Changed ownership structure and management of TECHTO Electronics

Changed ownership structure and management of TECHTO Electronics

Tommy Korsholt (TKT Electronics) and EKTOS, who started TECHTO Electronics as a joint venture, have decided that EKTOS will purchase all Tommy Korsholt’s shares in TECHTO Electronics with effect from 31/5. It means that TECHTO Electronics will be 100% owned by EKTOS.

TECHTO was founded in 2019, where a production facility was built in Ivano-Frankivsk, Ukraine, including both PCB assembly and assembly of finished products (box-build). TECHTO focuses on the production of small and medium-scale products with a high degree of manual operations like THD solderings, wire mounting, or product build and packaging.

EKTOS is a medium-sized developing consultancy with bases in Denmark and Ukraine serving many different industries with both HW and SW development as well as App development. EKTOS’ daughter company EKTOS TRS is an ISO 17025 accredited type test laboratory that provides testing services in the fields of EMC, radio, climate, vibration, and reliability testing for worldwide regulatory approvals. EKTOS TRS has two test labs in Denmark.

With the full take-over of TECHTO, EKTOS strengthens its market position and ability to take an electronic product from idea into production and delivery. The ownership change is part of the development of both TECHTO Electronics and both owners’ organisations and there will still be good and continued cooperation between TKT Electronics and EKTOS/TECHTO.

There will be no change in the production of TECHTO in the short term and no change of commitment or scope in the longer term. TKT will continue to manufacture some parts for TECHTO. TECHTO’s stock and goods in/out will move to EKTOS’ office in Viborg.

If you have questions regarding the ownership and management change, please contact Jesper Holst on phone at +45 7070 1499, +45 4089 9988, or jho@techto.eu.

Ændret ejerstruktur og ledelse af TECHTO Electronics

Tommy Korsholt (TKT Electronics) og EKTOS, der sammen startede TECHTO Electronics som et joint venture, har besluttet, at EKTOS køber alle Tommy Korsholts aktier i TECHTO Electronics med virkning fra 31./5. Det betyder, at TECHTO Electronics vil være 100% ejet af EKTOS.

TECHTO blev grundlagt i 2019, hvor produktionsanlægget, der inkluderer både PCB-montage og box-build, blev etableret i Ivano-Frankivsk, Ukraine. TECHTO fokuserer på produktion af små og mellemstore serier med en høj grad af manuelle opgaver som THD-montage, box-build og emballering.

EKTOS er en mellemstor udviklingskonsulentvirksomhed med baser i Danmark og Ukraine, der betjener mange forskellige industrier med både HW og SW-udvikling samt App-udvikling. EKTOS’ datterselskab EKTOS TRS er et ISO 17025-godkendt testlaboratorium, der udfører EMC-, radio-, klima-, vibration- og pålidelighedstest som en del af et udviklingsforløb eller med henblik på myndighedsgodkendelse og salg i forskellige verdensdele. EKTOS TRS har to testlaboratorier i Danmark.

Med den fulde overtagelse af TECHTO styrker EKTOS sin markedsposition og evne til at håndtere hele forløbet fra produktidé til produktion og levering. Ejerskiftet er en del af udviklingen af både TECHTO Electronics og begge ejerorganisationer, og der vil stadig være et godt og fortsat samarbejde mellem TKT Electronics og EKTOS / TECHTO.

Der sker ingen ændringer i produktionen i TECHTO på kort sigt og ingen ændring af engagement eller omfang på længere sigt. TKT vil fortsat fremstille nogle dele til TECHTO. TECHTO’s lager og levering af varer flytter til EKTOS’ kontor i Viborg.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ejerskab og ledelsesændring, er du velkommen til at kontakte Jesper Holst på telefon 7070 1499, +45 4089 9988 eller jho@techto.eu.

Contact Us