Accreditation of EKTOS EMC testing services in Struer

Accreditation of EKTOS EMC testing services in Struer

The Danish national accreditation body, DANAK, visited the EKTOS test lab in Struer in early November. The visit went well, which means that we in January can offer accredited EMC tests in our new lab. We thereby get two accredited SAC’s (Semi Anechoic Chambers), one in Copenhagen and one in Struer. This enables us to offer significant flexibility to our customers across the country – in a situation where the EMC chamber is booked in on lab we can move a test run to the other.

Prioritizing flexibility

“In EKTOS Testing & Reliability Services we focus on strengthening our flexibility in order to be able to act fast if required by a customer project,” director Kennet Palm says. “We continuously work on improving our processes in order to effectively utilize all resources in both Jutland and Zealand. This means that we prioritize knowledge sharing between the employees at both locations and if it is necessary an employee from one lob will go to the other in order to assist when the work load is high.”

Invitation to Open Lab in Struer

You are invited to our “Open Lab” event on Thursday, February 7, 17.00-20.00 in Struer where we will show our facilities, tell about what we do, and serve a light meal. The event is hosted in collaboration with Ingeniørforeningen.

Sign up here. We hope to see you there.

Vacant testing time slots in January

If you are working on a product that needs to be tested soon you are welcome to contact us right away and book one of the vacant time slots for testing in January. Placing a booking is free and non-binding. We have vacant time slots for EMC, radio, mechanical, and climatic testing.
Find more information about what we offer or reach out to Kennet Palm directly at kpa@ektos.net or +45 7070 1499.

Akkreditering af EKTOS’ EMC test-ydelser i Struer er i hus

Besøget fra det nationale akkrediteringsorgan DANAK i november gik godt. Det betyder, at vi i januar kan tilbyde akkrediterede EMC-tests i vores lab i Struer. Vi får dermed to akkrediterede SAC (Semi Anechoic Chambers), ét i København og ét i Struer, hvilket gør det muligt for os at tilbyde stor fleksibilitet til vores kunder i hele landet. Er kammeret booket det ene sted, kan testen udføres det andet sted.

 

Fokus på fleksibilitet

”Vi fokuserer i EKTOS Testing & Reliability Services på at styrke vores fleksibilitet, så vi kan handle hurtigt, hvis et projekt kræver det,” fortæller adm. direktør Kennet Palm, som leder begge afdelinger i hhv. København og Struer. ”Vi arbejder kontinuerligt med at styrke vores processer, så vi effektivt kan trække på alle vores ressourcer i både Jylland og på Sjælland. Udover administrativ effektivisering betyder det, at vi prioriterer viden- og erfaringsdeling på tværs af laboratorierne, og hvis behovet opstår, rejser én eller flere medarbejdere fra det ene lab til det andet for at træde til.”

Åbent hus d. 7. februar

Vi inviterer sammen med Ingeniørforeningen til åbent hus med rundvisning i laboratoriet samt et let traktement torsdag d. 7. februar kl. 17-20. Du kan tilmelde dig her. Vi håber at se dig.

 

Ledige tider til test i januar

Har du et produkt, der snart skal testes, er du velkommen til at kontakte os med det samme og lægge billet ind på én af de ledige tider i begyndelsen af næste år. Det koster ikke noget at booke en tid og aftalen er ikke bindende. Vi har ledige tider indenfor EMC, radio, mekaniske og klimatiske tests.
Du kan finde mere information om, hvad vi kan tilbyde eller kontakte Kennet Palm direkte på kpa@ektos.net eller tlf. +45 7070 1499.

Contact Us