Merry Christmas and happy New Year

Merry Christmas and happy New Year

We would like to wish all our customers and contacts a very merry Christmas and a happy New Year. We look back on 2020 with gratitude for the strong collaboration we have built internally and for the good relationships we have with our customers. It is because of them that we have had a good year in spite of everything.

 

Even more flexibility in TRS

In 2020 we relocated the Copenhagen branch of EKTOS Testing & Reliability Services (TRS) to Avedøre Holme which is in the Greater Copenhagen area, where we now have a larger test laboratory allowing us to handle larger products and more customers than before. We also have a new, spacious office. In addition to the physical framework, EKTOS TRS has achieved a more flexible ISO 17025 test lab accreditation by DANAK, as we now have flexible scope. This allows us to carry out accredited tests according to new standards that are similar to the standards we are already accredited for but without DANAK having to approve it in advance.

Focus on IoT solutions

In our development department, we have focused on IoT solutions the past year and explored the vast possibilities available with NB-IoT, Sigfox, and 3G/4G. This summer, LED iBond and their partners were awarded 9.6 million DKK for the further development of their IoT-activated LED panels, which we have helped to develop. The journey with LED iBond continues, and we are very much looking forward to it. EKTOS has participated in a number of other IoT projects this year, including helping to develop BeAware’s sensor solution for measuring indoor climate in real-time. Our knowledge of power budgeting with the purpose of achieving the desired battery size and lifetime was put to the test. We have compiled our knowledge about battery-powered products and we hope to be able to share it in a seminar next year.

During the year, we have entered into new partnerships with ST Microelectronics and Arrow Electronics. We are looking forward to developing and exploring the possibilities together with our new partners.

 

Collaboration at a distance is in our DNA

Since 2007, we have practiced communicating effectively with each other across departments and with customers in Ukraine, Denmark, and internationally. In 2020 our skills within virtual communication have proved their worth. However, we certainly hope that we can meet physically more often next year!

We wish you and your families a very Merry Christmas and a Happy New Year!

Glædelig Jul og godt Nytår

Vi vil gerne ønske alle vores kunder og kontakter en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår. Vi kigger tilbage på 2020 med taknemmelighed over det stærke samarbejde, vi har opbygget internt, og de gode relationer, vi har til vores kunder. Det er på grund af dem, at vi har haft et godt år alt til trods.

 

Endnu mere fleksibilitet i TRS

Vi flyttede i 2020 den københavnske afdeling af EKTOS Testing & Reliability Services (TRS) til Avedøre Holme, hvor vi nu har et stort, rummeligt testlaboratorium, hvor vi kan håndtere større produkter og flere kunder end tidligere, samt et nyt, lækkert kontor. Udover de fysiske rammer har EKTOS TRS også opnået en mere fleksibel DANAK-akkreditering med en fleksibel metodeliste. Fleksibiliteten giver os mulighed for at udføre akkrediterede tests efter nye standarder, der ligger tæt op ad de standarder, vi allerede er akkrediteret til, uden at DANAK behøver at godkende det på forhånd.

Fokus på IoT-løsninger

I vores udviklingsafdeling har vi haft fokus på IoT-løsninger i året, der er gået, og vi har udforsket det mulighedsum, som NB-IoT, Sigfox og 3G/4G skaber. I sommer fik LED iBond sammen med deres partnere tildelt 9,6 mio. kr. til videreudviklingen af deres IoT-aktiverede LED paneler, som vi har har været med til at udvikle. Rejsen med LED iBond fortsætter, og det glæder vi os meget til. EKTOS har deltaget i en del andre IoT projekter i år, blandt andet har vi været med til at udvikle BeAwares sensorløsning til måling af indeklima i realtid, hvor vi fik sat vores viden om strømbudget på prøve for at kunne opnå den ønskede batteristørrelse og -levetid. Vi har samlet vores viden om batteridrevne produkter, og vi håber at kunne dele ud af den i form af et seminar til næste år.

Vi har i løbet af året indgået nye partnerskaber med hhv. ST Microelectronics og Arrow Electronics. Vi ser meget frem til at udvikle og udforske mulighederne sammen med vores nye partnere.

 

Samarbejde på distance er i vores DNA

Vi har siden 2007 øvet os i at kommunikere effektivt med hinanden på tværs af afdelinger og kunder i Ukraine, Danmark og internationalt. I 2020 har det bevist sit værd, at vi har styr på den virtuelle kommunikation, men vi håber dog på, at vi i højere grad kan mødes fysisk næste år!

Vi ønsker igen jer og jeres familier en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår!

Contact Us