LED driver for lighting in museums

Roblon A/S

LED driver for lighting in museums

February 17, 2024

In only three months EKTOS delivered 930 lamp drivers and 230 controller PCBs to Roblon A/S.

The Danish company Roblon A/S, which has developed LED lighting to the international market since 1995, was faced with a challenge when they were asked to shed light on the migration history of Germany

A museum has been established in a railway station in Friedland in central Germany where more than four million German and international migrants have arrived since 1945. The lighting in the museum ought to support the migrants’ stories without disrupting the experience of the visitor, be a risk of danger, or affect the objects’ exhibition lifetime by causing them to fade or degrade in other ways.

The lamp, called Ara 5, is mounted magnetically on a rail, which means that it can be adjusted to many different use situation. This exhibition posed another challenge: it should be possible to dim the lights both individually and centrally. Roblon hired a project team from EKTOS to help solve the task.

Digital control of an analog power controller

“Not so many lights run with one diode at a time”, tells R&D engineer at Roblon, Hans Martin Kirkegaard, and continues: “Normally multiple diodes are placed after one another in a series. This way you get higher voltage, which is easier to handle technically if you want to be able to dim the lights”. Project Manager at EKTOS, Brian Thomsen, adds:” It’s hard to get full functionality with analog solutions so we chose a digital solution where power management is done locally by each light”.

Development of this solution is based on PLC technology, or Power Line Communication, which means that the paths to the individual lamps are overlaid with digital communication. That the power control is placed locally by each lamp which means that each lamp works independently of the other lamps. This ensures consistent behavior for all the lamps that are connected to the same rail.

A brief process

“The cooperation with EKTOS has been the best cooperation we have had with an electronics supplier,” says Hans Martin Kirkegaard. Since the first meeting between EKTOS and Roblon only three months passed before EKTOS delivered the promised 930 lamp drivers and 230 controller PCBs.

“The cooperation with EKTOS has been the best cooperation we have had with an electronics supplier” Hans Martin Kirkegaard, R&D engineer at Roblon

Due to a limited project period, and because EKTOS had experience with Power Line Communication from earlier projects, EKTOS arranged a small project team where the project manager and the developer worked directly with each other without including a technical lead in the team. “The structure of EKTOS makes it possible to put together a project team that matches exactly the individual project situation. This means that our customers only pay for what they need”, says project manager Brian Thomsen.

“The structure of EKTOS makes it possible to put together a project team that matches exactly the individual project situation. This means that our customers only pay for what they need.”

The Friedland Museum, Roblons first customer to Ara 5, opened 15 March this year. Read more about the exhibition here: www.museum-friedland.de.


Visit Roblon A/S

More information

Niels Martin Jørgensen
Director

Efter kun tre måneder afleverede vi 930 lampe-drivere og 230 styringer til Roblon A/S.

Den danske virksomhed Roblon A/S, som har udviklet LED-belysning til det internationale marked siden 1995, stod med en helt særlig udfordring, da de blev bedt om at videreudvikle en af deres LED-lamper til at kaste nyt lys over migrationshistorien i Tyskland.
Et museum er oprettet på en jernbanestation i Friedland i det centrale Tyskland, hvor over fire millioner tyske og internationale migranter er blevet modtaget siden 1945. Belysningen på museet skal understøtte migranternes fortællinger uden at forstyrre, være til fare for brandsikkerheden eller påvirke genstandenes udstillingslevetid på grund af falmen eller anden form for nedbrydning.

Lampen, kaldet Ara 5, er monteret magnetisk på en skinne, hvilket gør den meget fleksibel og øger mulighederne for at tilpasse lysets vinkel til den specifikke brugs-situation. Netop denne udstilling bød på endnu en udfordring, fordi lamperne både skulle kunne dæmpes individuelt og centralt. Roblon hyrede derfor et projekthold fra EKTOS til at hjælpe med at løse opgaven.

Digital kontrol over analog strømstyring

”Der er ikke så mange lamper, der kører med én diode af gangen”, fortæller R&D ingenør hos Roblon, Hans Martin Kirkegaard, og fortsætter: ”Normalt sætter man flere dioder efter hinanden i en serieforbindelse og opnår på den måde en højere spænding, hvilket driverteknisk er lettere at håndtere, når man gerne vil kunne dæmpe lyset.” Projektleder hos EKTOS, Brian Thomsen, tilføjer: ”Det er svært at få fuld funktionalitet med analoge løsninger, så derfor valgte vi en digital løsning, hvor strømstyringen foregår lokalt på hver lampe”.

Udviklingen af denne løsning er baseret på PLC-teknologi, eller Power Line Communication, hvilket betyder, at forsyningsvejen til de enkelte lamper er overlejret med digital kommunikation. At strømstyringen sidder lokalt, betyder, at hver enkelt lampe er uafhængig af de andre lampers strømforbrug, hvilket giver ens adfærd for alle de lamper, som er koblet på samme skinne.

En kort process

”Samarbejdet med EKTOS har været det bedste samarbejde, som vi endnu har haft med en elektronikleverandør,” fortæller Hans Martin Kirkegaard. Fra det første møde mellem EKTOS og Roblon gik der blot tre måneder, inden EKTOS leverede de lovede 930 lampe-drivere og 230 controller PCB’er.

”Samarbejdet med EKTOS har været det bedste samarbejde, som vi endnu har haft med en elektronikleverandør”

Grundet en begrænset projektperiode, og fordi EKTOS havde erfaring med Power Line Communication fra tidligere, valgte EKTOS at sætte et lille, alternativt projekthold sammen, hvor projektleder og udvikler arbejdede direkte sammen. ”Strukturen i EKTOS gør det muligt at sammensætte et projekthold, der matcher lige præcis den enkelte projekt-situation. Det betyder, at vores kunder kun betaler for det, de har brug for.” fortæller projektleder Brian Thomsen.

”Strukturen i EKTOS gør det muligt at sammensætte et projekthold, der matcher lige præcis den enkelte projekt-situation. Det betyder, at vores kunder kun betaler for det, de har brug for.”

Roblons første kunde til Ara 5, Friedland Museet, åbnede den 15. marts i år. Læs mere om udstillingen her: www.museum-friedland.de.


Besøg Roblon A/S

Contact Us