In time for testing

DANFOSS

In time for testing

September 1, 2017

EKTOS has helped Danfoss approve their products according to the new Radio Equipment Directive

“There is a sales ban on one of our products right now because we have to sign the ‘Declaration of Conformity,’” René Jørgensen, program manager at Danfoss, explains one week before the new Radio Equipment Directive, RED, was enforced as the only directive in the field.

The process of harmonizing the old directives under the new RED dragged on, and only in the beginning of 2017 did it become clear which standards Danfoss needed to test their products against. The accredited test laboratories got busy, and so did René.

Relatively small but very flexible

EKTOS had just taken over the former SP Danmark A/S when a deal was made with Danfoss. In order to work as efficiently as possible, a couple of our test engineers from Viborg went to the test laboratory in Copenhagen to assist in operating the equipment. René Jørgensen appreciated being met with the flexibility, “You had an employee who said, ‘OK, I’ll work during the holidays.’ That kind of attitude was precious to me because I gained a day and you utilized the test equipment in a period when most people in Denmark had a day off.”

René’s experience illustrates how EKTOS TRS A/S is positioned in the market. “We are relatively small, which means that we can maneuver flexibly and quickly to meet our customers’ needs,” says Kennet Palm, managing director of EKTOS TRS A/S.

“We are relatively small, which means that we can maneuver flexibly and quickly to meet our customers’ needs”, says Kennet Palm, managing director of EKTOS TRS A/S.

“Are you sure the phone should be placed inside the test chamber?”

Misunderstandings are more likely to occur at stressful times, and a misunderstanding about a test setup resulted in a test failure at another laboratory. When René brought the product to EKTOS TRS A/S, the test engineers investigated how the product was supposed to be used, and then he asked René, “Are you sure that the phone should be placed inside the test chamber?” That proved not to be the case, so when they ran the test with the phone outside of the test chamber the product passed the test and René was finally able to sign the necessary Declaration of Conformity.

Our test engineers have a background as electronics developers, which means that they can see beyond the test itself and understand how the product should work in real life. Our engineers therefore excel in supporting our clients when issues emerge during testing.

Does your product contain radio transmitters or receivers?

The new Radio Equipment Directive is relevant for many manufacturers because products often contain some kind of radio equipment. Contact EKTOS if you need assistance in evaluating whether or not the requirements for your product have been changed. In most cases, the new requirements can be verified and documented with just a few tests.

More information

Jesper Rasmussen
Account Manager

EKTOS har hjulpet Danfoss med at godkende produkter ift. det nye radioudstyrsdirektiv

“Vi har salgsstop på et af vores produkter lige nu, for vi SKAL have underskrevet den ”Declaration of Conformity”,” fortæller René Jørgensen, program manager hos Danfoss, en uge før det nye radioudstyrsdirektiv, RED, trådte i kraft som det eneste direktiv på området.

Processen med at harmonisere de gamle direktiver under det nye RED trak ud, og først i starten af 2017 blev det klart, hvad det var for nogle standarder, Danfoss skulle teste deres produkter op imod. De akkrediterede testhuse fik meget travlt landet over, og det gjorde René også.

Lille og vågen

EKTOS havde netop overtaget forhenværende ”SP Danmark A/S”, og en aftale med Danfoss kom i stand kort efter. For at kunne udnytte tiden maksimalt tog et par af vores testingeniører fra Viborg til København for at hjælpe til med at betjene testudstyret. René Jørgensen satte pris på at blive mødt med fleksibilitet: ”I havde en medarbejder, som havde mulighed for at sige: ”Ok, jeg arbejder 2. pinsedag.” Sådan noget er jo guld værd for mig, så sparer jeg en dag, og I udnytter testhuset, hvor alle danskere havde fri.”

Renés oplevelse illustrerer den rolle, som EKTOS TRS A/S indtager på markedet. ”Vi er relativt små, hvilket betyder, at vi kan manøvrere fleksibelt og hurtigt tilpasse os for at imødegå vores kunders behov,” fortæller Kennet Palm, administrerende direktør for EKTOS TRS A/S.

Vi er relativt små, hvilket betyder, at vi kan manøvrere fleksibelt og hurtigt tilpasse os for at imødegå vores kunders behov,” fortæller Kennet Palm, administrerende direktør for EKTOS TRS A/S.

”Er du sikker på, at telefonen skal ligge inde i testrummet?”

Misforståelser opstår nemt i pressede situationer, og en misforståelse omkring en testopstilling resulterede i, at en test fejlede i et andet testhus. Da René kom med produktet til EKTOS TRS A/S, undersøgte testingeniørerne, hvordan det skulle bruges, hvorefter de spurgte René: ”Er du sikker på, at den telefon skal være i testrummet?” Det skulle den ikke, så da de kørte testen med telefonen udenfor testrummet, bestod produktet testen, og René kunne endelig skrive under på den nødvendige ”Declaration of Conformity”.

Vores testingeniører har baggrund som udviklere, og vores kompetencer rækker derfor ud over selve testen, fordi vi forstår, hvordan kundens produkter virker i det virkelige liv. Vores testingeniører udmærker sig derfor som sparringspartnere for vores kunder, hvis der opstår problemer.

Indeholder dit produkt radiosendere?

Det nye radiodirektiv har betydning for rigtig mange, da flere og flere produkter indeholder en radiosender i en eller anden form. Kontakt EKTOS TRS A/S for hjælp til at vurdere, om der er ændrede krav til dit produkt i det nye direktiv. I de fleste tilfælde kan de ændrede krav verificeres og dokumenteres med én eller få tests.

Contact Us