Tryghedstelefoner til teknisk eksamen

Tryghedstelefoner til teknisk eksamen

EKTOS er som eneste testlab i Danmark og Sverige akkrediteret til test af ”Social Alarms”

Svenske NEAT Electronics AB er førende på markedet for tryghedstelefoner. Det er apparater, der gør det muligt for ældre mennesker og mennesker med funktionsnedsættelse at sende en alarm til plejepersonalet, hvis man falder eller får et ildebefindende.

NEATs tryghedstelefoner sælges over det meste af verden og virksomheden har datterselskaber og salgskontorer i Europa, Australien og Latinamerika. En telefon fra NEAT kan få afgørende betydning i en nødssituation. Signalet skal nå frem uanset hvad. Den røde knap, der tilkalder hjælp, skal virke hver gang.
Derfor stiller myndighederne ekstra skrappe krav til produkter som NEATs tryghedstelefon – det der i fagsproget kaldes ”Social Alarms”. For at blive godkendt skal de indfri krav til robusthed og pålidelighed, der er markant højere end dem man stiller til andre typer kommunikationsudstyr.

Akkrediteret testlab
EKTOS hjælper NEAT med at teste nye produkter, så alle disse krav opfyldes. EKTOS’ afdeling for Test & Reliability Services (TRS), der har testfaciliteter i Struer og København, er som det eneste testlab i Danmark og Sverige akkrediteret til at foretage disse specielle tests. Det gælder både den alarmstandard, som NEATs produkter falder ind under og en anden standard i samme kategori

(læs mere om de to standarder i faktaboksen nedenfor).

Når produkterne testes efter en af disse standarder, der er harmoniseret under Radioudstyrsdirektivet (RED), kan NEAT selv håndtere selve godkendelsen ved hjælp af en Declaration of Conformity (DoC) og behøver ikke at gå til et Bemyndiget Organ (Notified Body på engelsk). I branchen møder man ofte den misforståelse, at man er nødt til at få godkendt sit produkt af et Bemyndiget Organ, fordi der indgår et radiomodul. Det er imidlertid ikke tilfældet, når man får sit produktet testet efter en harmoniseret standard af et akkrediteret testlab som EKTOS. I Radioudstyrsdirektivet er der kun krav om involvering af et Bemyndiget Organ, hvis der ikke findes en harmoniseret standard til at vise, at produktet opfylder Radioudstyrsdirektivets krav til radio-parametrene (artikel 3.2). Når det gælder EMC-parametrene (artikel 3.1) kan man tilsvarende anvende EN 301 489-3 standarden, selv om den endnu ikke er harmoniseret under EMC-direktivet, og der er der ikke krav til brug af bemyndiget organ.

Mangeårigt samarbejde
– Vi har et tæt og mangeårigt samarbejdet med EKTOS, fortæller Ulrik Lundberg, Business Unit Manager i NEAT Electronics.
– Siden 2012 har EKTOS hjulpet med os med test af cirka 15 produkter. De gennemfører test af radio performance, elektromagnetisk kompatibilitet og el-sikkerhed. EKTOS har også udført klima-test for os. Her undersøges et produkts modstandskraft over for bl.a. vibrationer og varme.

Må ikke forstyrre
David Busk, leder af EKTOS TRS laboratoriet i København, forklarer:
– Myndighederne har reserveret en særlig radiofrekvens til Social Alarms. Den er ret smal og ligger mellem 869,200 og 869,250 MHz. Sendestyrken er lavere end normalt og derfor skal produkter, der anvender denne frekvens, leve op til højere krav end dem man stiller til anden elektronik, der anvender radiokommunikation.
– Udover kravene til sociale alarmer skal produktet også testes i henhold til EMC-krav for at sikre, at det ikke bliver forstyrret af andre apparater og at det heller ikke selv forstyrrer sine omgivelser. Desuden skal produktet overholde nogle EU-regler om effektivt brug af radio-spektret og det skal overholde de regler, der gælder for produkter, der kører på lavspænding.

Ikke unødigt kompliceret
Ulrik Lundberg er tilfreds med samarbejdet mellem NEAT og EKTOS:
– EKTOS har kompetente medarbejdere. Man får altid hurtig respons og de gør det ikke sværere end det er. Vi har samarbejdet med andre test-huse og mange har haft en tendens til at gøre tingene unødigt komplicerede. Hos EKTOS er processen enkel. Jeg synes, at de er lidt smidigere og mere fleksible end konkurrenterne, så jeg har absolut ingenting at klage på.
David Busk uddyber:
– Inden vi begynder at teste tager vi altid en grundig dialog. Vi skal f.eks. afklare, præcis hvilke standarder produkterne skal overholde. Det kan også være, at nogle af produkterne, eller dele af dem, allerede har været testet tidligere. Hvis det er tilfældet kan vi udelade nogle test og på den måde undgå dobbelt-test. Det gør processen hurtigere og billigere for kunden.

Alarmer og sensorer
Som nævnt udvikler NEAT Electronics tryghedstelefoner, som gør det muligt for ældre mennesker og mennesker med funktionsnedsættelse at hidkalde hjælp i en nødssituation. Desuden har virksomheden udviklet sensorer til automatisk monitorering. Det er f.eks. armbånd der angiver, hvor en person befinder sig, eller som registrerer, hvis en person er inaktiv i lang tid. Man har også udviklet en sensor til overvågning af sovende patienter, der sender en alarm, når en person har forladt sin seng og ikke er vendt tilbage inden for et bestemt tidsrum. Røgalarmer og oversvømmelsessensorer hører også til NEATs portefølje af produkter, der alle kommunikerer med radioteknologi.
Produktudvikling er en vigtig del af NEAT Electronics’ DNA. Man arbejder løbende på at udvikle sine produkter og øge deres anvendelsesmuligheder. Her er trådløse teknologier helt afgørende og man anvender mange forskellige løsninger, der alle kræver akkrediteret test for at kunne leve op til regler og forordninger. Bl.a. har man udviklet produkter, der kommunikerer via 4G. Man tilbyder også medicinske sensorer, der måler f.eks. blodtryk, puls og EKG og via Bluetooth sender målinger til et mobilt diagnostik- og analysesystem, der gør det muligt at gennemføre detaljeret medicinsk monitorering i patientens eget hjem.

Hvis du er interesseret i at få et overblik over, hvilke krav der er til EMC og radio i dit produkt, så er du velkommen til at kontakte direktør i EKTOS TRS Kennet Palm (mail kpa@ektos.net)

FAKTABOKS
EKTOS er som eneste testlab i Danmark og Sverige akkrediteret inden for disse to standarden for Social Alarms:

EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12), Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Low duty cycle high reliability equipment, social alarms equipment operating on designated frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz).
“Social alarm devices” are radio communications systems that allow reliable communication for a person in distress in a confined area to initiate a call for assistance. Typical uses of social alarms are to assist elderly or disabled people.”

EN 300 220-3-2 V1.1.1 (2017-02), Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms operating in designated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz)
“The low duty cycle/high reliability device category covers radio devices that rely on low overall spectrum utilisation and low duty cycle spectrum access rules to ensure highly reliable spectrum access and transmissions in shared bands. Typical uses include alarm systems that use radio”.

More information

Kennet Palm
Direktør i EKTOS TRS
kpa@ektos.net