Testing complex radio communication with Airtame 2

Airtame

Testing complex radio communication

February 17, 2024

EKTOS is testing Airtame 2 - wireless HDMI utilizing two different radio frequencies

Testing complex radio communication for Airtame 2 product

Danish-American start-up Airtame has developed a wireless HDMI solution for education and business. The small Airtame device enables wireless screen sharing between smartphones, computers etc., and different kinds of screens.

Although Airtame is a surprisingly small, versatile, and user-friendly device, it is also highly sophisticated. If you look at it closely it is in fact not one but two devices. At least when you apply the definitions used by the EU Radio Equipment Directive.

To establish a secure and robust connection the new version of the device – Airtame 2 – transmits on two separate radio bands: 2.4 GHz and 5 GHz. Thus, according to the radio equipment directive it has to be considered two devices, although they are gathered in one product.

Double testing

– Airtame 2 is a complicated product that transmits a lot of data. Furthermore it is crucial that it is extremely robust and able to work under almost any circumstance. That is the reason for choosing two separate transmission channels, says Kennet Palm, head of EKTOS Test & Reliability Services. The EKTOS testing facilities are located in Copenhagen and accredited by the national accreditation body of Denmark, DANAK.

– For type approval we tested the radio technology inside Airtame 2. We did the testing as if it were two separate products, since there are different requirements for devices using the 2.4 GHz and the 5 GHz bands. 2.4 GHz is used for WiFi and become unstable when traffic is dense. Therefore the authorities have opened the new 5 GHz frequency. But as it is relatively new there are no fixed standards for it yet. Instead we are testing according to a set of preliminary standards. This is really important for a consulting company like ours: We have to be updated on the latest standards, even if they are preliminary, Kennet Palm explains.

We did the testing as if it were two separate products, since there are different requirements for devices using the 2.4 GHz and the 5 GHz bands – Kennet Palm, managing director at EKTOS Test & Reliability Services

 

Higher frequency, larger bandwidth

Hardware Team Lead at Airtame Kendra Bannister elaborates:
– Our state of the art WiFi chip from Cypress allows us to use both 2.4 GHz and 5 GHz WLANs in our application. 2.4 GHz is already very popular in current consumer and industrial designs because it offers the range, bandwidth, and wall-penetrability required for typical applications. But 2.4 GHz has some drawbacks, as it’s unable to avoid interference and provide as reliable of a link as the 5 GHz WLAN, which is less crowded and has more non-overlapping channels. With 5 GHz there is also a benefit of increased bandwidth because of the higher communication frequency.

Certified in the EU and the US

According to Kennet Palm EKTOS Test & Reliability Services has also tested Airtame 2 for the American market – again in two separate test runs for the 2.4 GHz and 5 GHz frequencies. This also gives access to 80 additional countries apart from the EU and the US because of DANAK’s membership of the global network of accreditation bodies ILAC MRA.

Close collaboration

According to Attila Sukosd, CTO and Co-founder of Airtame, the collaboration with EKTOS has worked well:
– EKTOS has been an excellent certification partner to work with. They have brought the knowledge of the latest standards together with deep technical know-how on anything related to certifying a product, including tricky areas, such as RF and PSUs. Not only have they helped us through the process of certifying, but their excellent feedback was also greatly appreciated, which made Airtame 2 a better product in the end.

Not only have they [at EKTOS] helped us through the process of certifying [our product], but their excellent feedback […] made Airtame 2 a better product in the end – Attila Sukosd, CTO and Co-founder of Airtame

Hardware Team Lead at Airtame Kendra Bannister adds:
– We worked closely with EKTOS to plan, prepare and execute the type approval of our new device. Their close proximity to our main office in Copenhagen and partnership with RISE in Sweden made them a flexible partner that could adapt to our development schedule and provide 5 GHz testing services.

[EKTOS’] close proximity to our main office in Copenhagen and partnership with RISE in Sweden made them a flexible partner that could adapt to our development schedule and provide 5 GHz testing services – Kendra Bannister, Hardware Team Lead at Airtame

– EKTOS, as well as RTX and Cypress have helped us during development and type approval to design an Airtame 2 product that ensures more reliable connection for our customers, Kendra Bannister concludes.

Feel free to contact us at EKTOS for additional information. We would be happy to discuss the standards and demands that are relevant to your product.

More information

Jesper Holst
Director

EKTOS tester Airtame 2 – trådløs HDMI til to forskellige frekvensbånd

Den dansk-amerikanske startup Airtame har udviklet en trådløs HDMI løsning til uddannelse og erhvervsliv. Det lille Airtame apparat muliggør trådløs skærmdeling mellem smartphones, computere m.m. og forskellige typer skærme.

Men lige så lille, alsidig og brugervenlig Airtame er, lige så kompliceret er den på indersiden. Faktisk er der slet ikke tale om et, men to apparater. I hvert fald når man bruger de kriterier, der er sat op af EU’s Radioudstyrsdirektiv.

For at etablere en sikker og robust forbindelse sender den nye version af apparatet – Airtame 2 – nemlig på to forskellige radiobånd: 2.4 GHz og 5 GHz. Dermed er der ifølge Radioudstyrsdirektivet tale om to apparater, uanset at de er samlet i ét produkt.

Dobbelte tests

– Airtame 2 er et kompliceret produkt, der overfører rigtig meget data. Samtidig er det afgørende, at apparatet fungerer under alle forhold. Derfor har man valgt en kommunikationsløsning, der kører på to radiobånd, forklarer Kennet Palm, direktør for EKTOS Test & Reliability Services. Testcenteret ligger i København og er akkrediteret af det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, DANAK.

– I forbindelse med typegodkendelsen har vi foretaget test af radioteknologien i Airtame 2. Vi har testet Airtame 2 som to produkter, da der gælder to forskellige sæt krav for apparater, der anvender henholdsvis 2.4 GHz og 5 GHz båndet. 2.4 GHz bruges til WiFi og kan give problemer, når trafikbelastningen er høj. Derfor har myndighederne frigivet det nye 5 GHz bånd. Men da det er relativt nyt har man endnu ikke lagt sig fast på de endelige standarder, som skal gælde der. I stedet tester vi ud fra nogle foreløbige standarder. Og på det punkt skal vi være rigtig skarpe: For en virksomhed som vores er det afgørende altid at anvende de seneste standarder, også selv om de er foreløbige.

Vi har testet Airtame 2 som to produkter, da der gælder to forskellige sæt krav for apparater, der anvender henholdsvis 2.4 GHz og 5 GHz bånde – Kennet Palm, administrerende direktør i EKTOS Test & Reliability Services

Højere frekvens, større båndbredde

Hardware Team Lead i Airtame Kendra Bannister uddyber:
– Vores state-of-the-art WiFi chip fra Cypress gør det muligt at bruge både 2.4 GHz og 5 GHz WLAN i vores applikation. 2.4 GHz bruges allerede mange steder, både i forbrugerelektronik og i produkter til industriel brug. Det skyldes, at båndet tilbyder den rækkevidde, båndbredde og gennemtrængningsevne, der kræves til sådanne applikationer. Men 2.4 GHz har nogle svagheder. Man kan ikke undgå interferens og 2.4 GHz kan heller ikke etablere en lige så robust forbindelse som 5 GHz WLAN, der både er mindre trafikeret og har flere overlappende kanaler. 5 GHz giver også en fordel via den større båndbredde, der opnås på grund af den højere kommunikationsfrekvens.

Certificeret i Europa og USA

Ifølge Kennet Palm har EKTOS Test & Reliability Services også udført test af Airtame 2 til det amerikanske marked – og igen to separate testforløb for hhv. 2.4 GHz og 5 GHz båndene. Ud over Europa og USA giver testen også adgang til ca. 80 øvrige lande. Det sker via DANAKs medlemsskab af den global sammenslutning af akkrediteringsinstitutter ILAC MRA.

Tæt samarbejde

Ifølge Attila Sukosd, CTO og Co-founder i Airtame, har samarbejdet med EKTOS fungeret godt:
– EKTOS har været en fremragede certificerings-partner. De har bidraget med viden om de nyeste standarder, og de har dyb teknisk know-how om alt, hvad der har med certificering af et produkt at gøre. Det gælder også komplicerede områder som RF og strømforsyning. EKTOS har hjulpet os igennem certificeringsprocessen og deres fremragende feedback har virkelig været påskønnet. De har simpelthen gjort Airtame til et bedre produkt.

EKTOS har hjulpet os igennem certificeringsprocessen, og deres fremragende feedback har virkelig været påskønnet. De har simpelthen gjort Airtame til et bedre produkt – Attila Sukosd, CTO og co-founder i Airtame

Hardware Team Lead hos Airtame Kendra Bannister tilføjer:

– Vi har samarbejdet tæt med EKTOS for at planlægge, forberede og gennemføre typegodkendelsen af Airtame 2. At deres testfaciliteter er tæt på vores hovedkontor i København sammen deres partnerskab med RISE i Sverige har gjort dem til en fleksibel partner, der kunne tilpasse sig vores udviklingsplan og levere 5 GHz testydelser.

At [EKTOS’] testfaciliteter er tæt på vores hovedkontor i København sammen deres partnerskab med RISE i Sverige har gjort dem til en fleksibel partner, der kunne tilpasse sig vores udviklingsplan og levere 5 GHz testydelser. – Kendra Bannister, Hardware Team Lead hos Airtame

EKTOS har, sammen med RTX og Cypress, hjulpet os under udvikling og test, så det er lykkedes os at designe en Airtame 2, der giver kunden en endnu mere sikker og stabil forbindelse, konkluderer Kendra Bannister.

Kontakt os for mere information. Vi tager gerne en uforpligtende snak om de krav og standarder, der gælder for dit produkt.

Contact Us