Testing complex radio communication with wireless hdmi device - Airtame 2

Airtame

Testing complex radio communication

February 17, 2024

EKTOS is testing Airtame 2 - wireless HDMI utilizing two different radio frequencies

Testing complex radio communication for Airtame 2 product

Airtame, a Danish-American start-up, introduces a wireless HDMI solution tailored for education and business settings. Their compact device facilitates seamless wireless screen sharing among various devices and screens.

Despite its modest size and user-friendly interface, Airtame embodies sophistication. Upon closer inspection, it reveals itself as not just one, but two devices, as per the definitions outlined in the EU Radio Equipment Directive.

The latest iteration, Airtame 2, prioritizes both security and reliability by transmitting data across two distinct radio bands: 2.4 GHz and 5 GHz. Consequently, under the radio equipment directive, it qualifies as two devices merged into one product.

Double testing

Kennet Palm, head of EKTOS Test & Reliability Services, sheds light on the complexity of Airtame 2: “Airtame 2 is a sophisticated product handling extensive data transmission. Its resilience under diverse conditions necessitated the adoption of two distinct transmission channels.” EKTOS’s testing facilities, located in Copenhagen and accredited by DANAK, were instrumental in this process.

“For type approval, we meticulously evaluated the radio technology within Airtame 2. Recognizing the distinct requirements for 2.4 GHz and 5 GHz bands, we conducted testing as if they were separate entities,” Palm elaborates.

“The prevalence of WiFi on the 2.4 GHz band and its susceptibility to congestion prompted the adoption of the 5 GHz frequency. Despite the absence of fixed standards, we adhere to preliminary guidelines to ensure compliance. Staying abreast of evolving standards is crucial for our consulting firm’s operations.”

airtame 2 - wireless hdmi device

 

Higher frequency, larger bandwidth

Kendra Bannister, Hardware Team Lead at Airtame, explains the technology behind their product: “Our state-of-the-art WiFi chip from Cypress enables us to utilize both 2.4 GHz and 5 GHz WLANs in our application. While 2.4 GHz is widely used in consumer and industrial designs due to its range, bandwidth, and wall penetration capabilities, it has limitations. Unlike the 5 GHz WLAN, which offers less interference and a more reliable link due to its lower congestion and greater number of non-overlapping channels. Additionally, the higher communication frequency of 5 GHz provides increased bandwidth, enhancing performance.

Certified in the EU and the US

Kennet Palm from EKTOS Test & Reliability Services conducted separate tests for Airtame 2 in the American market, covering both the 2.4 GHz and 5 GHz frequencies. Additionally, this certification extends access to 80 more countries beyond the EU and US due to DANAK’s affiliation with the global accreditation network ILAC MRA.

Close collaboration

Attila Sukosd, CTO and Co-founder of Airtame praised the collaboration with EKTOS, stating: “EKTOS has been an exceptional certification partner to work with. They have brought the knowledge of the latest standards together with deep technical know-how on anything related to certifying a product, including tricky areas, such as RF and PSUs. Not only have they helped us through the process of certifying, but their excellent feedback was also greatly appreciated, which made Airtame 2 a better product in the end.”

Kendra Bannister, Hardware Team Lead at Airtame, emphasized their close collaboration with EKTOS in planning, preparing, and executing the type approval process for their new device. “EKTOS’ proximity to our main office in Copenhagen and partnership with RISE in Sweden made them a flexible partner that could adapt to our development schedule and provide 5 GHz testing services,” she added.

“EKTOS, as well as RTX and Cypress, have helped us during development and type approval to design an Airtame 2 product that ensures a more reliable connection for our customers,” Kendra Bannister concludes.

Feel free to contact us at EKTOS for additional information. We would be happy to discuss the standards and demands that are relevant to your product.

More information

Jesper Holst
Director

EKTOS tester Airtame 2 – trådløs HDMI til to forskellige frekvensbånd

Den dansk-amerikanske startup Airtame har udviklet en trådløs HDMI løsning til uddannelse og erhvervsliv. Det lille Airtame apparat muliggør trådløs skærmdeling mellem smartphones, computere m.m. og forskellige typer skærme.

Men lige så lille, alsidig og brugervenlig Airtame er, lige så kompliceret er den på indersiden. Faktisk er der slet ikke tale om et, men to apparater. I hvert fald når man bruger de kriterier, der er sat op af EU’s Radioudstyrsdirektiv.

For at etablere en sikker og robust forbindelse sender den nye version af apparatet – Airtame 2 – nemlig på to forskellige radiobånd: 2.4 GHz og 5 GHz. Dermed er der ifølge Radioudstyrsdirektivet tale om to apparater, uanset at de er samlet i ét produkt.

Dobbelte tests

– Airtame 2 er et kompliceret produkt, der overfører rigtig meget data. Samtidig er det afgørende, at apparatet fungerer under alle forhold. Derfor har man valgt en kommunikationsløsning, der kører på to radiobånd, forklarer Kennet Palm, direktør for EKTOS Test & Reliability Services. Testcenteret ligger i København og er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, DANAK.

– I forbindelse med typegodkendelsen har vi foretaget test af radioteknologien i Airtame 2. Vi har testet Airtame 2 som to produkter, da der gælder to forskellige sæt krav for apparater, der anvender henholdsvis 2.4 GHz og 5 GHz båndet. 2.4 GHz bruges til WiFi og kan give problemer, når trafikbelastningen er høj. Derfor har myndighederne frigivet det nye 5 GHz bånd. Men da det er relativt nyt har man endnu ikke lagt sig fast på de endelige standarder, som skal gælde der. I stedet tester vi ud fra nogle foreløbige standarder. Og på det punkt skal vi være rigtig skarpe: For en virksomhed som vores er det afgørende altid at anvende de seneste standarder, også selv om de er foreløbige.

Vi har testet Airtame 2 som to produkter, da der gælder to forskellige sæt krav for apparater, der anvender henholdsvis 2.4 GHz og 5 GHz bånde – Kennet Palm, administrerende direktør i EKTOS Test & Reliability Services

Højere frekvens, større båndbredde

Hardware Team Lead i Airtame Kendra Bannister uddyber:
– Vores state-of-the-art WiFi chip fra Cypress gør det muligt at bruge både 2.4 GHz og 5 GHz WLAN i vores applikation. 2.4 GHz bruges allerede mange steder, både i forbrugerelektronik og i produkter til industriel brug. Det skyldes, at båndet tilbyder den rækkevidde, båndbredde og gennemtrængningsevne, der kræves til sådanne applikationer. Men 2.4 GHz har nogle svagheder. Man kan ikke undgå interferens og 2.4 GHz kan heller ikke etablere en lige så robust forbindelse som 5 GHz WLAN, der både er mindre trafikeret og har flere overlappende kanaler. 5 GHz giver også en fordel via den større båndbredde, der opnås på grund af den højere kommunikationsfrekvens.

Certificeret i Europa og USA

Ifølge Kennet Palm har EKTOS Test & Reliability Services også udført test af Airtame 2 til det amerikanske marked – og igen to separate testforløb for hhv. 2.4 GHz og 5 GHz båndene. Ud over Europa og USA giver testen også adgang til ca. 80 øvrige lande. Det sker via DANAKs medlemsskab af den global sammenslutning af akkrediteringsinstitutter ILAC MRA.

Tæt samarbejde

Ifølge Attila Sukosd, CTO og Co-founder i Airtame, har samarbejdet med EKTOS fungeret godt:
– EKTOS har været en fremragede certificerings-partner. De har bidraget med viden om de nyeste standarder, og de har dyb teknisk know-how om alt, hvad der har med certificering af et produkt at gøre. Det gælder også komplicerede områder som RF og strømforsyning. EKTOS har hjulpet os igennem certificeringsprocessen og deres fremragende feedback har virkelig været påskønnet. De har simpelthen gjort Airtame til et bedre produkt.

EKTOS har hjulpet os igennem certificeringsprocessen, og deres fremragende feedback har virkelig været påskønnet. De har simpelthen gjort Airtame til et bedre produkt – Attila Sukosd, CTO og co-founder i Airtame

Hardware Team Lead hos Airtame Kendra Bannister tilføjer:

– Vi har samarbejdet tæt med EKTOS for at planlægge, forberede og gennemføre typegodkendelsen af Airtame 2. At deres testfaciliteter er tæt på vores hovedkontor i København sammen deres partnerskab med RISE i Sverige har gjort dem til en fleksibel partner, der kunne tilpasse sig vores udviklingsplan og levere 5 GHz testydelser.

At [EKTOS’] testfaciliteter er tæt på vores hovedkontor i København sammen deres partnerskab med RISE i Sverige har gjort dem til en fleksibel partner, der kunne tilpasse sig vores udviklingsplan og levere 5 GHz testydelser. – Kendra Bannister, Hardware Team Lead hos Airtame

EKTOS har, sammen med RTX og Cypress, hjulpet os under udvikling og test, så det er lykkedes os at designe en Airtame 2, der giver kunden en endnu mere sikker og stabil forbindelse, konkluderer Kendra Bannister.

Kontakt os for mere information. Vi tager gerne en uforpligtende snak om de krav og standarder, der gælder for dit produkt.

Contact Us