Ultra-reliable electronics for evacuation at sea

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Ultra-reliable electronics for evacuation at sea

November 21, 2021

EKTOS has developed a controller system for the innovative LifeCraft™ evacuation solution

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Viking case - Ultra-reliable electronics for evacuation at sea

Ultra-reliable electronics for evacuation at sea

VIKING Life-Saving Equipment manufactures, supplies, and services a wide range of maritime safety solutions such as evacuation systems for ships, firefighting equipment, and lifeboats. VIKING has recently launched a novel product, the LifeCraft™, an inflatable and electrically powered evacuation solution for ships with the capacity to save 812 people.

VIKING invited EKTOS to develop the controller system for the LifeCraft™ and thereby continue our partnership that has been thriving since 2014.

Hardware and firmware that must not fail

The VIKING LifeCraft™ system consists of four self-propelled and self-inflatable survival craft units powered by four engines and four propellers located in each corner of the crafts. The engines are each powered by two lithium-ion batteries produced by a company specialized in battery powered solutions for water transport. The engines are controlled by a throttle unit which can easily be operated when steering the LifeCraft™ survival craft unit to a safe position.

The charging algorithms written by EKTOS’ engineers ensure that the batteries are maintained at a high charge while allowing for a slight discharge not to compromise the battery efficiency. A self-diagnostics module updates the PLC on deck about the status of the batteries on the LifeCraft™.

In order to allow communication between the LifeCraft™ itself and the PLC on deck, EKTOS has developed a minimalist, safety critical communication protocol. The team furthermore developed a function that makes it possible, at any point, to roll back any factory-released firmware, in case of failure.

EKTOS has designed the controllers with redundant connections in order for each controller to be able to communicate with each of the other controllers in case of damage on one of the connections. Two connections between the four controllers can be damaged without influencing the steering control. This is a common safety measure that reduces the risk of failure. The controllers are equipped with SD cards where operational data is stored and available for review at any point.

Development for compliance

Electronics for maritime environments need to be able to function in conditions with salt, water, and heavy vibrations. EKTOS Testing & Reliability is specialized in testing of electronics in extreme environments. The development team has used the facilities at EKTOS TRS throughout the development process in order to ensure compliance with the requirements defined in the Marine Equipment Directive.

 

Large LifeCrafts™ in small storage space

Four LifeCraft™ survival craft units that can each carry 203 persons and the entire chute-based evacuation unit fit into one storing and launching unit – that requires significantly less deck space than traditional life boat based solutions with a similar capacity. The storing and launching unit can either be placed on deck or built in to the ships side.

We are looking forward to seeing VIKING’s novel LifeCraft™ system mounted on ships around the world.

More information

Jesper Holst

EKTOS har udviklet styringssystemet til VIKING’s innovative LifeCraft™ evakueringsløsning

VIKING Life-Saving Equipment fremstiller og servicerer maritime sikkerhedsløsninger såsom evakueringssystemer til skibe, redningsbåde og brandslukningsudstyr. VIKING har for nylig lanceret et nyt produkt til skibe, LifeCraft™ – en evakueringsløsning, der er oppustelig, batteridrevet og med kapacitet til at redde 812 mennesker.

VIKING bad EKTOS om assistance til at udvikle styringssystemet til den nye LifeCraft™ og fortsatte dermed vores partnerskab, der har blomstret siden 2014.

Hardware og firmware der ikke må fejle

VIKING LifeCraft™-systemet består af fire selvkørende og selvoppustelige overlevelsesfartøjer, som hver er drevet af fire motorer og fire propeller placeret i hvert hjørne af fartøjerne. Motorerne er hver drevet af to litium-ion-batterier produceret af et firma, der er specialiseret i batteridrevne løsninger til vandtransport. Motorerne styres af en gasspjæld, som nemt kan betjenes, når LifeCraft™-fartøjet styres til en sikker position.

Algoritmerne, der styrer opladningen af batterierne, er udviklet af EKTOS’ ingeniører til at sikre, at batterierne er næsten fuldt opladt hele tiden. Dog er det vigtigt, at algoritmen tillader en smule afladning for ikke at kompromittere batterieffektiviteten. Et selvdiagnosticerende modul opdaterer PLC’en på dækket om batteriernes status på selve LifeCraft™-fartøjet.

For at muliggøre kommunikation mellem LifeCraft™-fartøjet og PLC’en på dækket har EKTOS udviklet en minimalistisk, sikkerhedsoptimeret kommunikationsprotokol. Teamet fra EKTOS har derudover udviklet en funktion, der gør det muligt på et hvilket somhelst tidspunkt at tilbagerulle firmware-opdateringer fra producenten, hvis opdateringen viser sig at resultere i fejl.

EKTOS har designet de fire styringer på hvert fartøj med redundante forbindelser, således at hver styring kan kommunikere direkte med hver af de andre styringer i tilfælde af skade på forbindelserne. To af de fire forbindelser kan derfor være beskadiget, uden at det går ud over fartøjets evne til manøvrere. Dette er en almindelig sikkerhedsforanstaltning, som reducerer risikoen for kritiske fejl. Hver styring har et SD-kort, hvor driftsdata gemmes og nemt kan tilgås.

Udvikling til myndighedsgodkendelse

Elektronik til maritime miljøer skal bl.a. kunne holde til salt, vand og kraftige vibrationer. EKTOS Testing & Reliability er specialiseret i test af elektronik til ekstreme miljøer. Udviklingsteamet har brugt faciliteterne hos EKTOS TRS gennem hele udviklingsprocessen for at sikre overholdelse af kravene defineret i Marinedirektivet.

Store LifeCrafts™ der kun optager en lille plads

Fire LifeCraft™-fartøjer, der hver kan transportere 203 personer, samt slisk til selve evakueringen kan være i en opbevaringsenhed, der optager væsentligt mindre plads end traditionelle redningsbåds-løsninger med en tilsvarende kapacitet. Opbevaringsenheden kan enten placeres på dækket eller indbygges i skibssiden.

Vi glæder os til at se VIKINGs nye LifeCraft™-system monteret på skibe rundt om i verden.

Contact Us