The COVID-19 Situation

The COVID-19 Situation
EKTOS continuously monitors the development of the coronavirus and actively contributes to reducing the impact of the virus.

We have implemented a set of company guidelines, and we naturally observe the regulations and recommendations informed by the local authorities at any given time. This includes, among other things, that our staff avoids any physical contact with customers and cooperation partners, eg. handshakes or staying indoors in close proximity to other persons.

We continue our normal activities of developing, testing and certifying electronic devices, and all other services also remain intact. We currently have no difficulty procuring the needed components and tools. None of our staff members have been to a high-risk or medium-risk zone during the past three weeks. Transportation of devices, products, and components is carried out using our normal shipping providers, and we have implemented hygienic measures when handling incoming and outgoing goods.

Testing services are provided at full capacity at our test laboratories in Copenhagen and Struer. Customer staff is still welcome to take part during the testing, and we use simple, effective visitor guidelines, which are based on authority regulations and common sense, and which contribute to the reduction of the spreading of the virus.

Until further notice, customer meetings and other external meetings in current or future projects are preferably held on the phone or as online meetings. If a physical meeting is held, we observe the guidelines in force at the place of the meeting. If the place of the meeting has insufficient or zero guidelines, the EKTOS guidelines will be followed by our staff. We trust that our customers and cooperation partners understand the necessity of this policy. If any questions or concerns, please contact us.

March 12th, 2020

COVID-19-situationen

I EKTOS følger vi løbende udviklingen af coronavirussens udbredelse og bidrager aktivt til afgrænsningen af smitten.

Vi har interne retningslinier for alt personale, og vi efterlever naturligvis de til enhver tid gældende anvisninger og anbefalinger fra de lokale myndigheder. Det betyder blandt andet, at vi undgår nærkontakt med kunder og samarbejdspartnere, herunder håndtryk eller unødvendigt ophold indendørs sammen med kunder.

Vi fortsætter vores normale aktiviteter med udvikling, test og godkendelse af elektronik og øvrig kundebetjening, vi har ingen problemer pt. med at skaffe nødvendige komponenter og værktøjer, og ingen medarbejdere har været i udlandet i høj- eller mellemrisikozoner inden for de seneste tre uger. Transport af produkter og andet sker via de sædvanlige transporttjenester, og vi har en skærpet retningslinie for hygiejne ved håndtering af ting, som modtages eller sendes.

Testydelser produceres uændret i vores testlaboratorier i København og Struer. Kundernes medarbejdere er fortsat velkommen til at deltage i testarbejdet, idet vi håndhæver et sæt enkle, effektive forholdsregler for besøgende, som er baseret på myndighedernes anbefalinger og på sund fornuft, og som bidrager til forebyggelse af smittespredning. Alle besøgende i såvel testlaboratorier som EKTOS’ øvrige kontorer bliver registreret og bliver bedt om at følge vores forholdsregler.

Kundemøder og andre eksterne møder i forbindelse med kommende eller igangværende projekter og opgaver afholdes indtil videre fortrinsvist via telefon eller online. Hvis der gennemføres fysiske besøg efterleves som minimum retningslinierne på besøgsstedet. Hvis besøgsstedet ikke har retningslinier, følges vores interne retningslinier.

Vi håber på kundernes og samarbejdspartnernes forståelse for ovenstående. Kontakt os gerne hvis der er spørgsmål.

12. marts 2020

Contact Us