EKTOS hjælper Wear & Care Technologies med udviklingen af sensor-teknologi til voksenble gennem test

EKTOS har testet en trådløs medicinsk enhed, der overvåger voksenbleer i f.eks. plejesektoren

Med et støt voksende antal plejekrævende ældre står den danske ældrepleje over for store udfordringer. Velfærdsteknologi er et af svarene og Wear & Care Technologies og EKTOS er med i front.

I Danmark bruger man årligt over to mia. kr. til pleje af borgere med inkontinens, et beløb der vil stige kraftigt i takt med de kommende års stigende antal ældre og plejekrævende. Virksomheden Wear & Care Technologies bidrager til en løsning med Wear&Care, et trådløst system til overvågning af bleer til brug på plejehjem, hospitaler, bosteder og andre institutioner.

Ideen bag Wear&Care er, at det handler om at skifte bleen på det helt rigtige tidspunkt, hverken for tidligt eller for sent. Derfor måler en sensor fugtniveauet i bleen og giver besked til personalet om hvornår det er tid til bleskift. Systemet giver både større komfort og livskvalitet for den ældre, øger personalets effektivitet og nedbringer forbruget af bleer.

 

Strimmel, sensor og boks

CTO i Wear & Care Technologies Elvin S. Solberg forklarer:
– Der er tale om et strimmel på ca. 65 cm, der rummer en fugtighedssensor. Strimlen klæbes udvendigt på bleen. Derefter klipser man en lille boks fast foran på bleen. Boksen indeholder en datalogger og en radiosender. Når sensoren detekterer fugt sender den en notifikation, så bleen kan skiftes. Systemet sender på frekvensen 2.4 GHz via det lokale wifi til systemets back-end, hvor data behandles og videresendes til en Microsoft Azure cloudløsning og derfra til personalet. Alt efter hvilket telefonsystem man bruger, får personalet enten en tekstbesked på en DECT-telefon eller en sms på deres mobil. Hver borger har to bokse. Mens den ene er i brug lader den anden op i en USB-lader.

 

Tre direktiver

EKTOS har bistået Wear & Care Technologies med en række konkrete test og med rådgivning i de situationer, hvor dele af produktet skulle forbedres, så det kunne opfylde kravene.

– Vi har skullet teste op imod tre direktiver for henholdsvis medicinsk udstyr, lavspænding og radioudstyr, forklarer Elvin S. Solberg.

– Her har det været en stor hjælp for os at have EKTOS med som eksperter. Det har sparet os for både tid og ressourcer og vi har løbende kunnet drøfte forskellige løsninger til forbedringer, når der har været brug for det.

Det har været en stor hjælp for os at have EKTOS med som eksperter. Det har sparet os for både tid og ressourcer. – Elvin S. Solberg, CTO i Wear & Care Technologies

EKTOS Testing & Reliability Services er akkrediteret til standarder under direktiverne for både medicinsk udstyr og radioudstyr og har derfor et højt kompetenceniveau inden for test af trådløst medicinsk udstyr som Wear & Care Technologies. EKTOS kan både hjælpe med at få testet og godkendt et færdigudviklet produkt, men kan også indgå som partner i et udviklingsforløb og hjælpe med at teste produktet løbende, for at sikre optimalt produktdesign.

Wear & Care systemet skal opfylde det laveste niveau for medicinsk udstyr, Klasse 1. Systemet er ikke invasivt, men det skal alligevel opfylde en række krav, bl.a. til indstråling og udstråling. Radioudstyrsdirektivet kommer i spil på grund af den indbyggede radiosender, mens Lavspændingsdirektivet skal overholdes, fordi systemet har en 5 volt lader. Med hensyn til statisk elektricitet foreskriver standarden, at systemet skal kunne modstå 15 kilovolt, en spænding der kan opstå, når boksen tilkobles eller tages ud af laderen.

 

Løbende justeringer

Generelt er det en god ide at sikre sig, at et nyt produkt ikke blot er testet op imod myndighedskravene, men også op imod den konkrete anvendelse det indgår i. Selvom love og standarder sikrer et minimum af produktkvalitet, kan det ofte være nødvendigt med ekstra tests for at opnå den ønskede kvalitet.

– Ud over tests op imod de tre direktiver har EKTOS hjulpet os med en faldtest, siger Elvin S. Solberg.
– Testen går ud på, at man taber emnet ned på et defineret underlag i forskellige vinkler, så vi dermed får dokumentation for, at produktet kan holde til en vis belastning.

– Vi har haft et godt samarbejde med EKTOS og undervejs har vi drøftet forskellige løsninger på de svagheder i produktet, som vores tests afslørede. Det er en god måde at samarbejde på, fordi man løbende kan justere sit produkt uden de store meromkostninger.

Undervejs har vi drøftet forskellige løsninger på de svagheder i produktet, som vores tests afslørede. Det er en god måde at samarbejde på, fordi man løbende kan justere sit produkt uden de store meromkostninger. – Elvin S. Solberg, CTO i Wear & Care Technologies

Wear & Care Technologies markedsfører Wear & Care i slutningen af juni 2019. I første omgang har man valgt ca. 10 plejehjem i Danmark, Tyskland og Norge, der nu skal præ-lancere produktet og give bruger-feedback til producenten inden en bred produktlancering senere på året.

Find mere information om, hvilke tests, der kan udføres hos EKTOS Testing & Reliability Services her eller kontakt os på +45 7070 1499 eller info@ektos.net.

More information

Kennet Palm
Direktør i EKTOS TRS
kpa@ektos.net