CenSec Welcomes EKTOS to Its Ranks, Fostering Industry Synergy

CenSec Welcomes EKTOS to Its Ranks, Fostering Industry Synergy

EKTOS is proud to announce its recent membership with CenSec – Center for Defence, Space & Security.

CenSec, a renowned organization focused on fostering advancements and collaboration within the aerospace and defense sectors, welcomes EKTOS as one of its newest members. This membership presents EKTOS with a unique platform to connect, collaborate, and contribute to innovative electronics developments in the industry. This membership marks a significant milestone in EKTOS’ dedication to excellence and electronics innovation for defense, space, and security.

“As a member of CenSec, EKTOS is excited to be part of a community that shares our commitment to pushing the boundaries of innovation,” said Niels Martins Jørgensen, director at EKTOS. “This partnership aligns perfectly with our mission to be the trusted partner for cost-effective quality electronics that meet the industry’s unique needs and rigorous standards for optimal performance.”

EKTOS’ expertise in electronics development, testing, and manufacturing, along with a commitment to innovation, positions the company as a valuable addition to the CenSec community. “We are looking forward to the valuable opportunities to collaborate on projects, network, and share knowledge with industry pioneers, government entities, and other key stakeholders within the aerospace and defense sectors,” added Jørgensen.

By becoming a member of CenSec, EKTOS gains access to a range of resources, events, and partnerships that will enable the company to stay at the forefront of technological advancements and contribute to shaping the future of defense, space, and security. EKTOS is poised to make valuable contributions to CenSec’s community and further advance the sector’s technological capabilities.

EKTOS har meldt sig ind i CenSec – Center for Defence, Space & Security

CenSec, som er en anerkendt organisation med fokus på fremme udvikling og samarbejde i luftfarts- og forsvarssektoren, byder EKTOS velkommen som et af sine nyeste medlemmer. Dette medlemskab giver EKTOS en stærk platform til at forbinde, samarbejde og bidrage til innovative elektronikudviklinger i branchen. Medlemskabet understreger EKTOS’ kapacitet til at bidrage med ekspertise og elektronikinnovation til producenter inden for forsvar, rumfart og sikkerhed.

“Som medlem af CenSec er EKTOS med i et fællesskab, som ser det som en forpligtelse at flytte grænserne for innovation og udvikling,” siger Niels Martins Jørgensen, direktør hos EKTOS. “Dette fællesskab passer perfekt til vores mission om at være en betroet partner til levering af kosteffektiv kvalitetselektronik, der opfylder branchens særlige behov og strenge standarder for optimal ydeevne.”

 

EKTOS’ ekspertise inden for elektronikudvikling, -test og -produktion, sammen med et firma-DNA baseret på innovation, positionerer virksomheden sig som en værdifuld tilføjelse til CenSec-fællesskabet. “Vi ser frem til at udnytte mulighederne for samarbejde om projekter, netværke og dele viden med industripionerer, statslige enheder og andre nøgleinteressenter inden for rumfarts- og forsvarssektoren,” tilføjer Niels Martin Jørgensen.

Ved at blive medlem af CenSec får EKTOS adgang til en række ressourcer, begivenheder og partnerskaber, der vil gøre det muligt for virksomheden at forblive på forkant med teknologiske fremskridt og bidrage til at forme fremtiden for forsvar, rum og sikkerhed. EKTOS er klar til at yde værdifulde bidrag til CenSecs fællesskab og yderligere fremme sektorens teknologiske muligheder.

Contact Us