Arrow Electronics and EKTOS agreement

Arrow Electronics and EKTOS agreement

EKTOS has been chosen to support Arrow Electronics, the global technology solutions provider, with electronics design and development, compliance testing, and production services. The collaboration will help customers of both companies to get their products to market more quickly and efficiently and with the most appropriate component selection.

Among its many strengths, Arrow is one of the world’s largest distributors of electronic components. The new agreement will involve close contact between EKTOS’ development team and Arrow’s sourcing specialists, which means that EKTOS will have access to information and guidance when choosing the latest technologies from leading suppliers early in any development project.

Being able to obtain quotes from suppliers for key components at an early stage is often a necessity in order to strike the desired balance of functionality and cost.

Because we know each other well, it is easier to spot where there is a good match between customer needs and the combined skills and services available. Having EKTOS on the local team also helps Arrow to support its customers more efficiently on the journey from idea to final product.

EKTOS is excited to be working closely with Arrow and is looking forward to the interesting development projects to come!

Arrow Electronics og EKTOS indgår aftale

EKTOS er udvalgt af Arrow Electronics, den globale udbyder af teknologiløsninger, som partner indenfor elektronikdesign og -udvikling, compliance-test og produktion. Med samarbejdet kan vi assistere kunder fra begge virksomheder, idet vi sammen kan hjælpe med at få produkter på markedet hurtigere, mere effektivt og med den rigtige balance mellem funktionalitet og pris.

Blandt sine mange styrker er Arrow en af verdens største distributører af elektroniske komponenter. Den nye aftale vil indebære tæt kontakt mellem EKTOS’ udviklingsteam og Arrows sourcing-specialister, hvilket betyder, at EKTOS vil have adgang til information og vejledning, når vi tidligt i et udviklingsprojekt skal vælge de nyeste teknologier fra førende leverandører. At kunne få tilbud fra leverandører til nøglekomponenter på et tidligt tidspunkt er ofte en nødvendighed for at finde den ønskede balance mellem funktionalitet og pris.

At have EKTOS som lokal partner hjælper Arrow med at støtte sine kunder mere effektivt på rejsen fra idé til slutprodukt. Vi kender hinanden godt, hvilket gør det nemt at vurdere, hvornår der er et godt match.

EKTOS er glade for at arbejde tæt sammen med Arrow og ser frem til samarbejdet om interessante udviklingsprojekter!

Contact Us