EKTOS Opens a New Development Office in Maribor, Slovenia

EKTOS Opens a New Development Office in Maribor, Slovenia

EKTOS, a leading provider of end-to-end electronic engineering services, is proud to announce the opening of its new office in Maribor, Slovenia. This strategic expansion marks a significant milestone for EKTOS, further enhancing its development and design division and positioning the company for continued growth and success.

Located in the city of Maribor, the new office will serve as an extra hub for EKTOS’ development activities, leveraging the region’s rich talent pool and fostering innovation and collaboration among team members. With this expansion, EKTOS reaffirms its commitment to delivering cutting-edge solutions and unparalleled service to its clients worldwide.

“We are thrilled to establish a presence in Maribor, Slovenia, as part of our ongoing efforts to expand our development and design capabilities,” said Oleksandr Liubimov, business director of the development division at EKTOS. “This new office will enable us to tap into the diverse expertise of the local talent pool and strengthen our ability to meet the evolving needs of our clients across industries.”

The Maribor office will focus on a wide range of development and design activities, including:

  • Electronics hardware design
  • Firmware and software development
  • PCB layout and prototyping
  • Product testing and validation
  • Project management

“Our expansion into Maribor underscores our commitment to innovation, excellence, and client satisfaction. As we continue to grow and evolve, we remain dedicated to delivering superior electronic engineering services and driving success for clients cost-effectively,” added Niels Martin Jørgensen, Director, EKTOS Group.

For more information about EKTOS and its services, please visit www.ektos.net.

About EKTOS:

EKTOS is the leading provider of end-to-end electronic engineering services, offering customized solutions for clients in diverse industries. With a focus on innovation and quality, EKTOS helps clients navigate the complexities of product development, testing, and manufacturing to achieve their business objectives cost-effectively.

Contact EKTOS today to learn more about how the new Maribor office can support your projects.

info@ektos.net +45 70701499

EKTOS åbner nyt udviklingskontor i Maribor, Slovenien 

EKTOS, enførende udbyder af end-to-end elektronikløsninger, er stolt over at kunne annoncere åbningen af sit nye kontor i Maribor, Slovenien. Denne strategiske udvidelse markerer en betydelig milepæl for EKTOS og styrker yderligere virksomhedens udviklings- og designafdeling samt positionerer virksomheden mod fortsat vækst og succes. 

Med beliggenhed i byen Maribor vil det nye kontor fungere som et ekstra knudepunkt for EKTOS’ udviklingsaktiviteter, udnytte regionens rige talentmasse og fremme innovation. Med denne udvidelse understreget EKTOS sit engagement omkring at levere banebrydende løsninger og stærk service til sine kunder over hele verden. 

“Vi er glade  den nye tilstedeværelse i Maribor, Slovenien, som led i vores løbende bestræbelser på at udvide vores udviklingskapacitetet,” siger Oleksandr Liubimov, forretningsdirektør for udviklingsdivisionen i EKTOS.  “Det nye kontor vil give os mulighed for at trække på den brede ekspertise, vi finder i den lokale talentmasse. Dermed kan vi styrke vores evne til at opfyldevores kunders skiftende behov på tværs af brancher.”

Maribor-kontoret vil fokusere på en bred vifte af udviklingsaktiviteter, herunder: 

  • Elektronisk hardwareudvikling
  • Firmware- og softwareudvikling
  • Printudlægningog prototyping 
  • Produkttest og -validering
  • Projektledelse 

“Vores udvidelse i Maribor understreger vores engagement inden for innovation, ekspertiseudvikling og kundetilfredshed. Mens vi fortsætter med at vokse og udvikle os, forbliver vi fokuserede på at levere fremragende, elektroniske serviceydelser og løsninger  og skabe succes for kunderne på en omkostningseffektiv måde,” tilføjede Niels Martin Jørgensen, direktør i EKTOS Group.

For mere information om EKTOS og dets ydelser, besøg venligst www.ektos.net

Om EKTOS

EKTOS er en stærk udbyder af end-to-end elektronikløsninger og tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer. Med fokus på innovation og omkostningseffektiv kvalitet hjælper EKTOS kunder med at navigere gennem kompleks produktudvikling, test og produktion for at nå i mål på det globale marked. 

Kontakt EKTOS for at få mere at vide om, hvordan det nye kontor i Maribor kan støtte dine projekter.

info@ektos.net +45 70701499

Contact Us