SpaceTech’s Visit to TECHTO Electronics’ Ivano-Frankivsk Factory

SpaceTech’s Visit to TECHTO Electronics’ Ivano-Frankivsk Factory

SpaceTech DenMACH’s representatives recently paid a visit to TECHTO Electronics’ factory in Ivano-Frankivsk. This visit aimed to evaluate their ongoing partnership, particularly in the production of vital components for their space technology systems. It signifies a significant milestone in assessing TECHTO’s progress and its collaborative efforts.

During the visit, the representatives conducted an inspection of two Printed Circuit Board Assemblies (PCBAs) and box-build components. It is worth noting that an impressive 99 out of 100 PCBAs tested positive, with only one out of 150 of a different type failing the test initially.

However, what truly stood out was TECHTO Electronics’ ability to rectify the minor issue on the spot. Both faulty PCBAs were promptly repaired and retested successfully, showcasing the exceptional quality and precision of their manufacturing process.

Michael Traulsen, Chief Product Officer of SpaceTech, expressed his gratitude for the experience and professionalism of the TECHTO’s staff, stating, “We extend our heartfelt thanks to the TECHTO team for an exceptionally good week. It was a true privilege and a pleasant experience to visit your factory and meet your highly professional staff.”

SpaceTech’s visit to the TECHTO Electronics Factory serves as a clear testament to the quality and commitment of TECHTO’s Electronic Manufacturing capabilities. The success in PCBA testing, the swift resolution of issues, and the high level of professionalism exhibited by the factory staff reflect the strong partnership between the two organizations.

We eagerly anticipate continued collaboration and future visits to further strengthen this partnership and ensure the continued success of the space technology projects, as stated by Oleg Senyk, CEO of TECHTO Electronics.

SpaceTech DenMACH delivers groundbreaking space technology to the IoT market by connecting things to a global seamless network. They serve customers across diverse sectors, often in remote or challenging areas. With bespoke data solutions, they help clients meet their everyday challenges with various technical applications ensuring seamless connectivity. For further information about SpaceTech DenMACH, visit https://denmach.space/

If you wish to visit our factory or meet our teams, please get in touch, and we will happily arrange it.

SpaceTech’s besøger TECHTO Electronics i Ivano-Frankivsk

En gruppe fra SpaceTech DenMACH besøgte i sidste måned TECHTO Electronics’ fabrik i Ivano-Frankivsk, Ukraine. Formålet med besøget var at evaluere det igangværende samarbejde og specifikt at overvåge produktionen af den første serie af produkter. SpaceTech DenMACH’s produkter er teknologisk spændende og det har været lærerigt og givende at være med i projektet.

I løbet af besøget gennemgik og evaluerede SpaceTech monteringen af 2 print (PCBA’s) og kontrol af alle box-build dele samt samlingen af færdige produkter. Det er værd at nævne at first-pass fejlraten i produktionen af første serie var mindre end 1% på montagen af et komplekst HF board. TECHTO har også et godt team og udstyr til reparation, med blandt andet re-ball’ing udstyr og erfaring, så de enkelte print der fejlede i first-pass kunne repareres og testes inden for få timer.

Michael Traulsen, Chief Product Officer i SpaceTech, var begejstret for TECHTO’s personales erfaring og professionalisme – og siger i en opfølgningsmail: “Vi takker TECHTO teamet for en usædvanlig god uge. Det var et sandt privilegium og en behagelig oplevelse at besøge din fabrik og møde dit yderst professionelle personale.”

Vi håber på at udbygge samarbejdet og flere fremtidige besøg for yderligere at styrke dette partnerskab og sikre den fortsatte succes for SpaceTech’s projekter, siger Oleg Senyk, CEO for TECHTO Electronics i Ukraine. “Vi vil altid gerne have besøg fra vores kunder i vores produktion. Det giver altid anledning til at en process kan justeres til det bedre og at vi kan finde en måde at optimere vores samarbejde på når vi sidder sammen”.

SpaceTech DenMACH leverer banebrydende rumteknologi til IoT-markedet ved at forbinde enheder til et globalt problemfrit netværk. De betjener kunder på tværs af forskellige sektorer, ofte i fjerntliggende områder eller steder hvor der ikke er dækning med andre kommunikationsnetværk. Med skræddersyede løsninger hjælper de kunder til at sikre problemfri kommunikation. For yderligere information om SpaceTech DenMACH, se https://denmach.space/

Hvis du kunne tænke dig at besøge vores produktion i Ivano-Frankivsk og møde vores team, så kontakt os. Vi hjælper gerne med at arrangere rejse og besøg.

Contact Us