TouchGFX – pleasant user interfaces in embedded electronics

Mjølner Informatics

TouchGFX – pleasant user interfaces in embedded electronics

February 17, 2024

TouchGFX is a touch screen that offers the user design of high quality for low costs.

Every day we encounter a large number of monitors, displays and other graphical user interfaces wherever we go. The introduction of smartphones in recent years has changed our expectations to the user interfaces. Many people expect to encounter similar modern touch functions as on a smartphone when using a scale for fruit in the supermarket, a petrol pump at the tank, or the control panel for heating in their homes.

Not only smartphones ought to be user-friendly

Along with Mjølner Informatics in Aarhus has EKTOS developed a demo board to the TouchGFX. In brief, the demo board and software make it possible to achieve the same pleasant graphics and contemporary touch features for industrial products as we experience in high-end consumer products – that is with much lower cost than existing tools on the market. EKTOS has created the underlying development platform, while Mjølner Informatics has been responsible for the graphic interface concept. The cooperation has resulted in a fully fledged solution that can be used for a very wide range of products worldwide.

Complete development of display at very competitive costs

“We have been extremely happy with EKTOS, which is our first implementation partner. To be specific, EKTOS has already created two powerful hardware platforms for TouchGFX-based display solutions. These are based on the NXP and Freescale microcontrollers. This has meant that we have won complete display development projects”, says business development manager Jørgen Mygind from Draupner Graphics, which is a sister company of Mjølner Informatics that handles TouchGFX. “We both see the clear benefits of cooperation. EKTOS has in my opinion a perfect setup with project managers in Denmark and skilled software developers in Ukraine. By joint efforts, we now develop highly competitive embedded display solutions that we expect much of on the global market.”

EKTOS has in my opinion a perfect setup with project managers in Denmark and skilled software developers in Ukraine. By joint efforts, we now develop highly competitive embedded display solutions that we expect much of on the global market.” Jørgen Mygind from Draupner Graphics

The user experience is central

According to Jørgen Mygind keeping the user experience in focus has been central to the development process: “We all want to have a superior user experience. The user experience is directly linked to our experience of quality.

It should be easy, convenient, and intuitive to use the product and it must support the entire experience. The trick is to ensure this experience of quality even when the electronic solutions behind the screen are not very costly, yet as effective”, says Jørgen Mygind.

TouchGFX can withstand high loads, high temperatures, high vibration, various noise sources, and it has a long battery life. There are virtually no limits to the application possibilities: agricultural machinery, controllers for furnaces, scales in retail stores, and control panels for sick beds are just a few examples of where the TouchGFX is being implemented.

There are virtually no limits to the application possibilities: agricultural machinery, controllers for furnaces, scales in retail stores, and control panels for sick beds are just a few examples of where the TouchGFX is being implemented.

More information

Jesper Holst
Director

TouchGFX er en touch-skærm, der tilbyder brugeren design af høj kvalitet til lave priser.

I hverdagen møder vi et stort antal skærme, displays og andre grafiske brugerflader overalt, hvor vi kommer frem. Der kan være meget stor forskel på, hvor indbydende, funktionel og brugervenlig elektronikken er og dermed vores oplevelse af denne. Indførelsen af smart phones de seneste år har ændret billedet.

Ikke kun smartphones skal være intuitive

Skærme og displays har skabt nye standarder, adfærdsmønstre og måder at bruge teknologien på – og mange mennesker forventer at møde de samme moderne touch funktioner, uanset om det gælder frugtvægten i supermarkedet, benzinstanderen på tanken eller varmestyringen i hjemmet.

Sammen med Mjølner Informatics i Aarhus har EKTOS udviklet demoboardet til TouchGFX. Kort fortalt gør demoboard og software det muligt at opnå samme lækre grafik og moderne touchfunktioner i industrielle produkter som i high-end forbrugerprodukter – vel at mærke med langt lavere omkostninger end med hidtidige værktøjer på markedet. EKTOS har skabt den bagvedliggende udviklingsplatform, mens Mjølner Informatics har stået for det grafiske interface-koncept. Samarbejdet mellem de to aktører har nu resulteret i en fuldt ud flyvefærdig løsning, der kan anvendes til en meget bred vifte af produkter i blandt andet apparatindustrien verden over.

Komplet display-udvikling til konkurrencedygtige priser

”Vi har været yderst tilfredse med EKTOS, som er vores første implementeringspartner. Konkret har EKTOS allerede skabt to stærke hardware-platforme til TouchGFX-baserede displayløsninger. Disse er baseret på henholdsvis NXP og Freescale microcontrollere. Det har betydet, at vi har vundet komplette display udviklingsprojekter”, fortæller business development manager Jørgen Mygind fra Draupner Graphics, der som søsterselskab til Mjølner håndterer TouchGFX. ”Vi ser begge nogle klare gevinster ved samarbejdet. EKTOS har efter min mening et perfekt setup med projektledere i Danmark og dygtige softwareudviklere i Ukraine. Ved fælles hjælp tilbyder vi nu udvikling af meget konkurrencedygtige embedded display-løsninger, som vi forventer os meget af på det globale marked.”’.

“EKTOS har efter min mening et perfekt setup med projektledere i Danmark og dygtige softwareudviklere i Ukraine. Ved fælles hjælp tilbyder vi nu udvikling af meget konkurrencedygtige embedded display-løsninger, som vi forventer os meget af på det globale marked.” Jørgen Mygind fra Draupner Graphics

Brugeroplevelsen i centrum

Ifølge Jørgen Mygind ligger der mange overvejelser bag en sådan udviklingsproces. Centralt i forløbet har været at holde et skarpt fokus på selve brugeroplevelsen: ”Vi vil alle sammen gerne have en suveræn brugeroplevelse. Den gode brugeroplevelse hænger direkte sammen med vores kvalitetsoplevelse.

Det skal være nemt, bekvemt og intuitivt at bruge produktet, og det skal understøtte helhedsoplevelsen. Kunststykket er at bevare denne oplevelse, selvom indmaden måske ikke er så omkostningstung, men stadig lige så effektiv”, siger Jørgen Mygind.

TouchGFX kan tåle store belastninger, høje temperaturer, mange vibrationer, forskellige støjkilder og har desuden en lang batterilevetid. Der er stort set ingen grænser for anvendelsesmulighederne – landbrugsmaskiner, styring af brændselsfyr, vægte i detailhandlen, betjeningspaneler til sygesenge er blot få eksempler på, hvor TouchGFX er ved at blive implementeret.

Der er stort set ingen grænser for anvendelsesmulighederne – landbrugsmaskiner, styring af brændselsfyr, vægte i detailhandlen, betjeningspaneler til sygesenge er blot få eksempler på, hvor TouchGFX er ved at blive implementeret.


Læs mere om TouchGFX.

Contact Us