EKTOS Receives the STM32 TouchGFX Badge

EKTOS Receives the STM32 TouchGFX Badge

EKTOS, the pioneer of TouchGFX implementation, has received the prestigious STM32 TouchGFX Expert badge from STMicroelectronics.

TouchGFX is a break-thru set of techniques and implementation that has transformed how we interact with electronic HMI-based devices containing touch or non-touch screens. The solution is a user-friendly set of development tools that enable developers to create advanced graphics and user interfaces quickly and easily on low-end microcontrollers of the STM32 family. The Expert badge is awarded to companies with broad user interface design (UI/UX), and professional software and hardware capabilities, showcasing their ability to transform a product’s aesthetics and usability into a solid CAPEX-friendly product development.

“We are thrilled to receive the TouchGFX badge,” said Oleksandr Liubimov, Business Director of Business Development at EKTOS. “Our team works hard to design advanced user interfaces that enhance the functionality of our client’s products. This recognition is a testament to our dedication to unleashing the capabilities of TouchGFX for meeting the diverse needs of various industries.”

“The TouchGFX tool has enabled us to create visually stunning and intuitive user interfaces that help our clients stay ahead of the competition,” Oleksandr added. “We will continue to leverage this tool and our expertise to develop immersive, interactive, and responsive touch-screen solutions for our customers.”

EKTOS is an ST Authorized Partner, an ecosystem built around ST’s broad product portfolio that helps customers access a wide range of advanced technologies, products, and services to simplify the design of end-to-end solutions and accelerate time to market.”

EKTOS tildeles STs STM32 TouchGFX Badge

EKTOS, som er pioner inden for TouchGFX-implementering, er blevet tildelt det prestigefyldte STM32 TouchGFX Expert badge af  STMicroelectronics.

TouchGFX er en banebrydende sæt af værktøjer og metoder, som ændrer den måde, man udvikler HMI-baserede elektroniske styringer med et grafisk interface med eller uden touch-funktion. Det er en samling brugsvenlige udviklingsværktøjer, som sætter udvikleren i stand til at udvikle avanceret grafik og anvancerede brugersnitflader til afvikling på low-end microcontrollere fra STM32-familien. TouchGFX Expert Badget tildeles partnere med stærke kompetencer inden for udvikling af brugersnitflader (UI/UX) og professionel software og hardware, og som har bevist deres evner til at opbygge et produkts æstetiske udtryk og brugbarhed gennem et omkostningseffektivt og lønsomt udviklingsforløb.

“Vi er glade for at blive tildelt TouchGFX expert badget”, siger Oleksandr Liubimov, der er direktør og forretningsudviklingsansvarlig i EKTOS’ udviklingsdivision. “Vores udviklingsteam arbejder intensivt med udvikling af brugersnitflader, som forbedrer brugbarheden af vores kunders produkter. STs anerkendelse vider om vores evne til at udnytte TouchGFX’ potentiale og levere brugbare løsninger inden for forskellige anvendelsesområder.”

“TouchGFX-platformen gør det nemt at skabe visuelt stærke, intuitive brugersnitflader, som hjælper vores kunder med at holde sig foran konkurrenterne,” tilføjer Oleksandr. “Vi vil fortsætte med at udnytte platformen og vores ekspertise til at udvikle og implementere intuitive, interaktive og responsive grafiske løsninger for kunderne.”

EKTOS er en ST-autoriseret partner. Patnerprogrammet er et økosystem bygget på STs brede produktprogram, som stiller en bred vifte af avancerede teknologier, produkter og serviceydelser til rådighed med for at forenkle udvikling af end-to-end-løsninger og afkorte udviklingstiden”

Contact Us