Inelco Grinders - World-class grinding of welding electrodes

Inelco Grinders

World-class grinding of welding electrodes

January 26, 2020

Optimization of precision and safety through re-design of controller

Inelco Grinders - World-class grinding of welding electrodes

Inelco Grinders A/S is a Danish company that is an expert in grinding welding electrodes.
Their grinders are among the safest and most resource-saving on the market. EKTOS has re-designed the electronics in the Ultima-TIG series and is currently producing the electronics with TECHTO Electronics.

Optimization to minimize waste

In order for the welding process to be as accurate as possible it is important that the tungsten electrode is ground at a precise angle. The material is valuable so waste by grinding must be minimized. With the Ultima-TIG series Inelco Grinders has succeeded in creating a machine capable of grinding and tapering electrodes with a minimal waste of material and time. Together with EKTOS Incelco Grinders has optimized the controller which ensures the optimal grinding pace in all conditions.

A service indicator has been built into the machine which informs the customer when the machine needs to be cleaned. Most often, maintenance is easy and can be done by the user. Nevertheless, Inelco Grinders has experienced that grinders were returned for repair due to a lack of maintenance. The added service indicator has meant that users have a better overview of the state of the machine, which can reduce unnecessary repair costs.

EKTOS has further more helped optimizing the machine by adding an overload protection, which tells the user if the machine is overloaded and stops the motor if the overload is too heavy or lasts for too long. With this preventive maintenance function the already user friendly machine has become even simpler to use.

Adapting the product to multiple markets

Inelco’s grinders are used all over the world which is why the machines need to not only function everywhere but also meet the regulatory requirements that vary from region to region. EKTOS has developed the electronics for product approval in different regions. At the same time, EKTOS has combined two models in one machine control so it’s possible for the machine to run on both 110 V and 220 V.

Inelco Grinders A/S has received the first production shipment from TECHTO Electronics.

More information

Jesper Holst
Director

Optimering af præcision og sikkerhed gennem re-design af styring i svejsemaskine

Inelco Grinders A/S er en dansk virksomhed, der er eksperter i slibning af svejseelektroder. Deres slibemaskiner er blandt markedets mest sikre og mest ressourcebesparende. EKTOS har re-designet elektronikken i Ultima-TIG-serien og håndterer produktionen i TECHTO Electronics.

Optimering til minimering af spild

For at svejsningsprocessen kan forløbe så præcist som muligt, er det vigtigt at Wolfram-elektroden er slebet i den helt rette vinkel. Materialet er værdifuldt, så spild ved slibning skal minimeres. Med Ultima-TIG serien er det lykkedes Inelco Grinders at lave en maskine, der præcist kan afslibe og tilspidse elektroder med et minimalt spild af materiale og tidsforbrug. Sammen med EKTOS har Inelco Grinders udviklet en optimeret maskinstyring, så slibningen foregår med den mest optimale slibehastighed under alle forhold.

Der er samtidig indbygget en service-indikator, der oplyser kunden om, hvornår maskinen skal renses. Oftest er service nemt og noget kunden selv kan klare, men Inelco Grinders har tidligere oplevet, at slibemaskiner blev sendt til reparation pga. manglende vedligeholdelse.

For Inelco Grinders har tilføjelsen af service-indikatoren betydet, at brugerne har fået bedre overblik over maskinens tilstand, hvilket kan reducere unødige omkostninger på reparation.

EKTOS har derudover været med til at optimere maskinen ved at tilføje en overload protection, der fortæller brugeren, hvis maskinen overbelastes og stopper motoren, hvis overbelastningen er for stor eller vedvarende. Den allerede nemme håndtering af maskinen er med denne præventive vedligeholdelsesfunktion blevet gjort endnu simplere.

Tilpasning af produktet til flere markeder

Inelco Grinders leverer maskiner til lande i hele verden, det har derfor været vigtigt for Inelco Grinders, at maskinerne både virker og lever op til de myndighedskrav, som varierer fra region til region.
EKTOS har her hjulpet med at udvikle elektronikken så den opfylder de nødvendige standarder i forskellige regioner. Samtidig har EKTOS kombineret to modeller i én maskinstyring, så denne kan bruges til både 110 V og 220 V versionerne.

Inelco Grinders A/S har modtaget den første sending, der bliver håndteret af TECHTO Electronics.

Contact Us