By September we can produce your prototypes!

If you need prototypes of mounted PCB’s in your development project we can now offer one of the cheapest and best solutions on the market, and we can conduct the work within a week including the transportation of the prototypes to Denmark.

Sourcing of materials

By September 1st we can produce PCB’s from scratch, which means that we can ensure fast and cost-effective work because we are not dependent on raw PCB’s from external suppliers. We can be en charge of sourcing the components for the prototypes through our agreements with distributors, or you can as customer deliver the components from your own stock.

Testing of both quality and functionality

After production we check the quality of the mounting and soldering, but because our development department is in close touch with the production department, we can also test the functionality of the product and bring up the boards.

Prototype production which matches development needs

The flexibility and speed of our new department is adapted to the needs in the development projects. We can adapt the product up until the point where the boards are mounted. Because of the close cooperation between development and production team, we can minimize the time between your layout is finalized until you receive the boards on your address.

We already now accept orders, so please contact us right away for a quotation and booking of the production of your future prototypes.

Til september kan vi producere dine prototyper!

Har du brug for prototyper på bestykkede print i dit udviklingsprojekt, kan vi nu tilbyde dig en af markedets bedste og billigste løsninger – og vi kan udføre arbejdet på en uge inklussiv transporten til Danmark.

Sourcing af materialer

Per 1. september kan vi på vores nyåbnede prototypefabrik i Ivano-Frankivsk producere printkort fra bunden, hvilket betyder, at vi bliver uafhængige af råprint fra eksterne leverandører, og at vi kan sikre både hurtigt og effektivt arbejde. Vi kan stå for sourcing af komponenter til prototyperne gennem vores aftaler med komponentdistributører, eller du kan som kunde levere komponenter fra dit eget lager.

Test af både kvalitet og funktionalitet

Efter produktion tjekker vi selvfølgelig kvaliteten af montage og lodning, men fordi vores udviklingsafdelingen ligger lige ved siden af, har vi også mulighed for at tjekke funktionaliteten og starte printet op.

Målrettede prototyper til udviklingsafdelingen

Flexibiliteten og hastigheden i vores nye afdeling er helt tilpasset behovene i udviklingsprojekterne. Vi har mulighed for at styre styklistetilpasninger helt op til det øjeblik, hvor vi monterer printene. Vi minimerer på den måde ventetiden fra dit layout er færdigt til du har dine prototyper I hænderne.
Vi tager imod ordrer allerede nu, så kontakt os gerne med det samme for et tilbud og for at booke tid til dine næste prototyper.

Contact Us