The intelligent lighting columns from Alfred Priess A/S get even smarter

Alfred Priess A/S

The intelligent lighting columns from Alfred Priess A/S get even smarter

February 17, 2024

Alfred Priess and EKTOS have improved the controllers with a GSM module and a SW module from Nabto

The intelligent lighting columns from Alfred Priess A/S get even smarter

Alfred Priess A/S and EKTOS A/S have since 2015 been collaborating on developing a controller for Priess’ product series of intelligent solar cell street lighting columns. The product has been refined in collaboration with Priess, their clients, and EKTOS.

Two of the most important improvements that EKTOS has implemented in the latest version of the controller are remote access through a software module from Nabto and the addition of a GSM module. The new possibilities for getting access have resulted in new ways of using the product.

Nabto – a shortcut to better customer support through firewalls

One of the intelligent features of the Priess’s solar cell street lighting columns is that you can manage the lighting columns through WiFi connection which minimizes the number of physical visits to the columns, for example, when support is required. However, due to firewalls, one cannot “just” log on to a column from one’s desktop without involving the IT administrator of the local network. For Priess and for many of their clients this necessity has become an annoying barrier.

The solution to the problem has been implemented in the latest version of the controller in the shape of a software module by Nabto. “Our solution sends a message to a local server on the Internet, when the device is connected to a network, telling where it is and which IP address and socket number it has. This happens every 15 seconds. When I want to connect to the device, I search for it from my phone or computer and then the two devices are paired, ” Karsten Viuf, Sales Director at Nabto, explain and continues: “It’s not much different from using a VPN when connecting to your network at your work place from your home – we are using the same components for the security.”

GSM is the solution when WiFi is out of reach

Along with the Nabto module, Priess has also chosen to implement a GSM module in the latest version of the controller in order to make it possible to reach the lighting columns that are located where there is no WiFi coverage. This could be long a highway outside of Abu Dhabi or on a parking lot in southern Sweden. Earlier it was possible to add a SIM card in each controller but this implied buying a subscription for each lighting column. If you had 500 lighting columns it would be a costly solution. Now, because we have developed the controller with a local Mesh network and because we have implemented the GSM networks, it is possible to connect to a larger group of lighting columns on one SIM card.

Together we move the boundaries of what’s possible

In order to make the system even better we are now implementing an alarm that notifies Priess and their clients before a problem occurs. The alarm could for example go off before the battery in a lighting column runs out of power if the whether has been cloudy for a longer period.

“We optimize our product based on our own experience or requests from our clients. When I have approached our project manager at EKTOS, with whom I have worked closely right from the start, he always came up with really good ideas for solutions,” Ole Søndergård, product manager at Alfred Priess A/S says and continues: “EKTOS has some super-skilled people in Ukraine who understand every little detail of our product, which means that they can evaluate what is possible to do. We have managed to develop some incredibly reliable controllers where power conversion as well as advanced controlling and communication work well together in the several thousands of units we have sold by now. Neither language nor distance to Ukraine is an issue, and I expect that we will continue our collaboration far into the future,” Ole Søndergård concludes.

“EKTOS has some super-skilled people in Ukraine who understand every little detail of our product, which means that they can evaluate what is possible to do.” Ole Søndergård, product manager at Alfred Priess A/S

At EKTOS, we are looking forward to further optimizing the controllers for the solar cell lighting columns. New technology is constantly being developed so the limits for how intelligent they can become are constantly moving. We love being a part of the latest developments and applying the latest technology in functional IoT-solutions so we can continue to be competent partners for our clients.

More information

Oludotun Kayode Fashakin
International Marketing Lead

Alfred Priess og EKTOS forbedrer solcellemaster med et GSM-modul og et software-modul fra Nabto

Alfred Priess A/S og EKTOS A/S har arbejdet sammen siden 2015 på udvikling og optimering afstyringer til Priess’ produkt-serie af intelligente solcellemaster til gadebelysning. Siden da, er produktet blevet raffineret i samarbejdet mellem Priess, deres kunder og EKTOS.

To af de vigtigste forbedringer, som EKTOS har implementeret i den seneste version af styringen, er fjernadgang gennem et software-modul fra Nabto samt tilføjelse af et GSM-modul. De nye adgangsmuligheder giver helt nye anvendelsesmuligheder for produktet.

Nabto – en smutvej til bedre support gennem firewalls

Noget af det smarte ved Priess’ solcellemaster er, at man kan administrere masterne gennem en WiFi forbindelse, hvilket minimerer antallet af fysiske besøg ved selve masten, når der for eksempel skal ydes support. På grund af firewalls kan man dog ikke ”bare” logge på en mast fra sit skrivebord uden at involvere it-administratoren for netværket. For Priess og for mange af deres kunder er det blevet en irriterende barriere.

Løsningen på problemet er implementeret i den seneste version af styringen i form af et software-modul fra virksomheden Nabto. ”Vores løsning gør, at når enheden kommer på et netværket, sender den en besked op til en lokal server på internettet og fortæller, hvor enheden er, samt hvilket IP og socket-nummer, den har. Det gør den hvert 15. sekund. Når jeg vil i kontakt med enheden, søger jeg efter den fra min telefon eller computer, og så bliver de to enheder parret,” forklarer Karsten Viuf, salgsdirektør hos Nabto, og fortsætter: ”Det er ikke meget anderledes, end hvis du bruger en VPN fra privaten og ind til arbejdet – det er de samme sikkerhedskomponenter, vi bruger.”

GSM er løsningen, når WiFi ikke rækker

Sammen med Nabto-modulet har Priess også valgt at implementere et GSM-modul i den seneste version af styringerne, så det er muligt at nå ud til de master, som er placeret steder, hvor der ikke er WiFi-dækning, som for eksempel langs en indfaldsvej til Abu Dhabi eller på en parkeringsplads i Sydsverige. Tidligere kunne man sætte et sim-kort i hver mast, men det betød, at man skulle betale for et abonnement til hvert enkelt sim-kort. Havde man 500 master, kunne det hurtigt blive dyrt. Fordi vi har udviklet styringen med et lokalt Mesh-netværk, og fordi vi nu også har implementeret GSM-netværk, er det nu muligt at komme i forbindelse med en større gruppe af master via ét simkort.

Sammen flytter vi grænserne for, hvad der kan lade sig gøre

For at gøre hele systemet endnu bedre, er vi nu ved at implementere en løsning, der gør, at systemerne automatisk melder tilbage til kunderne og til Priess, inden der opstår et problem hos en mast. Det kunne for eksempel være inden batteriet løber tør for strøm, hvis der har været overskyet længe.

”Vi optimerer vores produkt på baggrund af vores egne erfaringer eller kundeforespørgsler, og når jeg er kommet til vores projektleder hos EKTOS, som jeg har arbejdet tæt sammen med lige fra starten, har han altid haft nogle rigtig gode idéer til løsninger,” fortæller Ole Søndergård, produktchef hos Priess, og fortsætter: ”EKTOS har også nogle fantastisk dygtige folk i Ukraine, som kender vores produkt ned til mindste detalje, så de ved, hvad det kan og ikke kan. Det er lykkedes at udvikle nogle uhyre pålidelige styringer, hvor effektkonvertering samt avanceret styring og kommunikation fungerer godt sammen i de flere tusinde master, vi har ude nu. Hverken sproget eller afstanden er noget problem, så jeg regner med at vi fortsætter samarbejdet i lang tid endnu,” konkluderer Ole Søndergård.

EKTOS har også nogle fantastisk dygtige folk i Ukraine, som kender vores produkt ned til mindste detalje, så de ved, hvad det kan og ikke kan.” Ole Søndergård, produktchef hos Alfred Priess A/S

Hos EKTOS glæder vi os til at være en del af den videre optimering af styringen til solcellemasterne. Ny teknologi bliver hele tiden udviklet, så grænserne for, hvor smarte de kan blive, rykker sig hele tiden. Vi elsker at være dér, hvor den nyeste teknologi bliver afprøvet og implementeret i funktionelle IoT-løsninger, så vi kan blive ved med at være kompetente samarbejdspartnere for vores kunder.

Contact Us