Read Our Article in Aktuel Elektronik’s Issue 10 – October 2023

Read Our Article in Aktuel Elektronik’s Issue 10 – October 2023

Explore our featured article in Aktuel Elektronik’s October issue, where we delve into the art of foreseeing unforeseen disruptions that have the potential to impact the electronics manufacturing landscape. This insightful piece is authored by Jesper Holst, CEO of EKTOS, and Oleg Senyk, CEO of TECHTO Electronics.

Together, they navigate through a spectrum of disruptive events, encompassing both the ordinary and the extraordinary, while underscoring the crucial role of contingency planning in minimizing their repercussions. They provide their firsthand experience of managing and ensuring smooth operations in Ukraine despite the political tension with Russia.

Within these pages, you’ll find a comprehensive breakdown of the intricacies surrounding contingency planning, along with a proposed implementation framework. Discover how proactive contingency planning can not only ensure the seamless flow of operations but also elevate customer satisfaction and drive resilience.

Furthermore, the article reflects on the invaluable lessons learned and pinpoints areas for improvement. This insightful read is a must for anyone in the industry.

You can read the full article on pages 44-45 here.

Læs vores indlæg i Aktuel Elektronik nr. 10 – Oktober 2023

Læs vores indlæg i Aktuel Elektroniks oktobernummer, hvor vi dykker ned i kunsten at forudse uforudsete hændelser, der har potentiale til at påvirke driften af en elektronikfabrik og den tilhørende logistik. Denne indsigtsfulde artikel er forfattet af Jesper Holst, CEO for EKTOS, og Oleg Senyk, CEO for TECHTO Electronics.

Sammen navigerer de gennem et spektrum af forstyrrende begivenheder, der omfatter både almindelige og ekstraordinære hændelser, mens de understreger den afgørende rolle, som beredskabsplanlægning spiller for at minimere konsekvenserne. De giver deres førstehåndserfaring med at styre og sikre gnidningsløs drift i Ukraine på trods af det russiske overfald på Ukraine.

I artiklen finder du en omfattende oversigt over forviklingerne omkring beredskabsplanlægning sammen med en foreslået implementeringsramme. Læs hvordan proaktiv planlægning ikke kun kan sikre et problemfrit flow i driften men også øger kundetilfredsheden og fremmer foretagendets robusthed.

Desuden reflekterer artiklen over de uvurderlige erfaringer, der er blevet høstet, og peger på områder til forbedring. Denne indsigtsfulde læsning er et must for alle i branchen.

Du kan læse hele artiklen på side 44-45 her.

Contact Us