Smart gas meters require thorough testing

FLONIDAN

Smart gas meters require thorough testing

October 11, 2019

EMC, radio, and HALT test done by EKTOS TRS in close collaboration with customer

Smart gas meters require thorough testing

The future is wireless – just take a look at your mobile phone, wireless loudspeakers, the Internet Of Things revolution and much more. Replacing cables with radio waves gives many advantages, but there is a downside: it adds to the technical complexity of the devices, and thus to the number of tests a new product has to undergo before being put on the market.

Manufacturers of consumption measurement devices are riding the radio wave too. Manual meter reading is a thing of the past. Measurement data is sent wireless and automatically to the billing system. Before they are allowed unto the market smart meters have to pass a tough technical exam. Apart from having to meet the specific requirements for gas or electricity meters the radio communication module of the device has to live up to the radio equipment directive (RED).

Do the tests yourself

Often it can be beneficial for the manufacturer to test as many parameters as possible in-house before engaging with an accredited test lab for the final testing of the product.

That is the approach FLONIDAN has chosen. Situated in Horsens and a part of the AVK Group, FLONIDAN designs and manufactures metering solutions for the gas and water business. The solutions cater to professionals in utility companies, service providers and across a wide range of industries. FLONIDAN offers a broad selection of product lines with product variants tailored to e.g. the British or the Dutch market. Every year FLONIDAN develops two or three new devices that need thorough testing to achieve the necessary certifications.

Instead of using different test labs for radio and ECM tests, FLONIDAN has chosen to trust EKTOS Testing & Reliability Services with both radio and EMC testing.

Electronics test in Copenhagen, HALT test in Struer

Hardware Engineer at FLONIDAN Bo Friis Hansen explains:
– We usually send one or two technicians to Copenhagen together with the equipment that is up for testing. That works well and saves time. With EKTOS providing two test engineers we can perform tests in two test chambers simultaneously. This means we can do a full ECM and radio test of a new product in three days. That is quick.

– We have used EKTOS for almost seven years, so by now we know each other really well, and we collaborate closely. We use EKTOS’ test lab in Struer as well, for HALT testing. All new products need a good shake, so we can identify possible weaknesses in them.

“With EKTOS providing two test engineers we can perform tests in two test chambers simultaneously. This means we can do a full ECM and radio test of a new product in three days. That is quick.” – Bo Friis Hansen, Hardware Engineer at FLONIDAN

Simultaneous testing

Project Manager at EKTOS Testing & Reliability Services lab in Copenhagen David Busk elaborates:
– FLONIDAN is well acquainted with the tests that have to be done for a new device to meet the standards for gas. Early in their development process they start testing and they continue to run tests together with us in our lab. They focus on the gas part related to EMC, while we work on the EMC and radio parts. One of the specific rules regarding gas meters is that electromagnetic radiation must not influence the gas measurement in itself.

The FLONIDAN smart gas meters utilize a number of different radio technologies, like Wireless M-Bus, GSM, ZigBee and sub-ZigBee, dependent on which national standards and specifications the gas meters have to comply with.

“We use EKTOS’ test lab in Struer as well, for HALT testing. All new products need a good shake, so we can identify possible weaknesses in them.” – Bo Friis Hansen, Hardware Engineer at FLONIDAN

Thorough people

According to David Busk, the FLONIDAN development engineers are thorough people that are very interested in following the ECM and radio tests he and his colleagues are performing.
– In fact it is rather atypical for a customer to show that much interest in e.g. output power and antenna performance. We also do some special 3D antenna measurements for FLONIDAN. We use a special chamber with a table and a radio mast that can be tilted in different angles. We can measure the performance of the equipment in 3D and reveal if there are any blind spots, where radiation is lower than required.

Hardware engineer at FLONIDAN Bo Friis Hansen explains:
– The 3D measurement reveals a lot about the antenna’s performance, e.g. how directional the antenna is. That is important knowledge for us. Also we use the 3D measurements to measure TRP, Total Radiated Power, a test we have to perform for other certification processes.

If you are interested in getting the full picture regarding ECM and radio testing requirements for your products, please feel free to contact the EKTOS Testing & Reliability Services experts: CEO Kennet Palm (email kpa@ektos.net) and project manager David Busk (email dbu@ektos.net)

Established in 1982, FLONIDAN has built up 35 years of experience within design and development of metering solutions for the gas and water business. FLONIDAN is owned by the AKV Group and is headquartered in Horsens.

More information

Niels Martin Jørgensen

EMC-, radio- og HALT-test udføres af EKTOS TRS i tæt samarbejde med kunden

Fremtiden er trådløs – bare se på mobiltelefonen, trådløse højtalere i hjemmet, Internet Of Things revolutionen og meget mere. Det giver mange fordele at erstatte kabler med radiobølger, men samtidig bliver trådløse apparater mere komplekse. Det smitter af på de test et nyt produkt skal igennem for at blive godkendt.

Også producenter af apparater til forbrugsmåling rider med på radiobølgen. Manuel aflæsning hører fortiden til og måledata sendes trådløst og automatisk ind i afregningssystemerne.
Men inden de får lov at komme på markedet, skal målerne op til en udvidet teknisk eksamen. Ud over at skulle opfylde de specifikke krav, der gælder for f.eks. en gas- eller elmåler skal målerens radiodel overholde direktivet for radioudstyr (RED).

Test selv

Mange gange er det en stor fordel for producenten at have testet så mange parametre som muligt, inden man går til et akkrediteret testlaboratorium for at foretage de endelige test et produkt skal igennem inden godkendelse.

Sådan gør FLONIDAN. Virksomheden, der ligger i Horsens og er en del af AVK Gruppen, designer og udvikler målerløsninger til gas- og vandbranchen. Løsningerne anvendes af professionelle fagfolk i forsyningsselskaber, servicevirksomheder og forskellige typer industrier. FLONIDAN har et bredt sortiment med flere produktserier, der hver især rummer en række produktvarianter, skræddersyet til f.eks. det engelske eller hollandske marked. Hvert år udvikles to eller tre nye målere, som kræver grundige test for at opnå den nødvendige certificering.

I stedet for at bruge forskellige testhuse til henholdsvis radio-, og EMC-test, har FLONIDAN valgt at lægge både EMC- og radiotest i hænderne på EKTOS Testing & Reliability Services.

Elektronik-test i København og HALT-test i Struer

Hardware Engineer i FLONIDAN Bo Friis Hansen forklarer:
– Vi plejer at sende en eller to mand til København sammen med det udstyr, der skal testes. Det fungerer fint og sparer tid. EKTOS stiller to mand til rådighed og så kan vi køre test i to rum ad gangen. På den måde kan vi gennemføre en komplet EMC- og radiotest af et nyt produkt på tre dage. Det er hurtigt.

– Vi har brugt EKTOS i snart syv år. Vi kender hinanden rigtig godt efterhånden og har et tæt samarbejde. Vi bruger også EKTOS’ laboratorium i Struer, hvor vi kører HALT-test. Alle nye produkter gennemgår en HALT test, så vi kan finde eventuelle svagheder i dem.

“EKTOS stiller to mand til rådighed og så kan vi køre test i to rum ad gangen. På den måde kan vi gennemføre en komplet EMC- og radiotest af et nyt produkt på tre dage. Det er hurtigt.” – Bo Friis Hansen, Hardware Engineer i FLONIDAN

Sideløbende test

Projektleder i EKTOS Testing & Reliability Services laboratoriet i København David Busk uddyber:
– FLONIDAN har rigtig godt styr på de test, der skal gennemføres, for at apparatet lever op til standarderne inden for gas. Allerede tidligt i udviklingsprocessen begynder de at teste og de fortsætter med køre test, når de er herovre hos os. De fokuserer på gasdelen i forhold til EMC, mens vi arbejder med EMC- og radiodelen. En af de særlige regler, der gælder for gasmålere er, at den elektromagnetiske stråling ikke må påvirke selve gasmålingen.

FLONIDANs gasmålere anvender en række forskellige radioteknologier. Ud over Wireless M-Bus er det ZigBee og sub-ZigBee , der anvendes afhængigt af hvilke nationale standarder og specifikationer et apparat skal leve op til.

“Vi bruger også EKTOS’ laboratorium i Struer, hvor vi kører HALT-test. Alle nye produkter gennemgår en HALT test, så vi kan finde eventuelle svagheder i dem.” – Bo Friis Hansen, Hardware Engineer i FLONIDAN

Grundige folk

Ifølge David Busk er udviklerne fra FLONIDAN usædvanligt grundige folk, der er meget interesserede i de EMC- og radiotest han og hans kolleger laver.
– Det er egentlig ret atypisk, at kunden er så dybt interesseret i f.eks. output power og antenne-performance. Vi laver også nogle særlige 3D-antennemålinger for FLONIDAN. De foregår i et målekammer med et bord og en mast, der kan drejes i forskellige vinkler i forhold til hinanden. Her kan vi måle udstyrets performance i 3D og på den måde afsløre, om der er ”blinde vinkler”, hvor udstrålingen ikke er så god, som den burde være.

Hardware Engineer i FLONIDAN Bo Friis Hansen forklarer:
– 3D-målingen afslører meget om en antennes performance, bl.a. viser den hvor retningsbestemt antennen er. Det er vigtig viden for os. Vi bruger også 3D-målingen for at måle TRP, Total Radiated Power, en måling vi skal gennemføre i forbindelse med andre godkendelsesforløb.

Hvis du er interesseret i at få et overblik over, hvilke krav der er til EMC og radio i dit produkt, så er du velkommen til at kontakte EKTOS Testing & Reliability Services’ eksperter på området: Direktør Kennet Palm (mail kpa@ektos.net) og projektleder David Busk (mail dbu@ektos.net)

FLONIDAN blev grundlagt i 1982 og har oparbejdet over 35 års erfaring inden for design og udvikling af målerløsninger til gas- og vandbranchen. FLONIDAN er ejet af AVK koncernen og har hovedsæde i Horsens.

Contact Us