EKTOS TRS A/S er gearet til fremtidens radioteknologi

I takt med, at mere og mere elektronisk udstyr bliver koblet til internettet, bliver trådløse teknologier som WiFi, Bluetooth, Zigbee og Z-wave flere og bedre. Det er blandt andet derfor, at standarder for elektronik med sendere og/eller modtagere er blevet opdateret og samlet under et nyt EU-direktiv for radioudstyr, der går under navnet ”RED” (Radio Equipment Directive). Den 13. juni trådte RED i kraft som det eneste direktiv på området. Er du en af de mange producenter, hvis produkter nu skal overholde kravene i RED, kan du her læse mere om det nye direktiv og om, hvordan EKTOS TRS A/S kan hjælpe dig med at få dine produkter på markedet.

Nye krav til teknologien stiller nye krav til fagligheden

Som noget nyt indeholder RED skærpede krav til, hvor meget båndbredde, trådløs teknologi må bruge, ligesom der er skærpede krav til, hvordan udstyret skal lytte, før det sender, så det ikke generer anden radiokommunikation. For at kunne måle dette, er der udviklet helt nye tests, som testhusene i Danmark og i resten af verden nu skal lære – det er en udfordring som Kennet Palm og hans team har taget imod med interesse.

Vi køber ikke bare det nyeste testudstyr og lærer at betjene det. Vi er nødt til at forstå, hvordan man gør det her – det er jo derfor, at vi bliver dygtigere og klogere”, siger Kennet Palm, direktor hos EKTOS TRS A/S.

At testingeniørerne hos EKTOS TRS A/S sætter fagligheden i højsædet, mærker du som kunde, når en test ikke forløber, som forventet.

Testingeniørerne har baggrund indenfor elektronikudvikling,” fortæller Kennet Palm, ”og vi kan derfor se ud over selve testen og forstå produktet i brugssituationen. Grundet vores faglighed kan vi tilbyde vores kunder sparring om produktet og komme med inputs til løsningsforslag, hvis det for eksempel fejler en test.

Gode rammer til test af radioudstyr

EKTOS TRS A/S is equipped to test product with radio technology because the laboratory was started by Nokia and it was mainly used for testing of cell phones. We are good at testing products that are no larger than half a cubic meter and weigh up to 50 kg.

We can help you get your product on the market

EKTOS TRS A/S er gearet til at teste udstyr med radioteknologi, fordi testlaboratoriet var startet af Nokia og hovedsageligt blev brugt til at teste mobiltelefoner. Vores force er test af emner, som fylder op til en halv kubikmeter og vejer op til 50 kg.

Vi kan hjælpe dig ud på markedet

Vi tilbyder DANAK-akkrediterede tests, hvilket betyder, at vi kan lave grundlaget for en godkendelse. Hvis du som producent vil sælge dit produkt på det europæiske eller amerikanske marked, så er det ofte nok at bestå de nødvendige tests hos os og derefter selv godkende dine produkter ved at skrive under på en ”egen-erklæring”. Der er dog undtagelser, hvor det er nødvendigt at få en officiel godkendelse fra et bemyndiget organ. Dette er nødvendigt, hvis du producerer høj-risici-udstyr, som for eksempel medicinsk udstyr, eller hvis du skal teste op imod nogle af de standarder, som endnu ikke er offentliggjort under RED. I disse tilfælde hjælper vi dig med at tage kontakt til et bemyndiget organ, for eksempel vores tidligere ejere RISE, som kan hjælpe med erklæringen.

Du er meget velkommen til at kontakte Kennet Palm (tlf. 70 70 14 99 eller kpa@ektos.net), hvis du har brug for hjælp til at vurdere, om der er ændrede krav til dit produkt i det nye direktiv. I de fleste tilfælde kan de ændrede krav verificeres og dokumenteres med én eller få tests.

Contact Us