We have a powerful team of power engineers

Serenergy

We have a powerful team of power engineers

February 17, 2024

Serenergy has drawn on our resources through several years of cooperation.

In Denmark it can be difficult to find competent engineers within the field of power electronics, particularly if the resources are needed on the terms of a consultancy or a project instead of long term employment. In EKTOS we have built up a strong team of particularly qualified engineers and project managers who not only have a solid theoretical knowledge within the field of power electronics, but who also have many years of experience developing cost-effective solutions that work and that are reliable.

In EKTOS we have carried out several large scale projects regarding energy conversion. One of our customers is the Danish company Serenergy, that has been developing methanol fuel cell systems since 2006. We have worked with Serenergy for about three years.

We have expertise within energy conversion

Serenergy has drawn on our expertise when they needed extra hands or a particularly skilled expert. Morten Sørensen, Development Manager at Serenergy, explains how the cooperation started: “We concluded pretty fast, that hiring an expert is not something you just do, because the person should have a certain level of experience with production. We didn’t just need to make fundamental circuits, but it was necessary to be able to apply the theoretical knowledge in practice and make a product, which could in fact be produced. That’s when we got hold of EKTOS.”

“We didn’t just need to make fundamental circuits, but it was necessary to be able to apply the theoretical knowledge in practice and make a product, which could in fact be produced. That’s when we got hold of EKTOS“. Morten Sørensen, Development Manager at Serenergy

Serenergy has worked closely with one of our most skillful power engineers since we started our cooperation three years ago, and since March this year they have chosen to in-source him which means that he now has relocated to Denmark and works for Serenergy 80% of his working week. “He’s more skilled than what you can expect”, says Morten Sørensen, “this means that we move very fast when he’s with us.”

Earlier Serenergy drew on our resources in Ukraine. We had bought equipment which our engineers could work with on distance. Morten Sørensen says that our engineers have been good at creating results, even though the equipment, they were using, was not as powerful as what was used at Serenergy’s location.

High power equals high design standards

“Working with power electronics poses certain demands to the design, because high power means that the electronics get warm fast”, explains project manager at EKTOS Morten Aage Hansen. “You need efficient design in order to minimize losses, meaning, with good design, you will need to get rid of as little heat as possible.” Except from heat it is also necessary to be attentive to the demands posed by the EMC directive when working with power electronics, Morten Aage Hansen continues. He elaborates by explaining that electromagnetic disturbances easily can happen if a product is switched on and off rapidly.

Because we at EKTOS have a well equipped test lab and experienced test engineers, we can ensure that our designs meet the standards and that we can obtain certifications from the relevant authorities. We furthermore have the opportunity to test our prototypes during the development process and thereby avoid unpleasant surprises late in the process.

Because we at EKTOS have a well equipped test lab and experienced test engineers, we can ensure that our designs meet the standards and that we can obtain certifications from the relevant authorities.

Our dedicated team of engineers appreciate development projects within the field of power electronics, and because our setup allows us to work with skilled and highly educated Ukrainian engineers, we can offer our services at a lower price than what a similarly skilled and experienced engineer in Western Europe would charge for the same service. You are welcome to contact us, if you want to hear more about what we can offer, or if you have a challenge we can help you solve.

More information

Jesper Holst
Director

Serenergy har sat pris på at kunne trække på vores kompetencer igennem flere års samarbejde.

Det kan være svært at finde kvalificerede udviklingsressourcer indenfor effektelektronik i Danmark – særligt hvis man har brug for ekstra ressourcer på konsulent- eller projektbasis, uden at ville investere i et længere ansættelsesforløb. I EKTOS har vi opbygget et team af særligt dygtige ingeniører og projektledere på området, som ikke blot har en solid teoretisk viden men som også har mange års erfaring med at udvikle prisbillige løsninger, der virker og er pålidelige.

Vi har erfaring med energikonvertering

Vi har hos EKTOS gennemført flere større projekter omhandlende energikonvertering – bl.a. med Serenergy i Aalborg. Serenergy har udviklet methanol-brændselscelle-løsninger siden 2006, og vi har arbejdet sammen med virksomheden i tre år.

Serenergy har sat pris på at kunne trække på vores kompetencer, når de har haft brug for ekstra hænder eller en ekspert. Morten Sørensen, Development Manager i Serenergy, fortæller om, hvordan samarbejdet startede: ”Vi konkluderede ret hurtigt, at det ikke var så lige til at hyre en ekspert ind, fordi vedkommende skulle have en vis erfaring med produktion. Der skulle ikke bare laves principielle kredsløb, men det handlede også om at trække den teoretiske viden med over og lave et produkt, som rent faktisk skulle kunne produceres. Det var dér, vi fik fat i EKTOS.”

“Der skulle ikke bare laves principielle kredsløb, men det handlede også om at trække den teoretiske viden med over og lave et produkt, som rent faktisk skulle kunne produceres. Det var dér, vi fik fat i EKTOS”. Morten Sørensen, Development Manager i Serenergy

Serenergy har arbejdet sammen med en af vores dygtigste poweringeniører, siden vores samarbejde begyndte, og i marts valgte de at insource ham til at arbejde 80% af arbejdsugen i Aalborg. ”Han er dygtigere, end hvad man kan forvente,” fortæller Morten Sørensen, ”det betyder også, at vi rykker rigtig meget, når han er hos os”.

Tidligere efterspurgte Serenergy vores ingeniørers assistance fra Ukraine, hvor EKTOS havde indkøbt udstyr, som ingeniørene kunne arbejde med på afstand. Morten Sørensen fortæller, at vores ingeniører har været gode til at skabe resultater, selvom udstyret, de brugte, ikke har været så eksplosivt som det, der blev arbejdet med i Serenergy.

Høje krav til effekt er lig høje krav til design

Arbejdet med effektelektronik stiller særlige krav til designet, fordi høj effekt betyder, at elektronikken hurtig bliver varm, fortæller projektleder hos EKTOS, Morten Aage Hansen: ”Man skal lave et effektivt design, så tabene er lave, da man dermed har brug for at slippe af med mindre varme.” Ud over varme er det også nødvendigt at være opmærksom på at leve op til EMC-kravene i arbejdet med effektelektronik”, fortsætter Morten Aage Hansen. Han uddyber, at elektromagnetiske forstyrrelser nemt kan opstå, hvis produktet skal kunne tændes og slukkes hurtigt.

Hos EKTOS kan vi med vores veludbyggede typetestressourcer selv sikre, at vores designs overholder standarderne, og vi kan indhente godkendelse fra de nødvendige myndigheder. Med egen testafdeling kan vi teste løbende igennem udviklingsprojektet og dermed undgå ubehagelige overraskelser sent i udviklingsforløbet.

Med egen testafdeling kan vi teste løbende igennem udviklingsprojektet og dermed undgå ubehagelige overraskelser sent i udviklingsforløbet

At få stillet en opgave indenfor effektkonvertering er et hit for vores dedikerede hardware-team, og fordi vores setup tillader os at trække på veluddannede ukrainske ingeniører, kan vi tilbyde vores komptencer til en lavere pris, end hvad vesteuropæiske ingeniører med tilsvarende evner og erfaring ville tage for at udvikle lignende løsninger. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde, eller hvis du sidder med en udfordring, vi kan hjælpe med at løse.

Contact Us