Måling af lynnedslag i vindmøller

Sammen med GLPS har vi udviklet et unikt og fintfølende målesystem til lynnedslag i vindmøller.

Vindmøller er i særlig grad udsatte for lynnedslag. Hvert år beskadiges mange vindmøller som følge af lynets kraftfulde og komplekse nedslag på møllen. Nedslaget kan føre til brand eller havari, da eksempelvis styringselektronik, lejer eller gearkasse kan blive beskadiget.

Nogle gange opdages skaderne ikke med det samme men først, når vindmøllen er totalhavareret efter noget tid. Skaderne på vindmøllen kan føre til vanskelige forhandlinger mellem ejeren af vindmøllen, producenten og forsikringsselskabet. Mange spørgsmål skal afklares, og især de økonomiske konsekvenser skal udredes. I den sammenhæng er det afgørende at kunne dokumentere lynnedslagets størrelse samt afgøre, om vindmøllen har været tilstrækkeligt beskyttet til at kunne modstå nedslaget.

Det er afgørende at kunne dokumentere lynnedslagets størrelse samt afgøre, om vindmøllen har været tilstrækkeligt beskyttet til at kunne modstå nedslaget.

Nu har EKTOS været med til at løse denne udfordring. Sammen med et af verdens førende firmaer inden for lynbeskyttelse af vindmøller, Global Lightning Protection Services i Herning, har EKTOS udviklet det fintfølende målesystem The Lightning Key Data System®. Det måler alle relevante nøgledata, når lynet rammer og registrerer værdifulde data i en måleboks i møllen ved hjælp af strømsensorer, som eksempelvis er monteret på møllevingerne. Hver sensor måler over et tidsinterval på 1,5 sekunder omfanget af et lynnedslag i møllen, og på baggrund heraf beregnes fire nøgletal for nedslaget; maksimal strøm, specifik energi, ladning og maksimal stigetid. Disse anvendes til at beslutte, om vindmøllen i det hele taget kan fortsætte i drift eller skal stoppe helt for at blive undersøgt nærmere.

Udover selve vingerne kan systemet også måle på andre steder på vindmøllen som fx nacellen eller mølletårnet. ”Gennem mere end halvandet år har vi udviklet på målesystemet, og vi er nu endt med en meget fin løsning, der dækker et stort behov på det internationale vindmøllemarked. Det er ret nyt, at man overhovedet kan måle et lynnedslag i en vindmølle, og med denne løsning får vi evidens og altså meget konkret og faktuel viden om lynnedslaget – det medvirker i høj grad til at optimere driften af en vindmølle”, udtaler teknisk direktør Søren Madsen fra Global Lightning Protection Services.

”Gennem mere end halvandet år har vi udviklet på målesystemet, og vi er nu endt med en meget fin løsning, der dækker et stort behov på det internationale vindmøllemarked.” Søren Madsen fra Global Lightning Protection Services.

Søren Madsen fortæller endvidere at systemet er udviklet til hårde driftsmiljøer og tåler temperatursvingninger, fugt, vibrationer og elektrisk støj. Det kan således monteres på vindmøller på både landjorden og på vindmøllerne i de store havvindmølleparker rundt om i verden. Samtidig giver systemet vigtige data omkring den aktuelle vindmølles lynbeskyttelsessystem. ”Vi kan simpelthen måle på tilstanden af lynbeskyttelsessystemet og kan dermed benytte data til forebyggende vedligeholdelse og service. I sagens natur er det vigtigt at holde vindmøllen kørende så lang tid som muligt. Et lynnedslag giver ofte langvarig nedetid, som koster dyrt for vindmølleejeren – og det skal vi undgå”, fortæller teknisk direktør Søren Madsen fra Global Lightning Protection Services.


Besøg Global Lightning Protection Services

More information

Jacob Eisenhardt
Kundechef
jei@ektos.net