<<<
COVID-19-situationen
12. mar 2020
Update

COVID-19-situationen

I EKTOS følger vi løbende udviklingen af coronavirussens udbredelse og bidrager aktivt til afgrænsningen af smitten.

Vi har interne retningslinier for alt personale, og vi efterlever naturligvis de til enhver tid gældende anvisninger og anbefalinger fra de lokale myndigheder. Det betyder blandt andet, at vi undgår nærkontakt med kunder og samarbejdspartnere, herunder håndtryk eller unødvendigt ophold indendørs sammen med kunder.

Vi fortsætter vores normale aktiviteter med udvikling, test og godkendelse af elektronik og øvrig kundebetjening, vi har ingen problemer pt. med at skaffe nødvendige komponenter og værktøjer, og ingen medarbejdere har været i udlandet i høj- eller mellemrisikozoner inden for de seneste tre uger. Transport af produkter og andet sker via de sædvanlige transporttjenester, og vi har en skærpet retningslinie for hygiejne ved håndtering af ting, som modtages eller sendes.

Testydelser produceres uændret i vores testlaboratorier i København og Struer. Kundernes medarbejdere er fortsat velkommen til at deltage i testarbejdet, idet vi håndhæver et sæt enkle, effektive forholdsregler for besøgende, som er baseret på myndighedernes anbefalinger og på sund fornuft, og som bidrager til forebyggelse af smittespredning. Alle besøgende i såvel testlaboratorier som EKTOS’ øvrige kontorer bliver registreret og bliver bedt om at følge vores forholdsregler.

Kundemøder og andre eksterne møder i forbindelse med kommende eller igangværende projekter og opgaver afholdes indtil videre fortrinsvist via telefon eller online. Hvis der gennemføres fysiske besøg efterleves som minimum retningslinierne på besøgsstedet. Hvis besøgsstedet ikke har retningslinier, følges vores interne retningslinier.

Vi håber på kundernes og samarbejdspartnernes forståelse for ovenstående. Kontakt os gerne hvis der er spørgsmål.

12. marts 2020