Containerization vs. Monolithic One-Time Compiled Code for Embedded Systems

Containerization vs. Monolithic One-Time Compiled Code for Embedded Systems

At EKTOS, we work with various customer products, and we often find that the deployment of business logic is left until the end of the product development process. This is because it takes time to tailor the value proposition properly, especially for startup product companies.

However, recompiling a binary file can be cumbersome and time-consuming when it comes to mass-scale IoT product updates or allowing customers to change the business logic easily. That’s where EKTOS comes in.

We offer a simple yet powerful solution for running WASM3 interpreter-based containers on embedded targets and using embedded file systems to store and upload business logic. This approach allows for easy deployment of updates and changes to the business logic without the need for recompiling a binary file.

By embracing containerization, EKTOS can provide a more flexible and scalable solution for embedded systems. This approach allows for greater agility and adaptability, which is essential in today’s fast-paced business environment.

So, whether you’re looking to deploy mass-scale IoT product updates or allow customers to change the business logic easily, EKTOS has the solution you need. Contact us today to learn more about our containerization approach for embedded systems.

Containerization vs. Monolithic One-Time-kompileret kode i indlejrede systemer

I EKTOS udvikler vi forskellige kundespecifikke elektronikløsninger, og vi oplever ofte, at implementering af anlægslogikken bliver udsat til slutningen af udviklingsforløbet. Det skyldes, at det tager tid at fastlægge og udvikle produktets fulde funktion, især for nystartede produktvirksomheder.

Det kan imidlertid være besværligt og tidskrævende at skulle kompilere koden til en ny binær fil, når det drejer sig om IoT-produktopdateringer i stor skala eller om at give kunderne mulighed for nemt at ændre funktionen af produktet. Det er her, EKTOS kommer ind i billedet.

Vi tilbyder en enkel men effektiv løsning til at køre WASM3-fortolkerbaserede containere i indlejrede styringsløsninger og bruge indlejrede filsystemer til at gemme og uploade anlægslogik. Denne fremgangsmåde gør det muligt nemt at implementere opdateringer og ændringer af anlægslogikken uden at skulle rekompilere hver gang.

Ved at tage containerisering til sig kan EKTOS tilbyde en mere fleksibel og skalerbar løsning til indlejrede systemer. Denne tilgang giver mulighed for større fleksibilitet og tilpasningsevne, hvilket er afgørende i dagens hurtige forretningsmiljø.

Uanset om du ønsker at implementere IoT-produktopdateringer i stor skala eller give kunderne mulighed for at ændre anlægslogikken på en nem måde, har EKTOS den løsning, du har brug for. Kontakt os i dag for at få mere at vide om vores containeriseringløsning til indlejrede systemer.

Contact Us