*** POSTPONED *** Evening meeting: Sigfox Security and Antennas for IoT Devices

*** POSTPONED *** Evening meeting: Sigfox Security and Antennas for IoT Devices

Due to the global Covid-19 situation this event will be postponed. The registered participants will receive an invitation when the new date has been confirmed.

Join us for a seminar in Søborg and get valuable input and sparring about security and antenna design for IoT products.

The seminar is, as always, held in collaboration with our partners, IoT Denmark. The seminar is free and will take place on March 24 from 17.00 – 20.00 in Madværk’s canteen, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg.

 

Is Sigfox a Safe Technology?

The CTO of IoT Denmark, Kristian Krautwald, gives a presentation on the security of Sigfox.

The Sigfox protocol and infrastructure are built on the principles of “security by design”. Hear how Sigfox applies these design principles to all the components offered to Sigfox network operators, device manufacturers, and end customers, and how this end-to-end method ensures the entire value chain stays secure.

 

Antenna design and testing

The second presentation concerns antenna design and antenna testing. Alexander Liubimov, director of the EKTOS development department, will share reflections and learnings about antenna selection. What is important to consider in the product design phase? What does antenna testing and approval require? What is relevant to know about Sigfox radio classes?

In addition to the two presentations, there will be ample opportunity to ask questions to representatives from both EKTOS and IoT Denmark, as well as time to mingle with other participants.

We give a Sens’it to the first five people who sign up

Register for the seminar by sending an email with your name, company name and contact information to

Marketing Manager at IoT Denmark, Matthias Storgaard Rasmussen at:

 

mr@iotdk.dk

or call: +45 24 20 68 37

 

The deadline for registration is Thursday, March 19, 2020.

 

Program

16.45: Arrival

17.00: EKTOS and IoT Denmark welcome

17.15: Sigfox security v / Kristian Krauwald, CTO at IoT Denmark (in Danish)

6pm: Break and networking (light meal served)

18.40: Antenna design and test by Alexander Liubimov, Development Director at EKTOS (in English)

7.30pm: Networking and questions

8pm: Thanks for tonight

 

Should the authorities advice against such gatherings, we will have to cancel the event. By the end of next week we will evaluate the situation and communicate a decision.

 

We hope to see you.

*** UDSKUDT **** Gå-hjem-møde: Sikkerhed og antenner til IoT-enheder

På grund af den globale Covid-19-situation bliver dette event udsat. De registrerede deltagere vil modtage en invitation, når den nye dato er bekræftet.

Kom med til seminar i Søborg og få værdifulde indspark og sparring omkring sikkerhed og antennedesign til IoT produkter.

Seminaret afholdes som altid i samarbejde med vores partner, IoT Denmark, og kommer denne gang til at omhandle Sigfox sikkerhed og antenner til IoT-enheder.

Seminaret er gratis og finder sted den 24. marts kl.17.00 – 20.00 i Madværks kantine, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg.

 

Er Sigfox en sikker teknologi?

CTO i IoT Denmark, Kristian Krautwald, giver et oplæg omkring sikkerheden ved Sigfox.

Sigfox-protokollen og infrastrukturen er bygget på principperne om ”sikkerhed efter design”. Hør hvordan Sigfox anvender disse designprincipper på alle de komponenter, der tilbydes til Sigfox netværksoperatører, enhedsproducenter og slutkunder, og hvordan denne end-to-end metode sikrer, at hele værdikæden forbliver sikker.

Antennedesign og test

Den anden præsentation vedrører antennedesign og test af antenner. Alexander Liubimov, EKOTS’ dviklingsdirektør, vil dele refleksioner og lære om valg af antenner. Hvad er vigtigt at overveje i produktdesignfasen? Hvad kræver test og godkendelse af antenner? Hvad er relevant at vide om Sigfox-radioclasses?

Udover de to oplæg vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra både EKTOS og IoT Denmark, ligesom der også afsættes tid til at netværke med andre deltagere.

Vi udlodder en Sens’it til de første fem personer, der tilmelder sig

Tilmeld dig seminaret ved at sende en mail med dit navn, firmanavn og kontaktoplysninger til

Marketing Manager hos IoT Denmark, Matthias Storgaard Rasmussen på:

 

mr@iotdk.dk

eller ring på: +45 24 20 68 37

 

Deadline for tilmelding er torsdag den 19. marts 2020

 

Aftenens program

16.45: Ankomst

17.00: EKTOS og IoT Denmark byder velkommen

17.15: Sigfox sikkerhed v/Kristian Krauwald, CTO hos IoT Denmark

18.00: Pause og networking (let anretning serveres)

18.40: Antennedesign og test v/Alexander Liubimov, Udviklingsdirektør hos EKTOS (på engelsk)

19.30: Networking og spørgsmål

20.00: Tak for i aften

 

Skulle Sundhedsstyrelsen fraråde, at vi afholder mødet, må vi aflyse. Vi afventer og ser, hvordan situationen ser ud sidst i næste uge.

 

Vi håber at vi ses!

Contact Us