*** POSTPONED **** Seminar: Design and Certification of IoT Devices

*** POSTPONED **** Seminar: Design and Certification of IoT Devices

Due to the global Covid-19 situation this event will be postponed. The registered participants will receive an invitation when the new date has been confirmed.

 

Does your business offer IoT-based solutions? Or could IoT technology optimize your product or your business?

Join the free evening meeting in Lund on March 25 where RISE and EKTOS are going to share their combined knowledge on the development, testing, and certification of IoT devices, including wireless medical devices.

 

Bespoke solutions: What to consider when choosing battery, antennas, and network providers

EKTOS Development Director Alexander Liubimov will share the best practices when designing for optimal battery and antenna performance. Alexander will present the lessons learned by EKTOS’ software and hardware engineers when solving the complex task of designing IoT devices to function optimally in the field and passing the approval requirements.

 

Approval and certification: What to expect when getting an IoT device certified for the EU and North America

Tomas Bodeklint, Research and Business Developer at RISE, will elaborate on the process of device approval and certification. An overview of the EU and North American testing and approval process together with the present regulatory situation on the use of radio modules will be covered.

When and where

Date: March 25th
Time: 15.00-18.00
Location:
RISE AB
Ideon Science Park, Beta Building
Scheelevägen 17
Lund, 22363 Sweden

 

Sign up

Sign up by sending an email to Hjørdis Clemmensen, Head of Marketing at EKTOS with your name, company, and contact information, to:

hjc@ektos.net

or call on

+45 6169 2281

The registration deadline is Thursday March 19.

 

The program

15.00-15.10: Arrival and coffee
15.10-15.15: Welcome by RISE and EKTOS
15.15-16.00: ”Bespoke solutions: What to consider when choosing battery, antennas, and network providers” by Alexander Liubimov, Development Director at EKTOS
16.00-16.15: Q&A
16.15-16.45: Sandwich / snack
16.45-17.30: ”Approval and certification: What to expect when getting an IoT device certified for the EU and North America” by Tomas Bodeklint, Research and Business Developer at RISE.
17.30-17.45: Q&A
17.45 – 18.00: Coffee
18.00: Thank you for attending

*** UDSKUDT *** Seminar: Design og Certificering af IoT-enheder

På grund af den globale Covid-19-situation bliver dette event udsat. De registrerede deltagere vil modtage en invitation, når den nye dato er bekræftet.

 

Tilbyder din virksomhed IoT-baserede løsninger? Eller kunne IoT-teknologi optimere dit produkt eller din virksomhed?
Deltag i det gratis aftenmøde i Lund den 25. marts, hvor RISE og EKTOS vil dele deres kombinerede viden om udvikling, test og certificering af IoT-enheder, inklusiv trådløse medicinske enheder.

 

Skræddersyede løsninger: Hvad skal man overveje, når man vælger batteri, antenner og netværksudbydere?

EKTOS’ udviklingsdirektør Alexander Liubimov vil fortælle om “best practice”, når man designer for at optimere batteri- og antenne. Alexander vil præsentere erfaringerne fra EKTOS’ software- og hardwareingeniører, når det handler om at løse den komplekse opgave at designe IoT-enheder, som både skal fungere optimalt og opfylde mydighedskravene.

Godkendelse og certificering: Hvad man kan forvente, når man skal have en IoT-enhed certificeret til EU og Nordamerika

Tomas Bodeklint, Research and Business Developer hos RISE, vil uddybe processen med godkendelse og certificering af enheder. Tomas vil give et overblik over EU- og Nordamerikas test- og godkendelsesproces samt over reguleringssituation for anvendelse af radiomoduler.

 

Hvor og hvornår

Dato: 25. marts

Tid: 15.00-18.00

Sted:
RISE AB
Ideon Science Park, Beta Building
Scheelevägen 17
Lund, 22363 Sverige

 

Tilmelding

Tilmeld dig ved at sende en e-mail til Hjørdis Clemmensen, Head of Marketing hos EKTOS med dit navn, firma og kontaktoplysninger, til:

 

hjc@ektos.net

eller ring på

+45 6169 2281

 

Tilmeldingsfristen er torsdag den 19. marts.

 

Programmet

15.00-15.10: Ankomst og kaffe
15.10-15.15: Velkomst af RISE og EKTOS
15.15-16.00: ”Skræddersyede løsninger: Hvad skal man overveje, når man vælger batteri, antenner og netværksudbydere” af Alexander Liubimov, udviklingsdirektør hos EKTOS
16.00-16.15: Q&A
16.15-16.45: Sandwich / snack
16.45-17.30: ”Godkendelse og certificering: Hvad man kan forvente, når man får en IoT-enhed certificeret til EU og Nordamerika” af Tomas Bodeklint, forsknings- og forretningsudvikler hos RISE.
17.30-17.45: Q&A
17.45 – 18.00: Kaffe
18.00: Tak for I dag

Contact Us