SPM membership strengthens knowledge and competitiveness

SPM membership strengthens knowledge and competitiveness

Technological innovation happens fast and it requires good communication and broad collaboration to be on the front line. As a member of the Association for Reliability and Environmental Engineering (SPM), EKTOS Testing & Reliability Services shares knowledge and experience with other, like-minded, companies in the electronics industry.

SPM is an association for electronics companies, test houses, suppliers of materials and components, and for the many companies that use electronics in their production and products. SPM has about 60 member companies that al share the ambition of exchanging new knowledge and experience.

 

EKTOS TRS are happy to be a part of SPM and we encourage our customers and partners to participate as well

Exchange of experience happens, for example, in the networking groups where specialists from member companies meet three or four times a year. EKTOS Testing & Reliability Services is a member of Group 6 “Reliability”, Group 9 “EMC” and Group 17 “HALT / HASS”.

The themes for the groups are:

Group 5: Compliance Engineering

Group 6: Reliability

Group 8: Production technology

Group 9: EMC

Group 10: Environmental testing and construction

Group 11: Planning and development of production tests

Group 13: Thermally correct device construction

Group 16: Fault mechanisms in electronics

Group 17: HALT / HASS

Group 20: DFMA – Design for manufacture and assembly

Group 21: SPM Master Class

Group 22: Structural simulation of mechanical systems

Group 23: Test of verification of medical devices

P2PoF Club

 

Read more about SPM here: https://uk-spm.madebydelta.com/

SPM-medlemsskabet giver øget viden og styrket konkurrenceevne

Den teknologiske udvikling går stærkt, og det kræver god kommunikation og bredt samarbejde at være med på frontlinjen. Som medlem af Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) udveksler EKTOS Testing & Reliability Services viden og erfaringer med andre, ligesindede virksomheder i elektronikbranchen.

SPM er en forening for elektronikvirksomheder, testhuse, leverandører af materialer og komponenter og for de mange virksomheder, der benytter elektronik i deres produktion og produkter. SPM har omkring 60 medlemsvirksomheder, der deler ambitionen om at give hinanden ny viden og erfaring.

 

I EKTOS TRS er vi glade for vores medlemskab af foreningen og opfordrer vore kunder og samarbejdspartnere til også at deltage

Erfaringsudveksling sker blandt andet gennem erfa-gruppesamarbejder, hvor specialister fra medlemsvirksomheder inden for gruppens tema mødes tre-fire gange om året. EKTOS Testing & Reliability Services er medlem af Gruppe 6 ”Pålidelighed”, Gruppe 9EMC” og Gruppe 17 ”HALT/HASS”.

Temaerne for grupperne

Gruppe 5: Compliance Engineering

Gruppe 6: Pålidelighed

Gruppe 8: Produktionsteknik

Gruppe 9: EMC

Gruppe 10: Miljøprøvning og konstruktion

Gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest

Gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion

Gruppe 16: Fejlmekanismer i elektronik

Gruppe 17: HALT/HASS

Gruppe 20: DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Gruppe 21: SPM Master Class

Gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer

Gruppe 23: Medical Device Design Verification Testing

P2PoF Klubben

 

Læs mere om SPM her: https://spm.madebydelta.com/.

Contact Us