<<<
High Tech Summit – refleksioner fra EKTOS
25. okt 2018
Event

High Tech Summit – refleksioner fra EKTOS

High Tech Summit er ny indenfor den danske teknologi-messe-scene. Dette års event på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) d. 10. og 11. oktober er det andet i messens historie. EKTOS var repræsenteret på messen for første gang. Vi deler her vores refleksioner omkring messen med jer, der ikke nåede forbi High Tech Summit i år.

High Tech Summit vil være dét sted, hvor forskning, erhvervsliv og til dels beslutningstagere mødes for at forme den teknologiske udvikling. Det lykkedes messen at tiltrække et signifikant antal besøgende på de to dage, messen varede. I følge organisatorerne deltog over 5600 mennesker, hvoraf omkring 1400 var studerende og 260 var fra start-ups. De resterende var besøgende fra forskningsinstitutioner samt offentlige og private virksomheder.

Se denne video, som er lavet af organisatørerne bag High Tech Summit:

Et stort antal nye virksomheder har rødder i DTU

Som konsulenthus, hvis kundekreds er overvejende skandinaviske virksomheder, så vi et stort potentiale i at markedsføre os på messen og blive genkendt som kvalificerede udviklings- og testpartnere hos de nye virksomheder, der udspringer fra DTU. En undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet IRIS Group viser, at DTU står bag bag omkring 2.200 nye virksomheder siden 1999, og at de virksomheder klarer sig markant bedre end landsgennemsnittet indenfor samme brancher i samme periode. Et eksempel på en virksomhed med rødder i DTU er Airtame, som lancerede den nyeste version af deres trådløse skærmdelings-device på High Tech Summit – et device, som EKTOS Testing & Reliability Services har testet og hjulpet med at få certificeret.

 

Matchmaking – kortere vej fra idé til produkt

Arrangørerne af High Tech Summit havde sat særlige initiativer i søen for at bygge bro mellem start-ups og den viden og de kompetencer, de mangler for at kunne realisere deres idéer. Én af initiativerne var matchmaking-sessioner. Tolv temaer blev diskuteret ved forskellige borde, som blev modereret af eksperter indenfor de respektive temaer.

Vores bord med temaet ”produktudvikling” blev besøgt af undervisere, etablerede virksomheder, en række start-ups og en enkelt leverandør. Vi diskuterede relevante spørgsmål om alt fra vedligeholdelse af software-dokumentation til, hvordan man som studerende kan klædes på til overgangen til det private erhvervsliv.

Matchmaking-sessionerne var en god måde for os at skabe nye kontakter på. Det var dog første gang, konceptet blev prøvet af på High Tech Summit, hvilket vi kunne mærke ved et par mindre koordineringsvanskeligheder.

Særligt den første dag var meget velbesøgt på High Tech Summit

 

Er vi visionære nok i Danmark?

”Jeg er kommet for at få et større indblik i, hvor vi er i den teknologiske udvikling i Danmark,” svarede flere gæster på vores stand, når vi spurgte dem, hvorfor de var kommet på High Tech Summit. Samtalerne ledte videre til dét spørgsmål, der også blev diskuteret flittigt på den store scene, nemlig: ”hvilken rollen skal teknologien spille i det danske samfund?” Én af de besøgende på vores stand kommenterede, at der er rigtig mange gode idéer i Danmark, men i Japan findes der hoteller, som kun er betjent af robotter – hvorfor er det ikke Norden, der skubber grænserne?”

DTU’s rektor Anders Overgaard Bjarklev understregede behovet for en ny, visionær strategi for teknologisk innovation i Danmark. Statsminister Lars Løkke Rasmussen svarede i sin åbningstale ved at fremhæve regeringens ambitiøse klimamål og teknologiens rolle i forhold til at nå målene. Ved at knytte forskning og den teknologiske udvikling sammen med bæredygtig udvikling gør vi begge dele til en overskudsforretning, pointerede Lars Løkke.

 

Vi er med, der hvor det sker

Sammenlignet med vores deltagelse på E-18 i Odense og TecLund i Skåne måneden forinden, hvor vi havde mange samtaler om konkrete projekter, var High Tech Summit kendetegnet ved bredere networking indenfor branchen. Vi ser High Tech Summit som et seriøst initiativ, der styrker vores branche både i Skandinavien og internationalt ved at skabe en platform for tidligt samarbejde mellem forskningsinstitutioner og offentlige og private virksomheder. EKTOS og andre konsulenthuse er en vigtig del af det netværk, og vi er glade for at være med, der hvor det sker.

 

EKTOS på High Tech Summit

 

Læs et dybere referat af statsministerens tale her: http://www.elektronikfokus.dk/forskning-skal-hurtigt-ud-i-industrien/

Kilde til undersøgelsen “Entrepreneurship at DTU through two decades – initiatives, results and socioeconomic impact”: https://www.dtu.dk/english/news/2018/09/dtu-behind-two-new-companies-a-week?id=d3808ff0-216e-4994-abee-9d22e43a3016