Implementing the first Matter customer application

Implementing the first Matter customer application

EKTOS has recently been tasked with implementing the first Matter customer application. The goal was to connect an innovative HVAC system from an international vendor to a Matter network, allowing users of Home Assistant infrastructure to control the ventilation system and automate scenes based on it.

To achieve this, EKTOS’ development team opted for the ESP32-Cx series of SoMs, which were already a preferred design choice and utilized WiFi as the connectivity transport. By leveraging the Matter protocol as a royalty-free connectivity option, the customer was able to minimize product CAPEX while still ensuring modern and rapidly developing connectivity. This approach only required paying a certification fee, making it a cost-effective solution.

If you’re looking to implement Matter on either battery-powered products (via Thread) or high-traffic permanent DC-connected products (via WiFi or/and Ethernet), EKTOS is here to help. Our team of experts will provide you with a professional solution that ensures the shortest time-to-market.

Udvikling af den første Matter-baserede løsning

EKTOS har fået sin første ordre på udvikling af en Matter-baseret løsning. Opgaven er at forbinde et nyskabende HVAC-system fra en international producent med et Matter-netværk og dermed give brugere af Home Assistent-infrastrukturen adgang til at overvåge og styre ventilationssystemet og opbygge egne automationssekvenser.

EKTOS valgte at basere løsningen på ESP32-Cx-serien af SoMs og anvende Wifi til dataoverførsel. Med valget af Matter-protokollen til royalty-fri konnektivitet får kunden minimeret produktets CAPEX samtidigt med, at der opbygges en moderne løsning. Med denne løsning skal der kun betales et certificeringsgebyr.

Hvis du har brug for en Matter-baseret løsning på enten batteridrevne apparater med Thread eller højbåndbreddeprodukter med Wifi eller Ethernet kan EKTOS bistå dig. Vores team af eksperter kan levere en professionel, effektiv og hurtig løsning.

Contact Us