<<<
Forsinkelser, forsinkelser, forsinkelser – udfordringer ved levering af elektroniske komponenter
11. jun 2018
Event

Forsinkelser, forsinkelser, forsinkelser – udfordringer ved levering af elektroniske komponenter

I elektronikbranchen har vi længe oplevet udfordringer med udbuddet af komponenter, og indkøbere har svært ved at følge med efterspørgslen fra produktionslinjerne. Hvordan ser markedet ud? Hvor bevæger det sig hen? Og hvor kommer re-design ind i billedet?

ALPHA-elektronik A/S konfronterede problematikken på et seminar hos Dansk Industri i København. Komponentdistributører fortalte om deres erfaringer, og Jacob Eisenhardt fra EKTOS fortalte om, hvordan re-design kan være en løsning – noget som EKTOS i stigende grad har arbejdet med netop på grund af den forlængede ventetid ved bestilling af komponenter. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at re-designe et produkt allerede før det er gået i produktion. Jacob nævnte tilmed et beslægtet problem, nemlig at det låste komponentmarked resulterer i, at visse komponenter bliver stadig dyrere, hvilket betyder, at producenterne er nødt til at gen-tænke designet for at holde udgifterne nede. En del af den løsning kan være re-design af software

.

Re-design kan betyde re-testing

Udskiftning af komponenter og fremstilling af nye prototyper kan betyde, at det er nødvendigt at teste produktet igen. Generelt er det ikke et problem at udskifte passive komponenter, men når de aktive komponenter udskiftes, er det nødvendigt at have solid dokumentation på plads. Dette kan betyde akkrediteret re-testing, hvilket Kennet Palm, administrerende direktør for EKTOS Testing & Reliability Services, fortalte mere om.

Forfalskning og øget efterspørgsel på komponenter

Komponentdistributører bekræftede på seminaret, at der er en stigende efterspørgsel på elektroniske komponenter, hvilket forårsager begrænsninger og distributionsproblemer. PCB-producenten NCAB Group, der har størstedelen af deres produktion i Kina, fortalte, at selvom lønomkostningerne i Kina stadig kan betragtes som lave, foretager de investeringer i automatisering og robotter for at imødekomme den store efterspørgsel. Et stigende fokus på CSA og miljøansvar bidrager samtidig til højere omkostninger. Nikolaj Valbak fra BR Electronics ApS, en elektronikdistributør med stor fokus på anti-forfalskning, fortalte på seminaret om, hvordan nogle elektroniske komponenter på verdensplan sælges som noget andet, end de er. Brugte komponenter bliver istandsat og mærket eller sælges simpelthen under andres navn. Svaret på denne problematik er QA, inspektion, træning – man skal ikke tage ægtheden for givet.

Du er meget velkommen til at kontakte EKTOS, hvis du gerne vil tale om mulighederne og udfordringerne ved re-design af dit produkt!