Business visit with IDA E to our new accredited test laboratory in Struer was a great success

Business visit with IDA E to our new accredited test laboratory in Struer was a great success

There was a really good atmosphere when the newly accredited test laboratory in Struer was presented during the business visits organized by EKTOS and the Engineering Association, IDA E, on Thursday the 7th of February. The mood was especially good that day because we received the great news from DANAK that the test laboratory in Struer has now been certified to make accredited EMC tests.

At the presentation of the test laboratory, which was previously owned by B&O, the management of EKTOS presented for instance the history of the EKTOS group and the test engineers showed the engine room where EMC tests and climatic tests are performed. In addition to that, the evening offered insights into the tension field between customer and authority requirements. Peter Petersen, director of Sound Hub Denmark, which is being established in the same building, talked about their vision of creating a sound technological innovation hub.

Peter Petersen, CEO at Sound Hub Denmark, presents the organisation’s visions

We really like having guests

It was a pleasure to be able to welcome both new and familiar faces. Several of the visitors had their daily work in the building during the B&O period. They were interested in seeing the place again and learning about what EKTOS and Sound Hub Denmark are now using their previous workplace for.

We have received a lot of positive feedback from the visitors, and we have already got two test agreements in place because of the visits.

We love to welcome visitors, so this will not be the last time we invite new and old friends for a visit! We hope to see you next time.

Virksomhedsbesøg i vores nye akkrediterede test-laboratorium i Struer var en stor succes

Der var rigtig god stemning, da det ny akkrediterede testlaboratorium i Struer blev vist frem under virksomhedsbesøget arrangeret af EKTOS og Ingeniørforeningen, IDA E, torsdag d. 7. februar. Humøret var ekstra højt netop dén dag, fordi vi samme dag havde fået den glædelige nyhed fra DANAK, at testlaboratoriet i Struer nu er blevet certificeret til at lave akkrediterede EMC-tests.

Til fremvisningen af testlaboratoriet, som tidligere var ejet af B&O, holdt ledelsen i EKTOS oplæg om bl.a. EKTOS-koncernens historie, og testingeniørerne fremviste maskinrummet, hvor EMC-tests og klimatiske tests udføres. Desuden bød aftenen på indsigter i spændingsfeltet mellem kunde og myndighedskrav. Peter Petersen, direktør i Sound Hub Denmark, som er ved at blive etableret i samme bygning, lagde også vejen forbi og kunne fortælle om deres visioner om at skabe et lydteknologisk innovationshub for nyetablerede virksomheder.

Peter Petersen, direktør i Sound Hub Denmark, fortæller om organisationens visioner

Vi elsker at få besøg

Det var en fornøjelse at kunne byde kendte og nye ansigter indenfor. Flere af de besøgende havde haft deres daglige gang i bygningen i B&O-tiden. De var interesserede i at gense stedet og lære om, hvad EKTOS og Sound Hub Denmark nu bruger deres tidligere arbejdsplads til.

Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger om besøget, og faktisk har vi allerede fået to testaftaler på plads som følge af besøget.

Vi elsker at få besøg, så dette bliver ikke sidste gang, vi inviterer nye og gamle venner indenfor! Vi håber at se dig næste gang.

Contact Us