the optimal design of battery products, where EKTOS Development Director Alexander Liubimov will advise on the following topics:

  • Typical battery-powered applications with Sigfox
  • Batteries and other energy sources in a device
  • Challenges and solutions in planning energy domains
  • Correct battery capacity assessment
  • Practical tips

Morning meeting in Struer

Time: Feb. 24, 9:00 to 12:00.

Location: Sound Hub Denmark, Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer

 

Program:

08.45: Arrival and coffee

09.00: Welcome by IoT Denmark and EKTOS

09.15: “How to estimate a business case with Sigfox?” (in Danish) By Jesper Holst, CEO of EKTOS and Lars Andersen, COO of IoT Denmark

9.45: Q&A

10.00: Coffee and a morning snack

10.30: “Battery & power management in Sigfox enabled devices” (in English) by Alexander Liubimov, Development Manager at EKTOS.

11.00: Q&A

11.15: Network and coffee

11.30: Lab tour in EKTOS test lab / Presentation of SoundHub Denmark

12.00: Have a good day!

 

Afternoon meeting in Aarhus

Time: Feb. 24, 16:30 to 19:30.

Location: IT forum, Åbogade 15, 8200 Aarhus N

 

Program:

16.30pm: Arrival and snacks

16.45: Welcome by IoT Denmark and EKTOS

17.00: “How to estimate a business case with Sigfox?” (in Danish) By Jesper Holst, Director of EKTOS and Lars Andersen, COO of IoT Denmark

17.30: Q&A

17.45: Sandwiches are served

18.15: “Battery & power management in Sigfox enabled devices” (in English) by Alexander Liubimov, Development Manager at EKTOS.

18.45: Q&A

19.00: Network

19.30: Thanks for tonight

 

The events are organized in collaboration with:

 

Seminar i Struer og Aarhus: Optimer pris og batteri på Sigfox-enheder

IoT-løsninger med Sigfox – hvad koster de egentlig at implementere?

Hvordan optimerer man batterieffektiviteten i en IoT-løsning?

Det er emnerne for de gratis morgen- og eftermiddagsmøder som IoT Denmark og EKTOS afholder d. 24. februar i Struer og Aarhus.

Møderne markerer det samarbjde, som IoT Denmark og EKTOS har indledt for at sikre hurtig og professionel sparring til de virksomheder, der overvejer at udvikle IoT-løsninger med Sigfox. Med EKTOS som elektronikpartner kan IoT Denmark imødekomme de kunder, som oplever udfordringer, når hardware-delen af deres produkt skal estimeres og udvikles.

 

Vi giver en Sens’it til de første fem tilmeldte

Til de første fem tilmeldte giver vi en lille gave, nemlig den Sigfox-baserede sensor-løsning Sens’it!

Tilmeld dig arrangementerne ved at sende en mail med dit navn, firmanavn og kontaktoplysninger til marketingschef hos EKTOS, Hjørdis Clemmensen.

hjc@ektos.net

eller ring på

+45 6169 2281

Deadline for tilmelding er torsdag d. 20. februar.

Præsentationerne

”Hvordan estimerer man en business case med Sigfox?”: Det kan være en udfordring at vurdere omkostninger ved udvikling, test og produktion af IoT-produkter samt abonnementsudgifter. Jesper Holst, direktør i EKTOS og Lars Andersen, COO i IoT Denmark, gennemgår to eksempler på, hvordan der kan skabes overblik i estimeringsfasen.

”Battery & power management in Sigfox enabled devices”: Den anden præsentation omhandler optimalt design af batteriprodukter, hvor udviklingsdirektør i EKTOS, Alexander Liubimov vil rådgive omkring følgende emner:

  • Typiske batteridrevne applikationer med Sigfox
  • Batterier og andre energikilder i en enhed
  • Udfordringer og løsninger i planlægning af energidomæner
  • Korrekt vurdering af batterikapacitet
  • Praktiske tip

Morgenmøde i Struer

Tid: d. 24. februar, kl. 9.00-12.00.

Sted: Sound Hub Denmark, Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer

 

Program:

08.45: Ankomst og kaffe

09.00: IoT Denmark og EKTOS byder velkommen

09.15: ”Hvordan estimerer man en business case med Sigfox?” Af Jesper Holst, direktør for EKTOS og Lars Andersen, COO i IoT Denmark

09.45: Q&A

10.00: Formiddagsbrød serveres

10.30: ”Battery & power management in Sigfox enabled devices” (på engelsk) af Alexander Luibimov, udviklingschef hos EKTOS.

11.00: Q&A

11.15: Netværk og kaffe

11.30: Lab tour i EKTOS testlaboratorium / Præsentation af SoundHub Denmark

12.00: Hav en fortsat god dag!

 

 

Eftermiddagsmøde i Aarhus

Tid: d. 24. februar, kl. 16.30-19.30.

Sted: it-forum, Åbogade 15, 8200 Aarhus N

 

Program:

16.30: Ankomst og snacks

16.45: IoT Denmark og EKTOS byder velkommen

17.00: ”Hvordan estimerer man en business case med Sigfox?” Af Jesper Holst, direktør for EKTOS og Lars Andersen, COO i IoT Denmark

17.30: Q&A

17.45: Sandwiches serveres

18.15: ”Battery & power management in Sigfox enabled devices” (på engelsk) af Alexander Luibimov, udviklingschef hos EKTOS.

18.45: Q&A

19.00: Netværk

19.30: Tak for i aften

 

Arrangementerne holdes i samarbejde med:

 

Contact Us