EKTOS Development to deliver a new ESP32-C2 based IoT TUYA smart-connected product

EKTOS Development to deliver a new ESP32-C2 based IoT TUYA smart-connected product

EKTOS DEV is set to deliver a Proof of Concept (PoC) project for one of our esteemed clients. Our team has designed a new IoT Tuya Smart-connected product, the ESP32-C2 (ESP8684 SoC) Power Constrained WiFi/BLE product, which is set to extend the typical ESP32 portfolio by the battery-capable SoMs.

The ESP32 SoM has been a popular choice for WiFi and BLE connectivity, but it has been limited to mains-powered devices. However, our team has successfully managed to get the power efficiency out of it, thanks to the embedded RISC-V core and Deep Sleep mode, which allows for a mere 5 uA of power consumption with the running RTC. This cost-effective solution is ideal for Matter-enabled sensors, where older ESP32 modules are too power-hungry, and the Thread network is too slow or has too low throughput.

Our team has successfully completed the PoC work on this battery-powered product, and we are confident that it will meet the needs of our client. We are currently testing the product thoroughly to ensure its reliability and longevity. Once the testing is complete, we will deliver the new IoT Tuya Smart-connected product to our client. Proofing the ESP32-C2 use for the battery-powered products will allow the EKTOS team to be extremely NRE cost-effective and BOM-cost friendly in solving customer product tasks.

“We are committed to providing innovative solutions that meet the needs of our clients. Our team of experts is dedicated to staying ahead of the curve and delivering cutting-edge products that exceed expectations. We are excited to bring this new product to the market and look forward to continuing to push the boundaries of what is possible in the IoT industry”, says Alex Liubimov, Business Director – Electronics Development, EKTOS.

EKTOS Development leverer ny IOT-Løsning med TUYA Smart-Forbindelse baseret på ESP32-C2

EKTOS DEV blev bestilt til at gennemføre et proof-of-concept-projekt til en af vores faste kunder. Vores udviklingsteam har udviklet et nyt IoT produkt med TuYa Smart, baseret på ESP32-C3 (ESP8684 SoC) med reduceret strømforbrug til WiFi/BLE, som udgør en udvidelse af rækken af ESP32-løsninger baseret på SoM til batteridrift.

ESP32 SoM-løsningen har været et populært valg for WiFi- og BLE-konnektivitet, men den har typisk været begrænset til anvendelse i produkter med ekstern strømforsyning. Nu har vores udviklingsteam minimeret effektforbruget ved at optimerer brugen af RISC-V-kernen og Deep Sleep-tilstanden. Dette har medført et meget lavt strømforbrug på blot 5 uA til at drive RTC’en. Resultatet er en kosteffektiv løsninger til Matter-enablede sensorer, hvor ældre ESP32-moduler har for højt strømforbrug, og hvor Thread-netværket er for langsomt eller har for lav båndbredde.

Vores udviklingsteam har afsluttet PoC-projektet og vi er overbevist om, at det lever op til kundens forventninger. Vi er pt. ved at afprøve løsningen grundigt for at sikre den pålidelighed og lang levetid. Når afprøvning er tilendebragt, overdrages løsningen til kunden. Med beviset for ESP32-C2s brugbarhed i batteriforsynede produkter kan EKTOS levere kundeløsninger med lavere NRE-omkostninger og minimale produktionspriser.

EKTOS’ hardware- og softwareeksperter er på forkant med udnyttele af ny teknologi på IoT-området og arbejder gennem kundeprojekterne løbende med udvide og udnytte mulighederne.

Contact Us