Bridging smartphone and e-bike with IoT solution

Promovec

Bridging smartphone and e-bike with IoT solution

February 17, 2024

EKTOS has developed a smartphone app and a wireless communication protocol for e-bikes

Bridging smartphone and e-bike with IoT solution

The e-bike industry is evolving with the latest IoT innovation by Promovec. The Connect+ system bridges e-bikes and smartphones, allowing users to access complex features and a wide range of new options.

If you own an e-bike from Nishiki, Christiania Bikes, or Raleigh, your bike’s battery, motor, and controls are likely made by Promovec, a company located in the Aarhus suburb of Risskov that delivers e-bike components to several well-known bike brands.

Until now the battery, motor, and controls of an e-bike have worked as a closed system. But with its new Connect+ concept Promovec adds a smartphone to the mix, opening a new world of opportunities. EKTOS has contributed by developing the Connect+ smartphone app, and the Bluetooth-based wireless communication protocol between bikes and mobile phones.

The smartphone is a key

With smartphones becoming an increasingly crucial part of people’s lives, the modern consumer expects to be able to use the phone to connect to the devices and machines around him or her.

The Connect+ system allows users to access advanced functionalities and vast amounts of data. For example, you can use your smartphone to turn your bike’s light on and off, choose Assist Level, Bike Mode, and much more. You can even type in the trip you are planning, and the bike will automatically distribute the battery power available evenly across the whole trip.

– Through collaborating with EKTOS all our ambitions for the app have been fulfilled. EKTOS has been a skilled and competent partner, and we’ve had a lot of constructive meetings along the way. Working together with EKTOS has made us an even stronger company when it comes to software and app development, says Jacob Nymann Petersen, Marketing Manager at Promovec.

Working together with EKTOS has made us an even stronger company when it comes to software and app development – Jacob Nymann Petersen, Marketing Manager at Promovec

IoT with Bluetooth

Alexander Liubimov, project director at EKTOS, stresses the technological aspect of the Connect+ project. He finds the solution interesting because it demonstrates how conventional smartphone-based communication can be relevant for IoT applications. The obvious advantage of Bluetooth Low Energy is that it is used anywhere there is a smartphone involved.

By bringing all the data to the smartphone, it becomes much easier to access the social networks used by more and more people to share their interests with others. Whether it’s physical fitness, sailing, motorcycles, or any other interest, users can easily connect with like-minded individuals.

Sophisticated interface

“I want to share some information about the computing power of modern smartphones. Instead of creating a complicated dashboard for a bike, we can now send real-time data from the bike to the user’s smartphone. This allows the smartphone to act as a sophisticated interface. This trend is becoming more common in many places.

We worked with Promovec to define the information architecture of the system. We prioritized the most important data and transferred less important data in the background. Additionally, we designed the communication protocol and data sets for the system’s components to communicate with each other. Finally, we designed the smartphone app for the system,” Alexander Liubimov explained.

Complex compatibility & interoperability

One of the most crucial tasks in the project is to establish secure and reliable Bluetooth communication between the bike’s electrical system and the mobile app. This task is complex, as it involves considering the various components of the system designed by subcontractors.

Additionally, the app needs to be developed for both iOS and Android platforms. Although Bluetooth is an interoperable protocol, it is still implemented with slight differences by different vendors of BT radio, particularly in smartphones.

According to Alexander Liubimov, designing for Android is more challenging since different Android phones have different requirements. Therefore, the app must be tested extensively to ensure it runs smoothly on the 10 to 15 most commonly used Android phones.

Not without EKTOS

According to Jacob Nymann Petersen, an important aspect of developing Connect+ has been to make the app communicate smoothly with components designed by Promovec’s subcontractors.

Additionally, Promovec aimed to create an open-source framework that would allow users with programming expertise to contribute to the system’s development. Both these aspects increased the project’s complexity, which was handled through close communication and collaboration with EKTOS, a company known for its skills in app development and wireless communication. EKTOS provided invaluable advice on tests, compliance, and certifications, which helped Promovec achieve all its goals.

As a result, the new Nishiki and Raleigh models equipped with the new Connect+ display were launched in bike shops in April 2019.

Find more information about EKTOS’ skills in the development of IoT solutions here or contact us directly at info@ektos.net or +45 7070 1499.

More information

Jesper Holst
Director

EKTOS har udviklet en smartphone app og en trådløs kommunikationsprotokol for e-cykler

Fremtidens elcykel handler ikke kun om en effektiv motor og et kraftfuldt batteri. Interaktionen mellem cykel og bruger er helt central i Promovecs bud på den nyeste generation elcykel. Connect+ systemet kobler cykel og smartphone sammen og giver brugeren adgang til komplekse funktioner og nye valgmuligheder.

Ejer man en elcykel fra Nishiki, Winther, Christiania Bikes eller Raleigh er der stor sandsynlighed for, at batteri, motor m.m. kommer fra danske Promovec. Virksomheden i Aarhus-forstaden Risskov leverer el-systemer til velkendte cykel-brands.

Indtil nu har cyklens batteri, motor og styring fungeret som et lukket kredsløb. Men med sit nye Connect+ koncept kobler Promovec en smartphone på cyklen og åbner dermed for en verden af nye muligheder. EKTOS har bidraget ved at udvikle den app, der hører til Connect+, inklusive den Bluetooth-baserede trådløse kommunikation protokol mellem cykel og telefon.

Smartphone og elcykel koblet sammen med IoT-løsning

Telefonen styrer

Telefonen bliver en mere og mere central del af folks liv og den moderne forbrugere forventer at kunne tilgå de apparater man omgiver sig med via telefonen.

Connect+ er udviklet for at imødekomme denne tendens. Systemet giver adgang til avancerede funktionaliteter og masser af data. Med Connect+ kan man f.eks. tænde og slukke lyset på cyklen fra sin telefon, vælge Assist Level, Bike Mode og meget mere. Man kan også indstille den distance man vil køre og automatisk få cyklen til at fordele den tilgængelige batterikraft jævnt ud over distancen.

– Gennem samarbejdet med EKTOS er vi kommet flot i mål. Vi har fuldt ud fået indfriet de ønsker og ambitioner vi havde med appen. EKTOS har været en dygtig og kompetent partner, der har givet god sparring. Vi har haft mange konstruktive møder undervejs og samarbejdet med EKTOS har gjort os til en endnu stærkere virksomhed inden for software- og app-udvikling, fortæller Jacob Nymann Petersen, marketingansvarlig i Promovec.

Samarbejdet med EKTOS har gjort os til en endnu stærkere virksomhed inden for software- og app-udvikling – Jacob Nymann Petersen, marketingansvarlig i Promovec

IoT med Bluetooth

Alexander Liubimov, projektdirektør i EKTOS, fremhæver den tekniske side af Connect+ projektet:

– Hvis man kigger på projektet fra en IoT-vinkel, så er løsningen efter min mening interessant, fordi den viser, hvordan konventionel, smartphone-baseret kommunikation også kan være relevant til IoT-anvendelser. Ofte tænker man kun IoT som en device, der kommunikerer med en server og derfra videre til cloud’en. Men mange glemmer, at IoT også handler om Near Field Communication. Her kan du bruge Bluetooth Low Energy, som jo har den åbenlyse fordel, at den anvendes overalt, hvor der er mobiltelefoner involveret. Så hvorfor ikke bruge den radioteknologi, når den nu er lige ved hånden.

– Når du på den måde kanaliserer dine data til din telefon får du samtidig også nemmere adgang til de sociale netværk, som flere og flere mennesker bruger, når de deler deres interesser med andre, inden for f.eks. motion, sejlsport, motorcykler osv.

Avanceret interface

– Du får også adgang til den store datakraft, der ligger i en moderne smartphone. Det betyder, at man i stedet for at lave et kompliceret dashboard til cyklen kan pushe data real-time fra cyklen til brugerens smartphone og dermed bruge den som et avanceret interface. Det er en tendens man også ser mange andre steder. Her har vi hjulpet Promovec med at definere informations-arkitekturen, så de vigtigste data sendes med høj prioritet, mens de mindre vigtige data kan overføres i baggrunden. Vi definerede, hvordan komponenterne skulle kommunikere indbyrdes ved at definere kommunikationsprotokollen og data-sættene, og vi udviklede smartphone app’en til systemet.

Kompleks kompatibilitet

Som nogle af de vigtigste aspekter i projektet fremhæver Alexander Liubimov den komplekse opgave, der lå i at etablere en sikker og robust Bluetooth-kommunikation mellem cyklens el-system og app’en, ikke mindst fordi man skulle tage højde for komponenter produceret af underleverandører. Desuden skulle app’en udvikles i både en iOS og en Android-version.

å trods af, at Bluetooth er en interoperabel protokol, så er den stadigvæk implementeret delvist forskelligt af forskellige Bluetooth radio producenter, især på smartphones. Her er det ifølge Alexander Liubimov især Android-teknologien, der kræver ressourcer, da der skal tages højde for, at de mange Android-telefoner på markedet har forskellige krav. Det kræver stor specialviden og omfattende tests at sikre sig, at app’en kører problemfrit på de 10-15 mest udbredte Android-telefoner.

Nye modeller fra Nishiki og Raleigh, udstyret med det nye Connect+ display fra Promovec, blev lanceret hos landets cykelhandlere i april 2019.

Ikke uden EKTOS

– Med Connect+ kan vi nu tilbyde en flot app med mange spændende features, forklarer Jacob Nymann Petersen.

Ifølge Jacob Nymann Petersen har et vigtigt aspekt i udviklingen af Connect+ været, at app’en skulle kommunikere med komponenter leveret af Promovecs underleverandører. Samtidig ønskede Promovec, at Connect+ skulle bygge på et Open Source fundament, så brugere med kompetencer inden for kodning på sigt kan bidrage til videreudvikling af systemet. Begge dele øgede kompleksiteten i projektet, noget der blev håndteret gennem tæt dialog og sparring i projektforløbet.

– Med dygtig rådgivning fra EKTOS er vi kommet godt i mål med det hele og vi har været meget tilfredse med samarbejdet. Også med hensyn til test, compliance og certificeringer har EKTOS givet os kompetent rådgivning.

Find mere information om EKTOS’ kompetencer indenfor udvikling af IoT-løsninger her, eller kontakt os på info@ektos.net eller tlf: 7070 1499

Contact Us