Mini video about Ball Impact Testing

Mini video about Ball Impact Testing

Consumer electronics as well as industrial electronics are likely to be exposed to intentional and unintentional mechanical impacts during their operational life. By performing mechanical testing, such as the ”ball impact test” we can find the weak points and improve the product.

We perform ball impact testing in our lab in Copenhagen. A steel ball is dropped accurately onto a product to simulate the product being hit by an object. The main purpose is to verify that the product will not break or become hazardous, for example by an induced defect leading to an elevated risk of electrical shock.

Check out Testing & Reliability Services for more information about:

  • which other types of tests we can do
  • which standards we are accredited for
  • contact information

Forbrugerelektronik såvel som industriel elektronik vil sandsynligvis blive udsat for tilsigtede og utilsigtede mekaniske påvirkninger i løbet af driftstiden. Ved at udføre mekaniske tests som ”ball impact” kan vi finde svaghederne i produktet med henblik på at forbedre det.

Vi udfører ”ball impact”- tests i vores laboratorium i København. En stålkugle slippes fra afstand over et produkt, så den rammer nøjagtigt. Testen simulerer, at produktet bliver ramt af en genstand. Hovedformålet er at kontrollere, at produktet ikke går i stykker eller bliver skadeligt, f.eks. ved at skaden på produktet øger risikoen for elektrisk stød.

Find mere information på Testing & Reliability Services om:

  • hvilke andre typer test vi kan udføre
  • hvilke standarder vi er akkrediteret til
  • kontaktinformation
Contact Us