New generation of coin counting technology

CTcoin

New generation of coin counting technology

July 15, 2020

CTcoin and EKTOS have developed the next generation of CTcoin’s coin counting technology

CTcoin - New generation of coin counting technology

CTcoin develop, manufacture, and sell products and technologies for coin counters used in banks and in retail stores. The Danish company sell their products and technologies in more than 50 countries. In close corporation CTcoin and EKTOS have developed the next generation of electronic hardware and software for CTcoin’s state of the art sensor- and controller technology.

“EKTOS, from a hardware perspective, what is possible?”

Which functionality can be included, and how does this influence the development and production cost? These questions were asked when CTcoin contacted EKTOS. Because of the nature of the task we agreed on a project in phases. First, we signed a contract that covered the research phase, then a product specification phase contract, and finally a development phase contract. In this way, we continuously adjusted the collaboration as new knowledge required new decisions.

CTcion’s production facilities in Odense, Denmark

The step from the research phase to the specification phase was taken when EKTOS’ engineers found a microprocessor that matched virtually all needs specified by CTcoin for the optimized new version of the coin counting technology. CTcoin’s CTO, John Frank, was very pleased with the knowledge and skills by EKTOS within electronic hardware development: “EKTOS has some very talented engineers in Ukraine. We would probably not have found that level of hardware skills elsewhere – certainly not at that price.”

EKTOS has some very talented engineers in Ukraine. We would probably not have found that level of hardware skills elsewhere – certainly not at that price – John Frank, CTO at CTcoin

Interface between software and hardware

CTcoin has a strong team of software engineers, which is why they only needed EKTOS’ hardware development skills. With a split of responsibilities between EKTOS, designing the hardware and the hardware near software layers, and CTcoin, designing the coin counting software layers, EKTOS and CTcoin became integrated partners in developing the next generation of CTcoin’s coin counting technology. CTO at CTcoin, John Frank says, that “EKTOS becoming part of the team in this way was something we had hoped for but not something we had expected”. Project Manager at EKTOS, Jette Freiberg, also emphasizes the close collaboration: “We were not just a subcontractor, we were part of their team. It’s a fantastic way to work with a customer”.

EKTOS becoming part of the team in this way was something we had hoped for but not something we had expected – John Frank, CTO at CTcoin

We wish CTcoin best luck when they’re soon launching their new generation of coin counting technology and coin counters!

More information

Jette Freiberg
Project Manager

CTcoin og EKTOS har udviklet elektronikken til CTcoins nye sensor- og styring-teknologi

CTcoin udvikler, producerer og sælger mønttæller-produkter og -teknologier til banker og butikker. Den fynske virksomhed sælger sine produkter i mere end 50 lande. CTcoin og EKTOS har sammen udviklet hardwaren og softwaren til en ny generation af CTcoins avancerede sensor- og styring-teknologi.

”EKTOS, hvad er muligt fra et hardware-perspektiv?”

Hvilke funktioner kan vi inkludere, og hvordan påvirker det udviklings- og produktions-omkostningerne? Disse spørgsmål blev stillet, da CTcoin kontaktede EKTOS. Grundet den åbne opgavedefinition aftalte vi at opdele projektet i faser. Først underskrev vi en kontrakt, der dækkede research-fasen, dernæst en kontrakt for produktspecifikationsfasen, og til sidst en kontrakt for udviklingsfasen. På den måde kunne vi løbende justere samarbejdet i takt med, at ny viden førte til nye beslutninger.

CTcoins produktionsfaciliteter i Odense

kridtet fra research- til specifikationsfasen blev taget, da EKTOS’ ingeniører fandt en mikroprocessor, som kunne imødekomme stort set alle CTcoins ønsker for den optimerede version af mønttællerteknologien. CTcoins CTO, John Frank, var meget tilfreds med EKTOS’ viden og kompetencer indenfor elektroniskhardwareudvikling: ”EKTOS har nogle meget dygtige ingeniører i Ukraine. Det niveau af hardwarekompetencer kunne vi nok ikke have fundet andre steder, og slet ikke til den pris.”

EKTOS har nogle meget dygtige ingeniører i Ukraine. Det niveau af hardwarekompetencer kunne vi nok ikke have fundet andre steder, og slet ikke til den pris – John Frank, CTO hos CTcoin

Snitflade mellem software og hardware

CTcoin har et stærkt team af software ingeniører, hvorfor de stort set kun havde brug for EKTOS’ kompetencer indenfor hardware-udvikling. Med en opgavefordeling mellem EKTOS, der fokuserede på hardwaredesign samt hardware-nær software, og CTcoin, der fokuserede på design af mønttæller-softwaren, blev EKTOS og CTcoin integrerede partnere i udviklingen af den næste generation af CTcoins-mønttællerteknologi. CTO hos CTcoin, John Frank, siger: ”At EKTOS blev en del af teamet på den måde, var noget vi havde håbet på, men ikke noget, vi havde forventet.” Projektleder hos EKTOS, Jette Freiberg, fremhæver ligeledes det tætte samarbejde: ”Vi var ikke bare en underleverandør, vi var en del af deres team. Det er en fantastisk måde at arbejde med en kunde på”.

At EKTOS blev en del af teamet på den måde, var noget vi havde håbet på, men ikke noget, vi havde forventet – John Frank, CTO hos CTcoin

Vi ønsker CTcoin held og lykke, når de snart lancerer deres nye generation af mønttællerteknologi og mønttællere!

Contact Us