<<<
Hvordan booster man digitaliseringen af den private og offentlige sektor i Danmark? Et kort resumé af DI-Digitals årsmøde 2018
31. maj 2018
Event

Hvordan booster man digitaliseringen af den private og offentlige sektor i Danmark? Et kort resumé af DI-Digitals årsmøde 2018

Hvordan booster man digitaliseringen af den private og offentlige sektor i Danmark?

Det var hovedspørgsmålet til DI-Digitals årsmøde i går. En vigtig komponent i en succesfuld digitaliseringprocess er: tillid. Tillid mellem dem, der bestiller en opgave og leverandøren.

Skatteminister Karsten Lauritzen understregede at det er vigtigt at have tillid til, at en opgave kan udføres indenfor den økonomiske ramme – så hellere være pessimistisk når projektet skal estimeres. Hvis de originale rammer for et projekt ændrer sig, hvilket nogle gange er nødvendigt for et succesfuldt projekt, er tillid nødvendig når nye aftaler skal forhandles, fremhæver Country Director hos Nokia Lise Karstensen. Endelig fremhævede koncernchef Anders Krab-Johansen at tillid skabes gennem kompetent projektledelse. Ofte kan bestilleren forestille sig det endelige produkt men ikke processen der fører dertil – det er leverandørens opgave at visualisere processes.

Dette var blot ét af mange interessante emner, som blev diskuteret – dog ét, som vi kan relatere stærkt til.

Se case-historien om AlphaLine som et eksempel på, hvordan vores kunde og projektleder har arbejdet med at styrke tilliden i deres samarbejde.

Tak til DI-Digital for det spændende arrangement!