Evening meeting with Sigfox experts and snacks

Evening meeting with Sigfox experts and snacks

Sigfox-based IoT solutions – what is the cost of their implementation? And how is the battery efficiency optimized in an IoT solution? IoT Denmark and EKTOS hereby invite you to the first of a series of free evening meetings, where the topics above will be discussed by experts from the two companies.

The evening meeting marks the partnership that IoT Denmark and EKTOS have initiated to ensure rapid and professional sparring for the companies that are considering developing IoT solutions with Sigfox. With EKTOS as an electronics partner, IoT Denmark can meet customers who experience challenges when the hardware part of their product needs to be estimated and developed.

Be among the first five to sign up and win a Sens’it

To the first five people who sign up, we give a little present – the Sigfox-based sensor device Sens’it!

Sign up by sending an email to Hjørdis Clemmensen, Head of Marketing at EKTOS with your name, company, and contact information, to:

hjc@ektos.net

or call on

+45 6169 2281

The deadline for registration is Thursday, September 26th.

The evening meeting is free and it will take place on October 1st at A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

The evening meeting

Assessing the cost of developing, testing and producing IoT products, as well as subscription costs, can be a challenge. Jesper Holst, director of EKTOS and Lars Andersen, COO at IoT Denmark review two examples of how an overview can be created in the estimation phase.

Tonight’s second theme addresses optimal design of battery products, where EKTOS Development Director Alexander Luibimov will advise on the following topics:

  • Typical battery-powered applications with Sigfox

  • Batteries and other energy sources in a device

  • Challenges and solutions in planning energy domains

  • Correct battery capacity assessment

  • Practical tips

 

Program

17.00: Arrival and snacks

17.15: IoT Denmark and EKTOS welcome guests

17.30: “How to estimate a business case with Sigfox?” (in Danish) by Jesper Holst, CEO of EKTOS and Lars Andersen, COO at IoT Denmark

18.00: Q&A

18.15: “Battery & power management in Sigfox enabled devices” (in English) by Alexander Luibimov, Development Manager at EKTOS.

18.45: Q&A

19.00pm: Sandwiches are served

19.30pm: Tour of EKTOS Testing & Reliability Services’ test laboratory for those who are interested

20.00: Thank you for tonight

We hope to see you!

Gå-hjem-møde med Sigfox-eksperter og snacks

IoT-løsninger med Sigfox – hvad koster de egentlig at implementere? Hvordan optimerer man batterieffektiviteten i en IoT-løsning? IoT Denmark og EKTOS inviterer dig hermed til det første af en række gratis gå-hjem-møder, hvor netop de spørgsmål vil blive diskuteret af eksperter fra de to virksomheder.

Gå-hjem-mødet markerer det samarbjde, som IoT Denmark og EKTOS har indledt for at sikre hurtig og professionel sparring til de virksomheder, der overvejer at udvikle IoT-løsninger med Sigfox. Med EKTOS som elektronikpartner kan IoT Denmark imødekomme de kunder, som oplever udfordringer, når hardware-delen af deres produkt skal estimeres og udvikles.

 

Vi giver en Sens’it til de første fem tilmeldte

Til de første fem tilmeldte giver vi en lille gave, nemlig den Sigfox-baserede sensor-løsning Sens’it!

Tilmeld dig arrangementet ved at sende en mail med dit navn, firmanavn og kontaktoplysninger til marketingschef hos EKTOS, Hjørdis Clemmensen.

hjc@ektos.net

eller ring på

+45 6169 2281

Deadline for tilmelding er torsdag d. 26. september.

Gå-hjem-mødet er gratis, og det finder sted den 1. oktober på A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Gå-hjem-mødet

Det kan være en udfordring at vurdere omkostninger ved udvikling, test og produktion af IoT-produkter samt abonnementsudgifter. Jesper Holst, direktør i EKTOS og Lars Andersen, COO i IoT Denmark, gennemgår to eksempler på, hvordan der kan skabes overblik i estimeringsfasen.

Aftenens andet tema omhandler optimalt design af batteriprodukter, hvor udviklingsdirektør i EKTOS, Alexander Luibimov vil rådgive omkring følgende emner:

  • Typiske batteridrevne applikationer med Sigfox
  • Batterier og andre energikilder i en enhed
  • Udfordringer og løsninger i planlægning af energidomæner
  • Korrekt vurdering af batterikapacitet
  • Praktiske tip

 

Aftenens program:

17.00: Ankomst og snacks

17.15: IoT Denmark og EKTOS byder velkommen

17.30: ”Hvordan estimerer man en business case med Sigfox?” Af Jesper Holst, direktør for EKTOS og Lars Andersen, COO i IoT Denmark

18.00: Q&A

18.15:Battery & power management in Sigfox enabled devices(på engelsk) af Alexander Luibimov, udviklingschef hos EKTOS.

18.45: Q&A

19.00: Sandwiches serveres

19.30: Rundtur i EKTOS Test & Reliability Services’ testlaboratorium for interesserede

20.00: Tak for i aften

 

Vi håber at se dig!

Contact Us